Thúc liễm thân tâm là giữ gìn Chánh pháp| Giác Ngộ Online

gn – một đệ tử chân truyền của nhà Phật, ngoài việc thực hành giới luật nhập định để dẫn đến viên mãn phước báo, đạt được giác ngộ và giải thoát, ông còn đặc biệt chú trọng đến sự hưng suy và suy vong. của pháp vì lợi ích của chúng sinh. bởi vì giáo pháp tiếp tục phát triển trên thế giới, chúng sinh có thiên đường để hướng thiện, làm điều thiện và tránh điều ác.

Giống như ngọn đèn dầu, nếu bạn không lau bấc, không châm thêm dầu, không cản gió tốt thì đèn sẽ chóng tàn. cũng vậy, nếu chánh pháp không được gìn giữ, tiếp nối và trao truyền thì sẽ ngày càng giảm sút; nếu bạn không soi sáng chân lý, nêu bật giá trị của sự diệt khổ, chúng sinh sẽ quay lưng lại.

Trong nhiều nỗ lực để giữ cho đạo pháp được nguyên vẹn, việc định tâm thân tâm, tu dưỡng đạo đức và phát huy định lực của mỗi người con phật đóng vai trò quan trọng để đạo pháp ngày càng hưng thịnh. .

Các tăng ni sinh tại học viện pgvn, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian trì kinh và lễ phật – ảnh: tâm giác ngộ

“Ngày xưa, đức Phật sống trên núi sparna, trong thành phố kuyue, cùng với một hội chúng đại tỳ kheo.

(…)

xin chào các nhà sư! có bảy pháp làm cho pháp chân thật phát triển mà không làm hại nó.

1. có niềm tin; tin vào chân lý, chân lý chân chính, giác ngộ đúng đắn, đầy đủ mười phẩm hạnh.

2. anh ấy có một trái tim nhân hậu, anh ấy biết cách đối mặt với những khuyết điểm của mình.

3. quý giá, xấu hổ về những điều xấu xa mà họ đã làm.

4. văn chương đa đoan, những điều lưu giữ đều tốt đẹp ở đầu, giữa và cuối, có ý và có vị, trong sáng không vấy bẩn, trọn đời thánh thiện.

5. siêng năng, cần khổ, bỏ ác, tu thiện, tu hành không ngừng nghỉ.

6. những gì đã học, hãy nhớ mãi và không bao giờ quên.

7. tu tập trí tuệ, biết pháp sanh tử, hướng đến người sáng suốt, dứt hết khổ đau.

với bảy pháp như vậy, giáo pháp sẽ phát triển mà không mất đi.

(kinh hàm trường a , đi công tác [trích])

trước tiên, chúng ta phải thiết lập lòng tôn kính và niềm tin vào tam bảo, đặc biệt là những bảo vật của Phật. ở đây người được thế gian dạy rõ ràng rằng tin vào tat ca là người đã giác ngộ, nhưng cụ thể là người cúng dường, người được thông báo chính xác, người có nghĩa tốt, người thông thạo về thế gian, người một người hiểu thế giới, không ai sánh kịp, cai trị một con người, các nhà hiền triết, các vị phật và những người nổi tiếng thế giới.

Dưới đây là ba phần tư. Thật tốt khi biết xấu hổ và đáng quý là biết sợ hãi về quả báo cho những hành vi sai trái. Đức Phật đã từng nhấn mạnh rằng nếu không có những đức tính đáng quý thì con người không hơn gì loài vật. nhờ những phẩm chất cao quý, chúng ta có thể phản ánh, kiểm soát và biến đổi phần “con gái” trong con người mình.

Tiếp theo là nghiên cứu và thực hành giáo pháp. học nhiều, nghe nhiều, nhớ mãi đã khó, nghe, hiểu và thực hành, sống thánh thiện trọn vẹn còn khó hơn. Thực hành Phật pháp dựa trên sự kiên trì và lâu dài, vì vậy, sự siêng năng và tinh tấn đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa si mê và giác ngộ.

Điều quan trọng nhất là thực hành thiền định để phát triển tuệ giác và thấy rõ ràng sự sinh diệt của các pháp trong từng khoảnh khắc. “biết các pháp sinh diệt” là dựa trên căn bản của định (tứ thiền), hành giả phát triển tuệ giác về sự sinh và diệt của các pháp, thấy rõ các pháp là trống không, do duyên sinh, mà chúng liên tục sinh khởi. và biến mất. . Chừng nào vô minh biến mất, trí tuệ phát sinh và bạn sống trong trí tuệ của vô thường và vô ngã, cội rễ của khổ đau sẽ chấm dứt.

Related Articles

Back to top button