Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì? Khái niệm và đặc điểm

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một khái niệm không mới trong kinh tế học. nó có những đặc điểm nhất định. tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa hiểu hết khái niệm và đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. với luận điểm 24, hãy xem bài viết dưới đây để biết thêm thông tin.

hinh-anh-thi-truong-canh-tranh-hoan-hao-1

1. thị trường cạnh tranh hoàn hảo là gì?

1.1. cạnh tranh là gì?

theo k. marx: “cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hoá để thu được lợi nhuận siêu ngạch”.

Nghiên cứu sâu về sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa và thị trường cạnh tranh tư bản phát hiện ra rằng quy luật cơ bản của cạnh tranh tư bản là quy luật chi phối tỷ suất lợi nhuận bình quân và do đó hình thành hệ thống giá cả thị trường. quy tắc này dựa trên sự chênh lệch giữa chi phí giá thành sản xuất và khả năng bán một sản phẩm dưới giá trị của nó mà vẫn tạo ra lợi nhuận.

theo từ điển kinh doanh (xuất bản năm 1992 tại Vương quốc Anh), cạnh tranh trong cơ chế thị trường được định nghĩa là “sự ganh đua, ganh đua giữa các nhà kinh doanh về nguồn lực để sản xuất ra cùng một loại hàng hoá của bên mình”.

theo từ điển bách khoa Việt Nam (tập 1), cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt động cạnh tranh giữa những người sản xuất hàng hóa, giữa thương nhân và doanh nhân trong nền kinh tế thị trường, nhằm nắm vững quan hệ cung cầu, nhằm tiết kiệm nhất điều kiện thị trường thuận lợi cho sản xuất và tiêu thụ.

hai nhà kinh tế học người Mỹ p.a samuelson và w.d.nordhaus về kinh tế học (ấn bản thứ 12). Cạnh tranh là sự ganh đua giữa các công ty cạnh tranh với nhau để giành khách hàng hoặc thị trường. Hai tác giả này cho rằng cạnh tranh đồng nghĩa với cạnh tranh hoàn hảo.

Ba tác giả người Mỹ khác là d.begg, s. ngư dân và r. Dornbusch cũng coi cuộc thi này là cuộc thi hoàn hảo, các tác giả viết. cạnh tranh hoàn hảo, nơi mọi người đều tin rằng hành động của họ không ảnh hưởng đến giá thị trường, phải có nhiều người bán và nhiều người mua.

cùng quan điểm như trên, r.s. Pindyck và D.L Rubinfeld trong Kinh tế học vĩ mô cho rằng một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có nhiều người mua và người bán, vì vậy không có người mua hoặc người bán nào có ảnh hưởng đáng kể đến giá cả.

Các tác giả trong cuốn sách “Các vấn đề pháp lý về chính sách cạnh tranh và các thể chế kiểm soát các doanh nghiệp độc quyền, theo dự án vie / 97/016 cho rằng: cạnh tranh có thể được hiểu là sự ganh đua giữa các công ty trong việc mua lại một số yếu tố sản xuất hoặc khách hàng để cải thiện vị trí của họ trên thị trường, nhằm đạt được một mục tiêu kinh doanh cụ thể, chẳng hạn như lợi nhuận, doanh số bán hàng hoặc thị phần. cạnh tranh trong một môi trường như vậy đồng nghĩa với cạnh tranh.

Tác giả nguyễn văn khon trong Hán Việt từ điển giải thích: “tranh hơn thua”

Trên toàn quốc, theo ủy ban của chủ tịch chúng tôi về cạnh tranh trong ngành. uu. cạnh tranh trong nước là mức độ mà trong điều kiện thị trường tự do và bình đẳng, có thể sản xuất hàng hoá và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế, đồng thời duy trì và mở rộng thu nhập thực tế của người dân nước đó. .

hinh-anh-thi-truong-canh-tranh-hoan-hao-2

tại diễn đàn các quốc gia thống nhất trong báo cáo năm 2003 về cạnh tranh toàn cầu, định nghĩa về cạnh tranh đối với một quốc gia là “khả năng đạt được mức sống nhanh chóng và bền vững, là đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao được xác định bởi những thay đổi trong tổng sản phẩm quốc nội ( gdp) bình quân đầu người theo thời gian.

Cạnh tranh có thể xảy ra giữa người sản xuất và nhà phân phối hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất và người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa và dịch vụ với giá cao, người tiêu dùng muốn mua với giá thấp.

1.2. thị trường là gì?

thị trường ra đời và phát triển gắn liền với sự phát triển của sản xuất hàng hoá. Từ đó đến nay, nền sản xuất hàng hoá đã phát triển và kéo dài qua nhiều thế kỷ nên khái niệm về thị trường cũng rất phong phú và đa dạng.

Theo quan điểm của kinh tế chính trị Mác – Lê-nin, thị trường là lĩnh vực trao đổi và mua bán trong đó các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa.

theo từ điển kinh tế học, thị trường là nơi trao đổi hàng hóa được sản xuất và hình thành trong quá trình sản xuất và trao đổi hàng hóa cùng với đó là các quan hệ kinh tế giữa con người với nhau thông qua trao đổi hàng hóa.

cũng theo cách nhìn của david begg, thị trường được hiểu theo nghĩa rộng và nghĩa hẹp như sau:

theo nghĩa rộng: thị trường là biểu hiện của sự giảm bớt quá trình qua đó đưa ra quyết định của các gia đình về việc tiêu thụ cái gì, các quyết định của các công ty về sản xuất cái gì? làm thế nào để sản xuất? và quyết định của người lao động về thời gian làm việc cho ai được điều chỉnh thông qua việc điều chỉnh giá.

Nói một cách chính xác: thị trường là một tập hợp các thỏa thuận mà qua đó người mua và người bán tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Theo khái niệm tiếp thị hiện đại, thị trường bao gồm tất cả những khách hàng tiềm năng có chung nhu cầu hoặc mong muốn cụ thể, những người sẵn sàng và có thể tham gia trao đổi để thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn đó. .

hinh-anh-thi-truong-canh-tranh-hoan-hao-3

1.3. khái niệm về cạnh tranh hoàn hảo

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó có nhiều người mua và nhiều người bán và không một người mua hoặc người bán nào có thể ảnh hưởng đến giá thị trường.

ví dụ: chợ nông sản, rác, video cho thuê, đĩa trắng,…

Mặc dù thuật ngữ “cạnh tranh” đã xuất hiện, nhưng cạnh tranh giữa các công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo khác với khái niệm chung về cạnh tranh mà chúng ta thường thấy. bởi vì họ không cạnh tranh về giá và không có ý định đánh bại các đối thủ của mình thông qua doanh số bán hàng. Để giải thích rõ điều này, chúng ta cùng đi vào nghiên cứu các đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Bằng cách này, chúng ta sẽ phân biệt rõ ràng giữa thị trường cạnh tranh hoàn hảo và công ty cạnh tranh hoàn hảo.

2. đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Để xác định đó có phải là thị trường cạnh tranh hoàn hảo hay không, chúng ta cần xác định dựa trên 3 đặc điểm sau:

Thứ nhất , các công ty cạnh tranh hoàn hảo là những người định giá bởi vì mỗi công ty riêng lẻ trên thị trường quá nhỏ so với toàn bộ thị trường để ảnh hưởng đến giá thị trường của hàng hóa hoặc dịch vụ mà công ty sản xuất khi sản lượng của bạn những thay đổi. Tất nhiên, nếu tất cả các nhà sản xuất cùng hành động thì sự thay đổi về lượng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giá cả thị trường. nhưng nếu đó là sự cạnh tranh hoàn hảo, mỗi nhà sản xuất quá nhỏ nên sự thay đổi của từng nhà sản xuất sẽ không thành vấn đề.

thứ hai , tất cả các công ty sản xuất hàng hóa hoàn toàn đồng nhất hoặc được tiêu chuẩn hóa. sản phẩm của một công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo cũng giống như sản phẩm của tất cả các công ty khác. điều kiện này đảm bảo rằng người mua không quan tâm đến nhà sản xuất sản phẩm mà họ đang mua. Sự khác biệt của sản phẩm, dù là sản phẩm thực hay tưởng tượng, đều không thể xảy ra trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo.

Thứ ba , việc gia nhập và thoát khỏi một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là không bị hạn chế. không có rào cản nào đối với những công ty mới tham gia thị trường và không có gì ngăn cản các công ty hiện tại thoát ra khỏi thị trường.

có thể được tóm tắt như sau: cạnh tranh hoàn hảo: một cấu trúc thị trường tồn tại khi (1) các công ty là người định giá, (2) tất cả các công ty sản xuất một sản phẩm đồng nhất, (3)) việc ra vào không bị hạn chế.

hinh-anh-thi-truong-canh-tranh-hoan-hao-4

Đặc điểm quan trọng nhất của thị trường cạnh tranh hoàn hảo là mọi công ty trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo đều hành xử như một người định giá. các công ty cạnh tranh chấp nhận giá thị trường của sản phẩm, giá này được xác định bởi giao điểm của đường cung và đường cầu nhất định.

Hành vi lấy giá này là dấu hiệu của một thị trường cạnh tranh. trong tất cả các cấu trúc thị trường khác (độc quyền, độc quyền và độc quyền), các công ty có quyền định giá ở một mức độ nào đó.

3. ví dụ về thị trường cạnh tranh hoàn hảo

Xét một chợ cóc, trong chợ có những người bán các loại hàng hóa như rau, thịt, hoa quả, tạp hóa, v.v., mỗi người bán nhiều loại hàng hóa và có nhiều người bán cùng một loại hàng hóa. .

ở đây thị trường rau muống là một thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

  • có nhiều người bán rau và cũng có nhiều người mua rau
  • các loại rau đều giống nhau: không có sự khác biệt giữa rau ở hàng này với hàng kia
  • thông tin là hoàn hảo: người bán biết rõ giá bán của nhau, họ cũng biết đặc điểm của những người thường mua ở chợ, thậm chí họ còn tạo ra mối quan hệ gia đình với họ. người mua cũng biết họ mua được bao nhiêu, họ biết hàng xóm mua rau giá bao nhiêu. trước khi mua rau họ còn được sờ vào rau xem còn tươi hay không, giá lên đến 1 triệu đồng; cuối ngày đó, người bán đã thu hồi đủ vốn cùng với lợi nhuận. hôm sau người bán có thể nghỉ bán rau để đi bán cà phê. sau khi bán cà phê được 1 tháng thì thấy lỗi và quay lại bán rau.

Tuy nhiên, mỗi người bán ngoài rau muống (ở sạp rau nào cũng có), còn có những nông sản độc đáo như hoa chuối, lá mơ, … những sản phẩm này chỉ được bán độc quyền.

Trong một thị trường sẽ có những người bán tham gia vào thị trường cạnh tranh hoàn hảo và cũng có những người bán không tham gia vào thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong số những hàng hóa mà người bán muốn bán, cũng có những hàng hóa được bán trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và những hàng hóa không được bán.

hinh-anh-thi-truong-canh-tranh-hoan-hao-5

Trên đây là bài viết tham khảo giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Ngoài ra, còn có một số đặc điểm và ví dụ cụ thể về thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Trong quá trình nghiên cứu, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với Luận văn 24 hotline 0988 55 2424 để được đội ngũ chuyên gia trợ giúp.

Luận văn 24 hiện đang cung cấp dịch vụ viết văn cho các bằng thạc sĩ và luận văn thạc sĩ. Nếu bạn bận và không có thời gian để hoàn thành hoặc gặp khó khăn gì trong việc hoàn thành bài luận của mình, hãy để chúng tôi giúp bạn giải quyết mọi vấn đề.

nguồn: luanvan24.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *