QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG 6S (5S SAFETY) ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA MỖI CÔNG TY. | VNMECHANICAL

5s là tên một phương pháp quản lý và sắp xếp nơi làm việc của người Nhật. có nghĩa là 5 từ tiếng Nhật: seiri (整理 để ra lệnh), seiton (整頓 để sắp xếp), seiso (清掃 để dọn dẹp), seiketsu (清潔 để chăm sóc), và shitsuke (躾 để sẵn sàng).

phân loại: seiri hoặc sàng lọc có nghĩa là phân loại hoặc sắp xếp các mục theo thứ tự. đây là bước đầu tiên mà các công ty phải thực hiện trong quá trình thực hành 5s. nội dung chính của s1 là phân loại, loại bỏ những thứ không cần thiết, bán hoặc tái sử dụng.

Sắp xếp: Sau khi loại bỏ những vật dụng không cần thiết, công việc tiếp theo là sắp xếp những vật dụng còn lại một cách hiệu quả theo các tiêu chí dễ tìm, dễ xem, dễ lấy, dễ làm. -trở lại tiêu chí.

Vệ sinh: Định kỳ dọn dẹp và duy trì nơi làm việc sạch sẽ bằng cách tổ chức công việc tổng vệ sinh và vệ sinh máy móc, thiết bị và khu vực làm việc hàng ngày. s3 nhằm mục đích cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu rủi ro, tai nạn và nâng cao độ chính xác của máy móc thiết bị (do ảnh hưởng của bụi bẩn).

thận trọng: luôn kiểm tra, giữ 3 điều ở trên. Bằng việc phát triển s4, các hoạt động của 3s sẽ dần hoàn thiện theo các tiêu chuẩn đã đặt ra và tiến tới hoàn thiện 5s trong kinh doanh. sẵn sàng: có nghĩa là đào tạo, tạo thói quen, nề nếp và tác phong cho mọi người trong việc thực hiện 5s.

<3 yếu tố gây mất an toàn việc làm. công ty đặt sự an toàn của người lao động lên hàng đầu, đây là yếu tố bền vững với sự phát triển của công ty.

5s lần đầu tiên được áp dụng tại Toyota và sau đó được phát triển rất nhanh chóng tại các công ty Nhật Bản. về sau nó lan rộng ra nhiều nước khác. Tại Việt Nam, 5s được áp dụng lần đầu tiên vào năm 1993, tại một công ty Nhật Bản (vyniko). Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều công ty tại Việt Nam đã áp dụng thành công mô hình này trong sản xuất kinh doanh và rất thành công. 5s được phát triển ở những nơi thành 6s. 6 là bảo mật, nhưng nếu bạn làm đúng 5 trước đó, bạn đã bao gồm bảo mật cho nhân viên. tuy nhiên, ở một số công ty Nhật Bản, 5s được giảm xuống còn 3s (lấy 3s đầu tiên) vì mọi người đều sẵn sàng làm 3s và luôn có ý thức và kỷ luật tốt.

hình ảnh: cicc.com.vn

Related Articles

Back to top button