Mẫu hồ sơ chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng mới nhất

Đề nghị cạnh tranh ngắn là một cách nhanh chóng và an toàn để tìm kiếm nhà thầu. đây là cách đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đảm bảo quy trình, tiêu chuẩn theo quy định. Mẫu này áp dụng cho các điều kiện cụ thể liên quan đến gói thầu được thực hiện. do đó, văn bản chào bán cũng phải đảm bảo về hình thức và nội dung theo đúng biểu mẫu của nhà nước. do đó giúp các bên quan tâm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia đấu thầu. Hãy cùng tìm hiểu mẫu đơn mới nhất cho quy trình đấu thầu ngắn qua mạng.

cơ sở pháp lý:

– Thông tư số 04/2017 / tt-bkhĐt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

– Thông tư số 11/2019 / tt-bkhĐt của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: quy định chi tiết việc cung cấp và công bố thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu …

luật sư tư vấn pháp luật Tổng đài tư vấn trực tuyến miễn phí: 1900.6568

1. ưu đãi cạnh tranh ngắn là gì?

Chào hàng cạnh tranh ngắn là một trong những cách lựa chọn nhà thầu. thể hiện sự đơn giản hóa trong quá trình thực hiện mà vẫn đảm bảo chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật. trong đó bên mời thầu sẽ gửi yêu cầu dự thầu và nhận báo giá gói thầu từ các nhà thầu, sau đó quyết định lựa chọn nhà thầu đưa ra mức giá thấp nhất. thực hiện trực tuyến giúp nhiều nhà đầu tư đáp ứng được nhu cầu của mình một cách nhanh chóng và thuận tiện. đồng thời mang lại sự công bằng, công khai trong việc tìm kiếm nhà thầu phù hợp.

Giá thầu cạnh tranh được thực hiện theo quy trình viết tắt cho các gói thầu sau:

– gói thầu cho các dịch vụ phi tư vấn đơn giản thông thường như hậu cần, bảo hiểm, quảng cáo, lắp đặt, có giá trị từ 500 triệu đồng trở xuống.

– Gói thầu thu mua các mặt hàng thông dụng, có sẵn trên thị trường, tiêu chuẩn kỹ thuật và chất lượng tương đương, có giá trị không quá một tỷ đồng.

xem thêm: ưu đãi cạnh tranh là gì? quy trình đấu thầu cạnh tranh bình thường?

– Gói thầu xây lắp đơn giản có bản vẽ thi công được duyệt có giá trị dưới 1 tỷ đồng.

– gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị từ 200 triệu đồng trở xuống.

như vậy xét về giá trị gói thầu đưa ra thì không quá lớn. trong tất cả các gói thầu được liệt kê, giá trị của gói thầu không vượt quá một tỷ đồng. do đó, nó được coi là thực hiện trực tuyến, gọi tắt là. các thủ tục này nhanh chóng, tìm được nhà thầu phù hợp và tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Ưu đãi cạnh tranh chỉ được thực hiện khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ có kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt.

+ ngân sách được phê duyệt.

+ Vốn được bố trí phù hợp với yêu cầu của tiến độ thực hiện gói thầu.

do đó đảm bảo ý nghĩa, chất lượng và hiệu quả trong quá trình thực hiện. cũng như các đặc điểm, tính chất của gói thầu đã được xác định cụ thể.

xem thêm: các điều kiện và thủ tục mới nhất cho chào bán ngắn hạn cạnh tranh vào năm 2022

Quy trình triển khai:

chào hàng cạnh tranh viết tắt được thực hiện theo quy trình:

(1) bên mời thầu chuẩn bị và gửi yêu cầu báo giá cho các nhà thầu.

(2) Nhà thầu gửi báo giá và người nộp đơn dự thầu nhận được báo giá của nhà thầu.

(3) người đăng ký chào hàng đánh giá các báo giá, đệ trình, đánh giá, phê duyệt và công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

(4) để ký hợp đồng.

do đó, trình tự được rút ngắn để thực hiện các giai đoạn chính. do đó đảm bảo yêu cầu chọn đúng nhà thầu. các bên đảm bảo các tiêu chí do bên kia thiết lập, đồng thời các quyền và lợi ích mong muốn được đảm bảo. sau đó, các thủ tục được thực hiện thông qua mạng.

2. Chào hàng cạnh tranh viết tắt trong tiếng Anh là gì?

ưu đãi cạnh tranh viết tắt trong tiếng Anh là ưu đãi cạnh tranh viết tắt.

xem thêm: yêu cầu mẫu cho đề nghị mua hàng cạnh tranh

3. các trường hợp yêu cầu phiếu mua hàng trực tuyến:

để đặt giá thầu trực tuyến:

lộ trình đấu thầu trực tuyến theo định hướng của chính phủ là bắt buộc. tuân thủ quy trình cũng như quảng cáo, tiếp cận và thực hiện các nhu cầu đầu tư một cách hiệu quả. Các bên tham gia mối quan hệ sẽ được lựa chọn để cân bằng lợi ích cũng như đảm bảo lợi ích tốt nhất cho bên kia. hướng tới cải thiện tính cạnh tranh, công bằng và minh bạch.

Thông tư số. 11/2019 / tt-bkhĐt quy định chi tiết việc cung cấp, công bố thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị. sự an toàn của đề nghị và bảo đảm thực hiện của hợp đồng là không hoàn lại. từ đó tạo cơ sở để tiếp cận và thực hiện các nhu cầu đấu thầu theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020.

luật:

điểm a khoản 1 điều 29 thông tư số 1. 11/2019 / tt-bkhĐt quy định gói thầu phải đấu thầu qua mạng:

“Các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào giá cạnh tranh trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn và dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây dựng. giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ gói thầu không thực hiện được việc lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc gói thầu đặc biệt. ”

Các biểu mẫu chào giá cạnh tranh trực tuyến được định hướng tuân thủ theo thông tư số. 04/2017 / tt-bkhĐt ngày 15/11/2017 và được bổ sung, điều chỉnh theo Thông tư số. 05/2020 / tt-bkhĐt. bao gồm các biểu mẫu sau:

Tổ chức cung cấp các gói thầu cạnh tranh theo quy trình viết tắt bằng cách sử dụng Biểu mẫu 7 . xác định mẫu quy trình, quy trình cần tuân theo trong trường hợp cụ thể này.

xem thêm: giá trị của gói ưu đãi được áp dụng, cách áp dụng ưu đãi cạnh tranh

4. mẫu sơ yếu lý lịch bao gồm những gì?

Biểu mẫu viết tắt của tệp yêu cầu chào hàng cạnh tranh được chỉ định phù hợp với biểu mẫu số. 07 trong thông tư 04/2017 / tt-bkhĐt quy định về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. một số quy tắc khác được quy định trong nội dung của thông tư 11/2015 / tt-bkhĐt quy định việc lập hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh. Các thông tư này cung cấp thông tin, dữ liệu để các đối tượng có liên quan xác định công việc cần thực hiện. có như vậy mới thực hiện đúng cách, đảm bảo chất lượng của hồ sơ dự thầu.

do đó, mẫu đơn yêu cầu chào hàng cạnh tranh viết tắt sẽ bao gồm các nội dung sau:

– yêu cầu nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu.

Yêu cầu này được thực hiện bởi người nộp đơn cho đề nghị. dựa trên báo giá để lựa chọn nhà thầu mang lại cho họ quyền và lợi ích tốt nhất. đây là hoạt động cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà thầu khi họ mong muốn nhận được lợi ích tiềm năng thông qua gói thầu.

trong đó sẽ có những nội dung thể hiện đặc điểm, nhu cầu và lợi ích của các bên tham gia với nhau. Cùng với đó, bạn cần đảm bảo thu hút được nhà thầu, tìm kiếm nhà thầu đủ năng lực để lựa chọn. như vậy, các yêu cầu được thực hiện trên:

+ điều kiện hợp lệ của nhà thầu.

+ nhà thầu viết đơn giá chào, bảng giá cụ thể và báo giá do nhà thầu lập.

+ các điều kiện để xem xét người trúng thầu,

xem thêm: biểu mẫu đề xuất ưu đãi cạnh tranh cuối cùng vào năm 2022

+ công bố kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng, cách giải quyết các yêu cầu.

– biểu mẫu lời mời và đề nghị.

Đối với mỗi gói thầu sẽ có một biểu mẫu riêng cho các gói thầu khác nhau. được triển khai với các năng lực và nhu cầu khác nhau để giải quyết các hoạt động mua sắm. bao gồm gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp và gói thầu dịch vụ phi tư vấn. các biểu mẫu sau đó được sử dụng khi thích hợp, đảm bảo rằng các nhu cầu được xác định. cũng như mang đến những nội dung đã đề cập, có thể tiếp cận được trong bản chất của công việc đấu thầu.

– dự thảo hợp đồng.

mỗi gói thầu cũng có một mẫu riêng cho dự thảo hợp đồng. từ đó xác định tính chất, nội dung cần tuân thủ và phù hợp với từng gói thầu đang thực hiện.

nhưng nhìn chung, một hợp đồng dự thảo sẽ bao gồm các thông tin sau:

+ thông tin về chủ đầu tư, nhà thầu bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản, mã số thuế, người đại diện, chức vụ. đây là thông tin bắt buộc, cần thiết cho các bên cung cấp. sau đó xác định cho chủ đề, cho tổ chức thực hiện. cũng như xác định thông tin về các đối tác tương lai trong nhu cầu đầu tư của các bên.

xem thêm: các bước đăng thông báo mời thầu, thông báo mời thầu

+ đối tượng của hợp đồng xuất hiện trong danh sách hàng hoá và dịch vụ được thực hiện hoặc cung cấp. đây là nội dung được thực hiện trong việc tham gia gói thầu. đối tượng được xác định trong khả năng tiếp cận, thế mạnh của đối tượng. nó cũng xác định công việc phải hoàn thành khi giành được hợp đồng.

+ yếu tố hợp đồng. bao gồm:

1) hồ sơ đàm phán và hoàn thành hợp đồng.

2) quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

3) yêu cầu báo giá và các sửa đổi và giải thích.

4) báo giá của nhà thầu,…

cung cấp theo cách này các tài liệu thích hợp, phải được cung cấp trong nội dung hợp đồng của các bên. do đó cũng cung cấp dữ liệu minh bạch và chính xác về hoạt động của các bên tham gia. bảo đảm quyền lợi của bên nhận thầu, bên trúng thầu để đi làm.

+ trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hợp đồng. xác định nghĩa vụ mà các bên phải thực hiện để bảo đảm công việc. cũng như quyền và lợi ích của một bên sẽ được đảm bảo thông qua nghĩa vụ của bên kia. điều này có ý nghĩa về mục đích và hiệu quả của gói thầu.

xem thêm: ưu đãi là gì? chào hàng và chấp nhận các đề nghị trong thương mại quốc tế?

+ giá hợp đồng và phương thức thanh toán. bao gồm giá ghi bằng số, bằng chữ, thời hạn thanh toán, số lần thanh toán. các bên nhận được lợi ích ngoài công việc phải làm.

+ thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng.

+ các biện pháp đảm bảo tuân thủ hợp đồng nhà thầu và nhà đầu tư.

+ trường hợp chấm dứt hợp đồng.

+ giải quyết các tranh chấp phát sinh.

+ hiệu lực của hợp đồng.

tất cả những nội dung này đều đảm bảo thỏa thuận ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. từ đó có cơ sở tốt để triển khai gói thầu.

Related Articles

Back to top button