Thị trường là gì? Phân loại và các đặc điểm các loại thị trường?

Với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quá trình trao đổi hàng hóa được thực hiện ngày càng nhiều, với số lượng hàng hóa ngày càng phong phú và nhiều phương thức trao đổi. tuy nhiên, hành vi cụ thể của một công ty phụ thuộc vào loại thị trường mà nó hoạt động. một cấu trúc thị trường được đặc trưng bởi số lượng người mua và người bán trên thị trường, cũng như mối quan hệ qua lại giữa chúng. Do đó, để làm rõ hơn hành vi cung cấp sản phẩm của các công ty, chúng ta phải gắn hành vi này với cấu trúc thị trường mà doanh nghiệp tồn tại và hoạt động. Để đi sâu tìm hiểu đề tài này, tôi xin chọn đề tài sau: “Phân tích đặc điểm của các loại thị trường (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền thuần túy và cạnh tranh không hoàn hảo) và liên hệ chúng với thực tế ở Việt Nam hiện nay.”

1. khái niệm thị trường và phân loại thị trường:

* khái niệm thị trường

Trong phạm vi nền kinh tế, thị trường là tổng thể các quan hệ kinh tế giữa người mua và người bán, xác định giá cả, lượng cung ứng, lượng cầu về hàng hóa và dịch vụ; quá trình đó sẽ quyết định việc phân bổ và sử dụng các nguồn lực khan hiếm của xã hội.

* phân loại thị trường

Khi nhìn từ góc độ cạnh tranh hoặc độc quyền, tức là xem xét hành vi của thị trường, các nhà kinh tế học phân loại thị trường như sau:

– thị trường cạnh tranh hoàn hảo

– độc quyền thuần túy

– thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (bao gồm cạnh tranh độc quyền và độc quyền)

Khi phân loại thị trường, các nhà kinh tế thường chú ý đến các tiêu chí cơ bản như:

– số lượng nhà sản xuất

xem thêm: quản lý thị trường có thể kiểm tra nhà và kiểm soát kho hàng không?

– danh mục sản phẩm

– sức mạnh của nhà sản xuất

– những trở ngại đối với việc thâm nhập thị trường

– hình thức cạnh tranh không có giá cả

Chúng ta có thể tóm tắt những vấn đề cơ bản về cấu trúc thị trường trong bảng sau:

bảng 1: các loại cấu trúc thị trường

cấu trúc thị trường, ví dụ, số lượng nhà sản xuất, loại sản phẩm, sức mạnh, kiểm soát giá cả, rào cản gia nhập, cạnh tranh phi giá cả

cạnh tranh hoàn hảo sản xuất nông nghiệp nhiều tiêu chuẩn không thấp không có dịch vụ xã hội độc quyền chỉ một quảng cáo rất cao độc quyền thương mại cạnh tranh rất đáng kể bán lẻ thương mại nhiều loại quảng cáo ít quảng cáo phân biệt sản phẩm thấp độc quyền ô tô, luyện kim, chế tạo máy một số tiêu chuẩn khác nhau một số quảng cáo và sản phẩm khác biệt hóa cao.

xem thêm: vai trò của thị trường chứng khoán ở Việt Nam

luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

2. đặc điểm của các loại thị trường:

2.1. thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

Thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó nhiều công ty cùng hoạt động và mỗi công ty không có khả năng tác động hoặc ảnh hưởng đến giá thị trường.

Một thị trường được cho là cạnh tranh hoàn hảo khi nó đáp ứng các điều kiện sau:

– có vô số người mua và người bán độc lập.

Người ta nói rằng số lượng người bán và người mua rất nhiều, khi giao dịch bình thường của người mua hoặc người bán không ảnh hưởng đến giá thực hiện giao dịch (không có hiện tượng kiểm soát giá).

– tất cả các sản phẩm đều giống hệt nhau, hoàn toàn có thể thay thế cho nhau

nếu điều này không được đảm bảo, một khi công ty cung cấp một sản phẩm khác với các đối thủ cạnh tranh, nó vẫn có thể ảnh hưởng ít nhiều đến giá cả. thì thị trường không còn là thị trường cạnh tranh hoàn hảo nữa.

– tất cả người mua và người bán đều có thông tin đầy đủ về thị trường (giá cả, chất lượng sản phẩm, …)

xem thêm: quản lý thị trường có thể tịch thu hàng hóa không có hóa đơn không?

Đây cũng là điều kiện buộc mỗi công ty phải chấp nhận mức giá chung của thị trường.

– các công ty không bị cản trở, họ có thể tự do gia nhập hoặc rời khỏi ngành.

thị trường cạnh tranh hoàn hảo tại bất kỳ thời điểm nào, mọi người nên tự do trở thành người mua hoặc người bán, được tự do tham gia thị trường và được trao đổi ở cùng mức giá với các nhà trao đổi hiện hành. Tương tự, nó không yêu cầu bất kỳ trở ngại nào để ngăn ai đó trở thành người mua hoặc người bán trên thị trường và do đó là bên ngoài thị trường.

Ngoài các đặc điểm cụ thể ở trên, thị trường cạnh tranh hoàn hảo còn có các đặc điểm sau:

– đường cầu đối mặt với một công ty cạnh tranh hoàn hảo là một đường nằm ngang (hình 2.1a).

Khi một công ty cạnh tranh hoàn hảo là người định giá, thì một mặt công ty có thể bán tất cả hàng hoá mà công ty sản xuất với giá thị trường phổ biến, mặt khác, việc tăng hoặc giảm sản lượng không ảnh hưởng đến mức giá chung này . mức độ. điều quan trọng là phải phân biệt đường cầu thị trường (hình 2.1b) với đường cầu của từng công ty cụ thể.

– ở bất kỳ mức sản xuất nào, doanh thu cận biên mà công ty thu được là không đổi và bằng mức giá (mr = p). (hình 2.1c)

trong quy mô sản xuất của mình, việc tăng hoặc giảm sản lượng của một công ty độc lập không làm thay đổi mức giá chung trên thị trường; do đó, thu nhập bổ sung bạn nhận được từ việc sản xuất và bán thêm một đơn vị sản phẩm chính bằng giá đó. điều này đúng ở tất cả các điểm thoát.

xem thêm: ví dụ về cách thâm nhập thị trường quốc tế cho một sản phẩm cụ thể

2.1. thị trường độc quyền thuần túy:

Thị trường độc quyền là thị trường trong đó có một công ty hoạt động và cung cấp một hàng hóa duy nhất, về cơ bản không có sản phẩm thay thế. ví dụ điện thoại là sản phẩm độc quyền có chức năng truyền thông tin, điện dùng để thắp sáng và xem tivi …

nguyên nhân của độc quyền:

– bằng sáng chế (bản quyền): một công ty có thể có được vị trí độc quyền bằng cách có được bản quyền của một sản phẩm hoặc quy trình công nghệ nhất định.

– kiểm soát các yếu tố đầu vào: một công ty có thể trở thành độc quyền khi kiểm soát toàn bộ nguồn cung cấp nguyên liệu thô để sản xuất một sản phẩm nhất định.

– quy định của chính phủ: chính phủ có thể cấp cho công ty quyền bán hoặc cung cấp một số loại sản phẩm hoặc dịch vụ.

– độc quyền tự nhiên: một số ngành có quy mô kinh tế. nghĩa là khi quy mô tăng lên, chi phí bình quân sẽ giảm xuống. Quy mô kinh tế cho phép một công ty lớn có lợi thế hơn các công ty nhỏ. và do đó lợi thế theo quy mô sẽ là một “rào cản tự nhiên” đối với việc gia nhập thị trường.

thị trường độc quyền có các đặc điểm sau:

– bởi vì nhà độc quyền là nhà sản xuất duy nhất, đường cầu dốc xuống đối diện với công ty cũng là đường cầu thị trường (hình 2.2).

xem thêm: thủ tục để công ty chế xuất bán hàng vào thị trường nội địa

– Trong điều kiện độc quyền bán được nhiều hàng hơn, giá sẽ giảm theo quy luật cầu. vì chỉ bán được nhiều hơn khi giá giảm nên doanh thu cận biên luôn nhỏ hơn giá bán ở tất cả các cửa hàng (hình 2.2)

– vì không có đối thủ cạnh tranh, các công ty độc quyền thường có sức mạnh thị trường lớn.

– để tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn, trong trường hợp người tiêu dùng khó chuyển hàng cho nhau, nhà độc quyền có thể áp dụng chiến lược phân biệt giá

2.3. thị trường cạnh tranh không hoàn hảo:

a. cạnh tranh độc quyền

cạnh tranh độc quyền là thị trường trong đó nhiều công ty sản xuất hàng hóa và dịch vụ, nhưng mỗi công ty chỉ có quyền kiểm soát độc lập về giá cả của họ

thị trường độc quyền cạnh tranh có 2 đặc điểm chính

– các công ty cạnh tranh với nhau bằng cách bán các sản phẩm khác biệt (đã được tạo ra khác với sản phẩm của các công ty khác). những sản phẩm này có thể thay thế cho nhau, nhưng không phải là sản phẩm thay thế hoàn hảo. Nói cách khác, độ co giãn của cầu theo giá chéo là nhỏ nhưng không phải là vô hạn.

– có quyền tự do tham gia và thoát khỏi thị trường. việc các công ty mới tham gia thị trường tương đối dễ dàng và các công ty trong ngành bỏ nghề nếu sản phẩm của họ không có lãi cũng tương đối dễ dàng.

xem thêm: phân biệt giữa các thỏa thuận chống cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường

– Trong cạnh tranh độc quyền, mỗi công ty sản xuất các sản phẩm khác nhau, do đó đường cầu của mỗi công ty dốc xuống bên phải (hình 2.3a). nghĩa là nếu công ty tăng giá nhẹ thì sẽ mất một số khách hàng nhưng không phải là tất cả, và ngược lại nếu công ty hạ giá nhẹ thì sẽ thu được thêm một số khách hàng, nhưng không phải là tất cả hàng hóa của đối thủ cạnh tranh. một công ty cạnh tranh độc quyền sẽ tạo ra mức sản lượng tại đó chi phí cận biên bằng với doanh thu cận biên.

b. độc quyền của công ty

Công ty độc quyền là thị trường trong đó một số công ty sản xuất tất cả hoặc hầu hết nguồn cung cấp trên thị trường cho một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể.

tính năng:

– một đặc điểm của độc quyền là các rào cản gia nhập và rút lui khỏi thị trường tương đối cao (có thể là vốn, công nghệ sản xuất)

– sự phụ thuộc lẫn nhau của những người tham gia thị trường này là đặc điểm nổi bật nhất. mỗi công ty này thiết lập một chính sách quan tâm đến hành vi của các đối thủ cạnh tranh của mình. Vì thị trường độc tài bao gồm một số lượng nhỏ các công ty, nên mọi thay đổi về giá và sản lượng của một công ty sẽ ngay lập tức gây ra sự thay đổi đối với các công ty đối thủ.

– Trong một thị trường độc tài, một số công ty chia sẻ phần lớn nguồn cung của thị trường. tuy nhiên, tất cả các công ty đều muốn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, chia sẻ nhiều hơn và điều đó dẫn đến đường cầu bị phá vỡ (hình 2.3b)

3. liên hệ hiện tại ở Việt Nam ngày hôm nay:

3.1. thị trường hoàn toàn cạnh tranh trong thực tế:

Các nhà kinh tế cho rằng thị trường cạnh tranh hoàn hảo có khả năng mang lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng, trừ những trường hợp đặc biệt (thường mang lại sự phát triển và công bằng xã hội, chẳng hạn như điện ở miền núi) vì có nhiều người mua và người bán và họ không đủ lớn để ảnh hưởng đến giá của sản phẩm. Như vậy, một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có thể được nhìn thấy trong thực tế? Thị trường cạnh tranh hoàn hảo được đưa vào thực tế bằng cách xây dựng thị trường cạnh tranh tự do với sự can thiệp hợp lý của chính phủ. Mặc dù thị trường cạnh tranh hoàn hảo là một mô hình mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng nó vẫn chưa phổ biến ở Việt Nam. một số thị trường có vẻ cạnh tranh hoàn hảo, chẳng hạn như thị trường nông sản, thị trường muối ăn, v.v.

xem thêm: nhiệm vụ và quyền hạn của đội quản lý thị trường

Ngoài ra, sự hiện diện tích cực của các doanh nghiệp mới cũng làm cho thị trường tiến tới cạnh tranh hoàn hảo, ví dụ trước đây thị trường viễn thông ở Việt Nam không phải là thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì nay đã trở thành thị trường kiểu này. Lý do là trước đây vnpt là công ty viễn thông duy nhất, vnpt tự quyết định giá. sau khi nhiều đối thủ như vietel, fpt telecom gia nhập thị trường thì ngay lập tức thị trường quyết định giá cả. Các công ty cạnh tranh thi nhau khuyến mại, hạ giá để kích cầu khiến vnpt phải điều chỉnh giá cho phù hợp hơn.

tuy nhiên, các thị trường cạnh tranh hoàn hảo thực tế ở Việt Nam không tránh khỏi việc chỉ đúng trên danh nghĩa. các công ty cố tình che giấu hành vi của mình, độc quyền và thao túng bên trong, khiến giá cả lên xuống thất thường. Đồng thời, trong hoạt động kinh doanh sôi động như hiện nay, không thể đảm bảo rằng người tiêu dùng nắm rõ mọi thông tin về sản phẩm và thị trường.

3.2. thị trường độc quyền trên thực tế:

Các thị trường độc quyền ở Việt Nam có thể kể đến: thị trường điện, thị trường xăng dầu, thị trường nước, .. ngoài những lợi ích mà thị trường độc quyền mang lại cho các công ty còn phải kể đến cụm từ “mặt trái của độc quyền”, ” khủng hoảng độc quyền ”nhiều lần. Không ai khó chịu với việc kinh doanh có lãi, nhưng việc bù lỗ cho người ta và thu thêm lãi là điều không thể chấp nhận được. giá xăng và điện liên tục tăng chắc chắn dẫn đến lạm phát

Trong 9 tháng đầu năm, Petrolimex đã 3 lần tăng giá, cả 3 lần đều lỗ. nhưng thực tế, họ lãi 1.579 tỷ đồng, gấp rưỡi cùng kỳ năm ngoái. giá điện cũng tăng liên tục gần như không có xu hướng giảm, thu nhập không tăng theo thời gian khiến nhiều người lâm vào cảnh khốn đốn. Cách đây 2 năm, xăng dầu lỗ rất lớn 40.000 tỷ đồng từ việc đầu tư sai ngành vào chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm thì nay lại kê khai có lãi và cân đối. Vậy số nợ khổng lồ đó đã đi đâu? câu trả lời chỉ có thể là đổ nó vào những người nộp thuế và tiêu thụ sản phẩm của nó. Nhìn chung, các công ty độc quyền nếu kinh doanh không có lương tâm và quy tắc thì vẫn gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế và xã hội.

3.3. thị trường cạnh tranh không hoàn hảo với thực tế:

Xét về thị trường độc quyền, ở Việt Nam có một số thị trường như thị trường ô tô, thị trường hóa chất, thị trường máy móc, v.v., nhưng xét về thị trường cạnh tranh độc quyền thì thực tế có các thị trường như: Thực phẩm thị trường dịch vụ, thị trường dịch vụ bán lẻ, vv, các công ty trong thị trường này rất sôi động. Các doanh nghiệp sử dụng nhiều cách khác nhau để thu hút người mua và cạnh tranh với các đối thủ. đó là việc thay đổi các nỗ lực tiếp thị hoặc giảm giá. biểu hiện đặc trưng của các công ty trên thị trường này là hoạt động quảng cáo phát triển rầm rộ, tràn ngập trên các phương tiện truyền thông. còn có những đợt giảm giá sâu để khuyến khích người tiêu dùng mua. Nhìn chung, loại thị trường này đại diện cho phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Trên đây là những đóng góp cơ bản của tôi về đặc điểm của các loại thị trường và mối liên hệ của chúng với thực tế ở Việt Nam. Mỗi loại cấu trúc thị trường đều có những ưu và nhược điểm nhất định đòi hỏi các công ty hoạt động trong đó phải áp dụng các quy tắc và nhận thức đúng đắn nhằm mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng. Đồng thời, nhà nước phải có các biện pháp kiểm soát để đảm bảo các chợ hoạt động thông suốt và hiệu quả.

Mục nhập này đã được đăng trong Chưa phân loại. Đánh dấu trang permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *