Services là gì?

Dịch vụ dịch sang tiếng Việt là sản phẩm và dịch vụ, là những hoạt động hữu ích của con người nhằm tạo ra sản phẩm không tồn tại ở dạng vật chất và không dẫn đến việc chuyển giao quyền sở hữu.

Dịch vụ là gì?

Dịch vụ có nghĩa là sản phẩm và dịch vụ trong tiếng Việt.

Theo nghĩa rộng, công nghiệp dịch vụ là ngành kinh tế thứ ba trong nền kinh tế quốc dân, bao gồm các hoạt động kinh tế nằm ngoài khu vực nông nghiệp và công nghiệp.

Theo nghĩa hẹp, dịch vụ là hoạt động có ích của con người, tạo ra sản phẩm không tồn tại dưới dạng vật chất, không dẫn đến chuyển dịch quyền sở hữu, thoả mãn nhu cầu của con người một cách đầy đủ, kịp thời, thuận tiện, tiện lợi và văn minh . sản xuất và đời sống xã hội.

Đặc điểm của sản phẩm và dịch vụ

Như đã nêu ở trên, dịch vụ là hoạt động của con người tạo ra sản phẩm không tồn tại ở dạng vật chất và không dẫn đến chuyển giao quyền sở hữu. Do đó, sản phẩm, dịch vụ sẽ có những đặc điểm nổi bật sau:

Thứ nhất: Tàng hình

Người dùng không cảm nhận dịch vụ thông qua các giác quan. Họ chỉ có thể đánh giá chất lượng dịch vụ thông qua trải nghiệm thực tế.

Thứ hai: Không thể chia cắt

Phải có sự đồng thời giữa việc cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Thứ ba: Không ổn định

Để đánh giá chất lượng dịch vụ, người dùng phải trực tiếp trải nghiệm. Ngoài ra, chất lượng dịch vụ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ là ai, dịch vụ được cung cấp khi nào và ở đâu, v.v. Vì vậy, để đáp ứng đúng và đủ nhu cầu của người dùng, các nhà cung cấp dịch vụ phải quan tâm đến việc tuyển chọn nhân viên, thiết lập quy trình thực hiện dịch vụ rõ ràng, chi tiết, thường xuyên theo dõi mức độ cung cấp dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Thứ Tư: Không thể đặt trước

Dịch vụ không tồn tại ở dạng vật chất, vì vậy dịch vụ không thể được lưu trữ trong kho như hàng hóa.

Vai trò của sản phẩm và dịch vụ

Có lẽ, hàng hóa và dịch vụ là thứ không thể thiếu đối với cuộc sống của con người. Vai trò của dịch vụ thể hiện ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất: đối với nền kinh tế quốc dân

Giúp tăng tốc độ luân chuyển hàng hóa và tiền tệ trong nền kinh tế.

– Góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

– Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa.

– Tạo việc làm và thu nhập cho người lao động.

– Dịch vụ phản ánh trình độ văn minh thương mại của một quốc gia

Thứ Hai: Công việc

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thì dịch vụ là hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu cho doanh nghiệp. Dịch vụ là một phần thiết yếu của bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hoặc các ngành công nghiệp khác. Chúng cần thiết cho thực phẩm, sản xuất và sử dụng thương mại. Ví dụ, một công ty sản xuất hàng hóa cần nhập khẩu nguyên vật liệu từ nước ngoài về Việt Nam. Họ phải thuê một đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển để vận chuyển nguyên vật liệu từ cảng đến nơi sản xuất.

Ngoài ra, đối với các công ty hoạt động cùng ngành, dịch vụ chính là vũ khí quan trọng nhất và cạnh tranh nhất trên thị trường. Nếu chất lượng tốt, dịch vụ tốt, giá tốt thì sẽ có nhiều người tiêu dùng tìm đến trải nghiệm.

Trên đây là những thông tin liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi gửi đến bạn đọc. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn đọc.

Related Articles

Back to top button