Set default – Từ điển số

thông tin điều khoản

hình ảnh bộ thuật ngữ mặc định

xem thêm nghĩa của từ này

 • cuộn theo đuổi
 • không gian liên kết
 • tiêu đề len
 • trang phục dự tiệc
 • thời gian nghiên cứu
 • phân loại len
 • thuốc nhuộm crom azo
 • đường may trên cùng / mép vòng bít
 • áo khoác mùa đông
 • sạch sẽ

định nghĩa – khái niệm

bộ mặc định là gì?

đặt giá trị mặc định (n) đặt giá trị lưu giữ mặc định

 • đặt mặc định có nghĩa là (n) đặt giữ mặc định
 • đây là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp giày.

(n) máy chủ mặc định trong tiếng Anh là gì?

ý nghĩa – giải thích

đây là cách sử dụng giá trị mặc định . đây là thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành được cập nhật lần cuối vào năm 2022.

tóm tắt

Thông tin trên có giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ quần áo và giày dép da mặc định không? (hoặc giải thích (n) cấu hình miền lưu giữ mặc định là gì?) . định nghĩa của giá trị mặc định đã đặt là gì? ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và hướng dẫn về cách sử dụng đặt miền lưu giữ mặc định / (n) đặt giá trị mặc định. truy cập tudienso.com để tham khảo thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn … được cập nhật liên tục. từ điển kỹ thuật số là trang web giải thích ý nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường được sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

tìm hiểu dịch vụ địa phương của Trung Quốc là gì?

Related Articles

Back to top button