Giới thiệu chung – Quận Bình Tân

Giới thiệu về Quận Pingxin

Bình tân là khu vực đô thị hóa được thành lập trên cơ sở phân chia 03 xã tân tạo, xã bình hưng hòa, xã bình tri đông và thị trấn an lạc (thuộc huyện bình chánh cũ), được chia tách. thành 10 phường, gồm: hòa bình, hòa bình a, tân tạo, tân tạo a, bình tri đông, bình tri đông a, bình tri đông b, bình hưng hòa, bình hưng hòa a, bình hưng hòa b. Án Lệnh. Nghị định số 130/2003 / nĐ-cp ngày 5 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ. Với diện tích tự nhiên 5.202,09 ha, phía Bắc giáp Quận 12 và huyện lỵ, phía Nam giáp quận 8 và Bình Chánh, phía Đông giáp các quận 6, 8 và Tân Phú, phía Tây giáp Bình Chánh.

Pyeongchang-Pingchang là vị trí chiến lược, quan trọng ở cửa ngõ phía Tây của Thành phố Hồ Chí Minh, có vai trò quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ những năm 1930, nhiều phong trào đấu tranh cách mạng đã diễn ra tại đây, thu hút đông đảo lực lượng quần chúng tham gia. Kế thừa truyền thống yêu nước của các bậc tiền nhân, nửa thế kỷ qua, chúng ta đã phải trả nhiều mất mát, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc chống lại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cùng bao thế hệ người dân bình thường – hòa bình. Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, được nhà nước truy tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân anh hùng.

Ngày nay, huyện Bình Tân tiếp nối truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống Nhật, trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Tân tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, xây dựng huyện Bình Tân phát triển nhanh và bền vững, và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Kinh tế của vùng có tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 14,8%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng thương mại dịch vụ tăng bình quân hàng năm 2,43%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 7,4% / năm. Công tác phát triển và quản lý đô thị đã có nhiều chuyển biến tích cực, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được hoàn chỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm được thành phố phê duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng đất đai, và thúc đẩy phát triển kinh tế trong khu vực. Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được đầu tư xây dựng, công tác bảo vệ môi trường được thực hiện có hiệu quả, nước sạch sinh hoạt của nhân dân được đảm bảo, tình trạng ngập úng giảm đáng kể. Các lĩnh vực văn hóa xã hội đạt được nhiều thành tựu tích cực; công tác giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ, mạng lưới trường, lớp phát triển; đội ngũ cán bộ, giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng ngày càng nâng cao, phù hợp với yêu cầu trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, Trường Mầm non Hun Sen đã cơ bản đạt tiêu chuẩn trường tiên tiến, Trường Tiểu học Anle số 3; phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ”đã tạo được vai trò tuyên truyền, quảng bá tích cực trong đời sống xã hội; công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo có thời hạn, công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020 đã hoàn thành và được UBND thành phố công nhận, phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh hơn nữa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tham gia có hiệu quả. nhiệm vụ phát triển kinh tế của vùng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với việc đẩy mạnh và thực hiện đồng bộ, đồng thời nhiều giải pháp, biện pháp hiệu quả, chỉ số mệnh của toàn huyện đã từng bước tăng từ 95,5 điểm năm 2016 lên 95,63 điểm năm 2019, xếp loại xuất sắc. Công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo đi vào nề nếp, tỷ lệ giải quyết đơn, thư đạt trên 95%.

Phong trào mô phỏng “những người thông minh” đang ngày càng phổ biến. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, củng cố cơ sở, tích cực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiểm tra, giám sát của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước. công chức, viên chức trong thi hành công vụ và các hoạt động khác. .

Tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của các bậc tiền bối, từ năm 2020 đến năm 2025, Đảng bộ và nhân dân huyện Bình Tân quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Huyện đã đề ra: “Tăng cường xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, nhân dân tin cậy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; phát huy lực lượng dân chủ xã hội chủ nghĩa, và đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới và sáng tạo, tiến bộ văn hóa, tiến bộ xã hội. Công bằng, xây dựng gia đình hạnh phúc; tiếp tục xây dựng huyện trở thành thành phố thông minh phát triển nhanh, bền vững, hiện đại và giàu lòng nhân ái “, góp phần thực hiện suôn sẻ nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *