Cách dùng Any

1. Ý nghĩa của anyany là một từ hạn định. Nó được sử dụng để biểu thị số lượng hoặc số lượng không xác định và được sử dụng khi không yêu cầu số lượng cụ thể. any thường được sử dụng trong các câu phủ định và nghi vấn, cũng như trong các tình huống nghi ngờ hoặc phủ định, vì nghĩa rộng và mơ hồ của nó. Ví dụ: bạn có bất kỳ bia nào không? (Bạn có uống bia không?) Chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề nào khi vượt qua cấp độ. (Chúng tôi đã vượt qua hải quan mà không có vấn đề gì.) Bạn chưa bao giờ cho tôi bất kỳ sự giúp đỡ nào. (Bạn không bao giờ giúp tôi.) Tiếng ồn của bữa tiệc khiến tôi không thể ngủ được. (Tiếng ồn ào của bữa tiệc khiến tôi không hề tỉnh giấc.) Tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ ra ngoài mà không có bất kỳ tiền nào. (Tôi chợt nhận ra rằng mình sẽ nghỉ việc nếu không có tiền.)

any thường theo sau if. Ví dụ: Nếu bạn tìm thấy bất kỳ quả mâm xôi nào, hãy giữ lại cho tôi một ít. (Nếu bạn tìm thấy quả mâm xôi, hãy để dành một ít cho tôi.)

– Đôi khi bất kỳ có nghĩa là “nếu có, nếu có..“. Ví dụ: Bất kỳ sương mù nào cũng sẽ tan vào buổi trưa. = Nếu có sương mù, nó sẽ tan vào buổi trưa. (Nếu có sương mù, trời sẽ tan trước buổi trưa.) Có lẽ bạn có thể sửa bất kỳ lỗi nào mà tôi mắc phải. (Có lẽ bạn có thể sửa lỗi cho tôi nếu tôi mắc lỗi.)

any cũng được dùng để nhấn mạnh “bất kỳ ai/thứ gì đó“, ví dụ: bạn có thể mượn cuốn sách bất kỳ nào bạn thích. (Bạn có thể mượn bất kỳ cuốn sách nào bạn muốn.)

2. any và some Trái với any, some thường được dùng trong câu khẳng định. Ví dụ: Tôi cần vài lưỡi dao cạo. (Tôi cần một số lưỡi dao cạo.) Bạn có bất kỳ lưỡi dao cạo nào không? (Bạn có lưỡi dao cạo không?) Xin lỗi, tôi không có bất kỳ lưỡi dao cạo nào. (Xin lỗi, tôi không có lưỡi dao cạo.)

3. any, not any và noanykhông có nghĩa tiêu cực. Nó chỉ có nghĩa phủ định khi đi kèm với not. Ví dụ; cô ấy không vui vì cô ấy không có bất kỳ bạn bè nào. (Cô ấy không vui vì cô ấy không có bạn bè.) Không: Cô ấy không vui vì cô ấy có bạn bè.

no Có nghĩa giống như not any, nhưng nhấn mạnh hơn. Ví dụ: cô ấy không có bạn bè. (Cô ấy không có bất kỳ người bạn nào.)

not any không thể bắt đầu câu, chúng tôi sử dụng no để thay thế. Ví dụ: Không thuốc lá vô hại. (Không thuốc lá nào là vô hại.) Không khách du lịch đến thị trấn năm đó. (Không có khách du lịch nào đến thăm thị trấn vào năm đó.)

4. Danh từ có và không có any Đối với danh từ không đếm được và danh từ đếm được số nhiều, chỉ sử dụng any khi đề cập đến số lượng không xác định. Ví dụ: Có nước trong lọ đó không? (Có nước trong lọ đó không?) Is there water on the moon? (Có nước trên mặt trăng không?) => Nhấn mạnh sự có mặt của nước hơn là số lượng, do đó không dùng any.

Bố không có bất kỳ tóc nào. (Bố không có lông.) Chim có lông nhưng không có lông. (Chim có lông chứ không có lông.) => Không cần quan tâm đến số lượng, chỉ cần nhấn mạnh sự có mặt của lông nên không dùng any.

Không đứa con nào của cô cảm thấy bất kỳ nào. (Những đứa con của cô ấy đang bất tỉnh.) Ann trông giống mẹ cô ấy, nhưng cô ấy không có đôi mắt xanh. (ann trông giống mẹ cô ấy, nhưng cô ấy không có đôi mắt xanh.) Không dùng: cô ấy không có đôi mắt xanh. (Con người có một số lượng nhất định 2 mắt, vì vậy đừng sử dụng cái nào.)

5. any có nghĩa là “bất kể, bất kỳ”bất kỳ nào có thể được dùng với nghĩa “bất kể, bất kỳ” để nhấn mạnh quyền tự do lựa chọn. Khi được dùng với nghĩa này, any có thể được dùng trong câu khẳng định, phủ định và nghi vấn, trước danh từ đếm được số ít, số nhiều đếm được hoặc không đếm được. Ví dụ: Hãy hỏi bất kỳ bác sĩ nào và họ sẽ cho bạn biết rằng rượu là chất độc. (Hãy hỏi bất kỳ bác sĩ nào và họ sẽ cho bạn biết rượu là chất độc.) Cô ấy hẹn hò với bất kỳ ai yêu cầu cô ấy. (Cô ấy đi chơi với bất cứ ai mời cô ấy.) Khi nào tôi đến? ~ bất kỳ thời gian nào. (Tôi nên đến khi nào? ~Lúc nào cũng được.)

Chúng ta có thể sử dụng just any để làm cho câu rõ nghĩa hơn. Tôi không làm bất kỳ công việc nào, tôi chọn công việc mà tôi quan tâm. (Không phải là tôi làm bất cứ công việc gì, tôi chỉ chọn những thứ mà tôi quan tâm.) Việc dùng I don’t do any work có thể gây hiểu nhầm.

Lưu ý: Khi phải chọn một trong hai người/vật, chúng ta sử dụng either chứ không phải any. Ví dụ: Tôi có thể viết tay bằng một trong hai. (Tôi có thể viết bằng bất kỳ tay nào.) Không: Tôi có thể viết bằng bất kỳ tay nào.

6. Cách dùng at all at all thường được dùng để nhấn mạnh ý nghĩa của cụm từ (not) any. Ví dụ: Tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc gì,kể cả quét đường. (Tôi sẽ làm bất cứ công việc gì – kể cả quét đường.) She don’t speakEnglish at all. (Cô ấy không nói được tiếng Anh.)

7.any và any of Chúng ta sử dụng any of when trước một từ hạn định (mạo từ xác định, tính từ/đại từ chỉ định, sở hữu) hoặc đại từ . Ví dụ: Tôi đã không tham dự bất kỳ bài giảng nào trong học kỳ trước. (Tôi đã không tham dự bất kỳ bài giảng nào trong học kỳ trước.) không có: Tôi đã không tham dự bất kỳ bài giảng nào trong học kỳ trước. Tôi không quan tâm đến bất kỳ bài giảng nào. (Tôi không quan tâm đến bất kỳ bài giảng nào.) Không được sử dụng: Tôi không quan tâm đến bất kỳ bài giảng nào.

cuốn sách nào ở đây là của bạn không? (Có cuốn sách nào trong số này là của bạn không?) Có bất kỳ cuốn sách nào trong số này là của bạn không? (Sách của bạn có ở đây không?)

Tôi không nghĩ bất kỳ nhân viên nào muốn làm việc vào ngày mai. (Tôi không nghĩ có nhân viên nào muốn làm việc vào ngày mai.) Tôi không nghĩ bất kỳ ai trong chúng ta muốn làm việc vào ngày mai. (Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong chúng ta muốn làm việc vào ngày mai.)

Lưu ý: Khi any of được theo sau bởi một danh từ số nhiều làm chủ ngữ, động từ có thể được chia ở dạng số ít hoặc nhiều. Trong văn viết trang trọng, nó thường được dùng ở số ít. Ví dụ: Nếu bất kỳ bạn bè nào của bạn /đang quan tâm, vui lòng cho tôi biết. (Nếu bạn bè của bạn quan tâm, vui lòng cho tôi biết.)

8. Khi any được dùng một mình, không có danh từ sau any, nếu câu rõ ràng, chúng ta có thể bỏ danh từ sau any. Ví dụ: a: Anh lấy dầu chưa? (Bạn đã mua dầu chưa?) b: Không, Không. (Không, không còn dầu nữa.)

Chúng ta cũng có thể sử dụng none thay vì not any. Ví dụ: Không, Không còn lại. (Không còn dầu nữa.)

Chúng tôi không sử dụng any, not any để trả lời các câu hỏi riêng lẻ. Ví dụ: a: Khi nào tôi đến? (Khi nào tôi nên đến?) b: Bất kỳ ngày nào. (Ngày nào cũng được) Không dùng: bất kỳ. a: Bạn có bao nhiêu tiền? (Bạn có bao nhiêu tiền?) b: không có. (Không có tiền.) không sử dụng: không có.

9. Từ ghép Các quy tắc trên có thể được áp dụng cho các từ ghép bất kỳ ai, bất kỳ ai, bất cứ thứ gì, bất kỳ đâu.

Related Articles

Back to top button