Thị trường cạnh tranh hoàn hảo – Những điểm nổi bật nhà đầu tư cần biết Yuanta Việt Nam – Tập đoàn tài chính chứng khoán hàng đầu Châu Á

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một khái niệm đã có từ rất lâu. thị trường này có những đặc điểm nhất định và được coi là một mô hình kinh tế lý tưởng. Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, không người sản xuất hay người tiêu dùng nào có thể tác động đến thị trường, ảnh hưởng đến giá cả.

các khái niệm liên quan đến thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Được biết đến như một khái niệm quen thuộc trong đầu tư, thị trường này là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong kinh tế học, thể hiện một thực tế là giá của một sản phẩm không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ nhà cung cấp hay người tiêu dùng nào.

Để hiểu sâu hơn về khái niệm thị trường này, hãy tìm hiểu các thuật ngữ đi vào cụm từ.

thị trường là gì

Trong sản xuất hàng hóa, thị trường được coi là một phạm trù riêng biệt bao gồm ba yếu tố chính có quan hệ mật thiết với nhau: giá cả, số lượng cung và cầu.

Nói một cách đơn giản, thị trường là nơi giao dịch mua bán, chuyển nhượng, trao đổi hàng hóa, sản phẩm, bao gồm: hàng hóa, dịch vụ, vốn, lao động và các nguồn lực khác của nền kinh tế.

Đây là nơi bạn có thể kiểm tra chất lượng hoặc giá trị thực của hàng hóa hoặc dịch vụ. Ngoài ra, thị trường giúp chúng ta nhận ra mối tương quan giữa lượng cung và lượng cầu trên thị trường. nó là trung gian kết nối mật thiết giữa người tiêu dùng và nhà sản xuất.

cạnh tranh hoàn hảo là gì

Cạnh tranh hoàn hảo được hiểu là mô hình của cơ cấu kinh tế thị trường lý tưởng. ở đó, những người sản xuất ra sản phẩm và cả những người tiêu dùng sản phẩm sẽ đảm bảo sự cân bằng. do đó, cả người tiêu dùng và người sản xuất đều không có quyền điều tiết và tác động quá nhiều đến thị trường cũng như ảnh hưởng đến giá cả.

Vì cung và cầu cân bằng nên sẽ mang lại tăng trưởng hiệu quả và bền vững cho nền kinh tế. mối quan hệ giữa cung và cầu tiếp tục phát triển và ảnh hưởng lẫn nhau.

Về mặt lý thuyết, cạnh tranh hoàn hảo độc lập với thị trường độc quyền. tất cả các thị trường tồn tại bên ngoài bình diện cạnh tranh hoàn hảo đều có thể được xếp vào loại không hoàn hảo.

thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo được coi là một cấu trúc thị trường lý thuyết, trong đó thị trường này đáp ứng các yêu cầu sau:

 • có sự đa dạng và nhiều người mua và người bán trên thị trường.
 • thị phần của tất cả các công ty trên thị trường là ngang nhau
 • các hình thức cạnh tranh và thay thế sản phẩm trên thị trường đồng nhất. tính năng và dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa không quá khác biệt.
 • Cả người mua và người bán đều có thông tin hoàn hảo về giá cả, cách sử dụng, chất lượng và phương pháp sản xuất của sản phẩm.
 • cả nhà cung cấp và người tiêu dùng có thông tin hoàn hảo về sản phẩm hoàn toàn từ công cụ, giá cả, phương pháp sản xuất và chất lượng.
 • Các công ty có thể gia nhập hoặc rời khỏi thị trường này mà không có rào cản.

ví dụ hiển thị:

Để đơn giản hơn, chúng ta có thể nghĩ đến ví dụ về các sản phẩm sữa tươi tiệt trùng của Vinamilk trong các siêu thị đang cạnh tranh với nhau trên thị trường. các sản phẩm sữa tươi của cùng một công ty được nhập khẩu vào các siêu thị này. Sản phẩm sữa tươi này được đánh giá là đồng nhất và được cung cấp bởi nhiều đơn vị siêu thị và được nhiều đối tượng tiêu dùng khác nhau tiêu thụ, nhưng không có sự khác biệt về sản phẩm.

thì có thể thấy sản phẩm này không có sự khác biệt về chất lượng, thậm chí giá của nó được niêm yết và chênh lệch không nhiều giữa các siêu thị.

điều kiện để cạnh tranh hoàn hảo

Hoạt động của công ty trên thị trường này sẽ tạo ra lợi nhuận, nhưng chỉ trong ngắn hạn, lợi ích kinh tế sẽ là con số không trong dài hạn.

điều kiện:

 • Trên thị trường có nhiều công ty cùng hoạt động với quy mô nhỏ hơn quy mô chung của thị trường.
 • trên thị trường có sự trao đổi, mua bán và cạnh tranh các sản phẩm đồng nhất.
 • việc người mua và người bán có tất cả các thông tin cần thiết liên quan đến thị trường đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin.
 • các công ty được tự do gia nhập và cũng có thể tự do thoát khỏi thị trường.

đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

các tính năng chính:

thị trường lớn và đồng nhất

Trong thị trường này, người bán là các doanh nghiệp nhỏ, bán các sản phẩm có sự khác biệt tối thiểu về tính năng và giá cả. tất cả các doanh nghiệp trên thị trường đều thống nhất bán sản phẩm đồng nhất nhằm tạo tâm lý cho người tiêu dùng không ưa chuộng sản phẩm của bất kỳ cá nhân, thương hiệu nào. do đó giúp tạo ra một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm giống nhau, giá cả như nhau ở mọi nơi.

thông tin hoàn hảo

Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thông tin được cung cấp miễn phí và được đảm bảo như nhau cho tất cả những người tham gia thị trường. Điều này đảm bảo rằng các công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ của bạn có tỷ lệ chính xác và tương đương về mặt kỹ thuật với các công ty khác. Trong môi trường kinh tế cạnh tranh hoàn hảo, dù là thực hay tưởng tượng, thì sự khác biệt của sản phẩm là không thể.

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo không hạn chế sự gia nhập và rút lui của các doanh nghiệp.

Việc gia nhập hoặc rời khỏi thị trường cạnh tranh hoàn hảo là hoàn toàn miễn phí đối với một công ty. nếu doanh nghiệp có lãi và khả năng sinh lời cao thì sẽ kinh doanh trên thị trường này. ngược lại, nếu tình hình thương mại xấu, công ty có thể nhanh chóng rút lui hoàn toàn khỏi thị trường.

điểm mạnh và hạn chế của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường này mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có một số nhược điểm nhất định, chẳng hạn như sau:

điểm mạnh

 • Mọi thông tin liên quan đến hàng hóa đều được công bố công khai cho cả người mua và người bán. từ đó giúp người tiêu dùng mua được hàng đúng giá mà không bị “hớ”.
 • không xảy ra độc quyền.
 • Vì các sản phẩm trên thị trường là đồng nhất nên người tiêu dùng có thể chắc chắn về chất lượng của sản phẩm khi họ mua.
 • Đối với một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, các nhà cung cấp sản phẩm hiếm khi hoặc hầu như không quan tâm đến quảng cáo. Vì là thị trường hoàn hảo nên nếu giá cả và chất lượng như nhau thì việc tiêu thụ sản phẩm sẽ ổn định mà không có tác động nào khác.

hạn chế

 • không có sức mạnh thị trường, do các công ty tham gia thị trường có quy mô nhỏ và độc lập nên không có đủ ảnh hưởng trên thị trường.
 • làm cho các công ty trở nên thụ động, thiếu sức cạnh tranh, nghĩa là nền kinh tế không phát triển hoặc chậm phát triển. Do tính đồng nhất của sản phẩm, các công ty không có động cơ để thêm các tính năng bổ sung hoặc nâng cấp sản phẩm.

Trong một thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thông tin về giá của sản phẩm được cung cấp rộng rãi cho cả người bán và người mua. Ngoài ra, các thông tin liên quan đến thị trường này rất đa dạng. Chúc các bạn cập nhật thêm nhiều kiến ​​thức bổ ích về thị trường này! trên đây, bài viết được chia sẻ bởi yuanta Securities vietnam.

Related Articles

Back to top button