Thặng dư thương mại (Trade Surplus) là gì?

(Hình minh họa: Bách khoa toàn thư về đầu tư)

Thặng dư thương mại

Khái niệm

trade plus Tiếng Anh là trade plus.

Thặng dư thương mại là một chỉ số kinh tế cho thấy thặng dư thương mại, nghĩa là một quốc gia xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu.

Cán cân thương mại = Tổng giá trị xuất khẩu – Tổng giá trị nhập khẩu

Khi kết quả của phép tính trên là dương, thặng dư thương mại xảy ra. Thặng dư thương mại thể hiện dòng tiền chảy vào đất nước từ thị trường nước ngoài. Trái ngược với thâm hụt thương mại, nó thể hiện dòng tiền chảy ra và thâm hụt thương mại.

Tác động của thặng dư thương mại

Thặng dư thương mại có thể tạo ra việc làm và tăng trưởng kinh tế, nhưng nó cũng có thể dẫn đến giá cả và lãi suất cao hơn trong nền kinh tế. Cán cân thương mại của một quốc gia cũng ảnh hưởng đến giá trị đồng tiền của quốc gia đó trên thị trường toàn cầu, vì nó cho phép một quốc gia kiểm soát phần lớn tiền tệ của mình thông qua ngoại thương.

Trong nhiều trường hợp, thặng dư thương mại giúp củng cố đồng tiền của một quốc gia so với các đồng tiền khác, do đó ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Tuy nhiên, nó cũng phụ thuộc vào tỷ lệ hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia so với các quốc gia khác, cũng như các yếu tố thị trường khác.

Khi chỉ tập trung vào tác động thương mại, thặng dư thương mại có nghĩa là thị trường toàn cầu đã tăng nhu cầu đối với hàng hóa của một quốc gia. Điều này làm tăng giá của các mặt hàng này và dẫn đến đồng nội tệ mạnh hơn.

Thâm hụt thương mại

Trái ngược với thặng dư thương mại là thâm hụt thương mại. Thâm hụt thương mại xảy ra khi một quốc gia nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Thâm hụt thương mại có xu hướng tác động ngược lại lên tỷ giá hối đoái. Khi nhập khẩu vượt quá xuất khẩu, thương mại quốc tế đòi hỏi ít tiền tệ hơn của một quốc gia. Nhu cầu đối với tiền tệ thấp hơn làm cho nó ít có giá trị hơn trên thị trường quốc tế.

Mặc dù cán cân thương mại có ảnh hưởng lớn đến biến động tiền tệ trong hầu hết các trường hợp, nhưng có nhiều yếu tố mà một quốc gia có thể quản lý để làm cho cán cân thương mại của họ ít bị tổn thương hơn. .Các quốc gia có thể quản lý danh mục đầu tư trong tài khoản nước ngoài để kiểm soát biến động tiền tệ.

Ngoài ra, các quốc gia cũng có thể thỏa thuận về tỷ giá hối đoái cố định, sao cho tỷ giá hối đoái của đồng tiền không thay đổi theo tỷ giá hối đoái cố định. Nếu một loại tiền tệ không được cố định với một loại tiền tệ khác, tỷ giá hối đoái của nó được coi là thả nổi. Tỷ giá hối đoái thả nổi dao động rộng rãi và bị ảnh hưởng bởi các giao dịch hàng ngày trên thị trường tiền tệ, một trong những địa điểm giao dịch lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu.

(theo investopedia)

Related Articles

Back to top button