Làm sao đọc hiểu và kiểm tra chính xác nội dung một L/C | Xuất nhập khẩu Lê Ánh

Phương thức thanh toán

l / c là phương thức thanh toán quốc gia rất phổ biến trong xuất nhập khẩu hàng hóa do tính bảo mật cao hơn so với các phương thức thanh toán khác. tuy nhiên, thủ tục để lập một lc khá phức tạp, đọc hiểu và xác định độ chính xác của một lc là khá khó khăn.

thì “cách đọc, hiểu đúng và kiểm tra nội dung của l / c” là vấn đề mà giáo viên xuất nhập khẩu sẽ chia sẻ qua bài viết dưới đây.

& gt; & gt; & gt; & gt; & gt; bài viết tham khảo: phương thức lc (thư tín dụng) – thanh toán bằng thư tín dụng

1. ngày mở phương thức thanh toán l / c

 • mở phương thức thanh toán l / c sẽ cho thấy khả năng thanh toán của người mua trước nhà xuất khẩu. để người mua thấy l / c yên tâm giao hàng.
 • trong khi người mua luôn do dự khi mở l / c vì không muốn bị giữ / gửi ngân hàng. sớm.
 • do đó, hai bên cần thỏa thuận rõ ràng về thời gian mở l / c, cũng như trách nhiệm về việc chậm mở l / c dẫn đến giao hàng chậm và phạt do chậm trễ. mở l / c trong hợp đồng. giao dịch.

vậy thời gian mở l / c khi nào là an toàn cho người dùng xk?

người bán nên căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của bạn để thúc giục người bán mở l / c:

 • lúc nhận nguyên vật liệu
 • lúc sắp xếp sản xuất / chuyển hàng vào kho
 • lúc bắt đầu vận chuyển hàng đến cảng
 • trên tàu
 • tại cảng đến

Nhìn vào trình tự công việc, bạn có thể thấy rằng nếu nhà xuất khẩu khoan nhượng hơn với thời điểm mở l / c thì điều đó sẽ gây bất lợi cho nhà xuất khẩu.

Khi nào thì an toàn cho mọi người?

 • tất nhiên, người mua muốn trì hoãn việc mở thư tín dụng càng chậm càng tốt, càng gần thời điểm giao hàng càng tốt;
 • thậm chí người mua còn muốn trì hoãn cho đến khi hàng hóa đến đích nhất có thể (hầu như không bao giờ xảy ra).

Tùy thuộc vào sự tin tưởng lẫn nhau của hai bên, thời điểm mở thư tín dụng có thể được xem xét như đã thảo luận ở trên.

Trong phương thức thanh toán thư tín dụng, ngày mở thư tín dụng được hiển thị trong trường: 31c: ngày phát hành và được viết là năm / tháng / ngày .

ví dụ:

: 31c: ngày phát hành

180102 ( tức là ngày 2 tháng 1 năm 2018)

đọc hiểu L/C

2. Số và loại phương thức thanh toán L/C

số l / c do ngân hàng mở đăng ký.

ví dụ:

: 20: số tín dụng chứng từ

ic640910h

loại thư tín dụng thường có thể thu hồi hoặc không thể hủy ngang. nếu không có mục này, l / c được hiểu là l / c không thể hủy ngang.

ví dụ:

: 40: hình thức tín dụng chứng từ

không thể thu hồi

3. tên và địa chỉ của các bên liên quan

* tên ngân hàng mở

: 52a: mở ngân hàng:

trong trường hợp sử dụng xác nhận l / c, trong phần này, tên ngân hàng mở sẽ được viết với tiêu đề là trường: 51a bên dưới.

: 51a: ngân hàng yêu cầu:

Vào lúc này, tên của một ngân hàng nữa sẽ xuất hiện trên thư tín dụng, tức là ngân hàng xác nhận hoặc ngân hàng hoàn trả = ngân hàng thanh toán. (Điều này sẽ được hiểu rõ ràng trong thư xác nhận).

: 53a: ngân hàng hoàn trả

* tên ngân hàng tư vấn

: 57d: thông báo qua ngân hàng:

* tên của người yêu cầu mở l / c: mục nhập này chứa tên của người đó

: 50: người đăng ký:

* tên người thụ hưởng: mục nhập này chứa tên của người xk

: 59: người thụ hưởng

4. số tiền, đơn vị tiền tệ, đúng hay sai

: 32b: mã đơn vị tiền tệ, số tiền.

Số tiền này được ghi đúng như số tiền trong hợp đồng. ví dụ: usd27.800.50

: 39a: phần trăm số tiền tín dụng

vì trong hợp đồng, điều khoản số lượng có một dung sai, số lượng trong thư tín dụng cũng phải có một dung sai. l / c có thể thể hiện sự khoan dung theo tỷ lệ phần trăm hoặc lên đến số tiền tối đa mà người thụ hưởng phải trả. Nếu phương thức thanh toán l / c không bao gồm mục này, ngân hàng có thể thanh toán mức dung sai +/- 5%.

5. thời hạn hiệu lực và ngày hết hạn của phương thức thanh toán l / c

thời hạn hiệu lực của phương thức thanh toán l / c

là khoảng thời gian được xác định từ ngày mở l / c đến ngày l / c hết hiệu lực, là ngày ngân hàng mở hoàn tất cam kết thanh toán của mình. Nói một cách đơn giản, khi ngân hàng mở thanh toán thì L / C hết hiệu lực.

Mọi l / c đều phải ghi rõ ngày hết hạn trên l / c. nếu ngày này không được chỉ định, l / c sẽ không có giá trị.

vì ngân hàng phát hành chỉ thanh toán tiền hàng khi nhà xuất khẩu xuất trình các chứng từ trong thời hạn này, nên nhà xuất khẩu phải hết sức thận trọng khi thảo luận về khoản này trong tín dụng / c.

người xk sẽ phải tính toán để đảm bảo l / c vẫn có giá trị sau khi cộng tất cả các lần sau:

 • thời gian chuyển l / c từ ngân hàng phát hành sang ngân hàng thông báo
 • thời gian ngân hàng tư vấn xác minh l / c, yêu cầu sửa đổi l / c, xác nhận qua có
 • thời gian để nhà xuất khẩu xác minh l / c
 • thời gian sản xuất và giao hàng.
 • thời gian chuẩn bị các chứng từ.
 • thời gian gửi chứng từ đến ngân hàng tư vấn
 • thời gian ngân hàng tư vấn gửi chứng từ đến ngân hàng phát hành

nơi hết hạn

thông thường sẽ có 2 trường hợp:

 • l / c nhập ngày và nơi hết hạn tại quốc gia xuất xứ (nghĩa là tại ngân hàng thông báo)
 • ngày và nơi hết hạn hiện tại ở nước ngoài (tức là trong một ngân hàng mở)

Nhà xuất khẩu sẽ muốn chọn ngày hết hạn ở nước ngoài. vì lúc này nhà xuất khẩu chỉ cần nộp bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo là đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, không nên lo lắng và sợ rủi ro ngân hàng thông báo chậm gửi bộ chứng từ cho ngân hàng mở.

Nếu mặt hàng này được quy định trái với ý muốn của nhà xuất khẩu, nhà xuất khẩu có thể tranh luận với người bán để người mua yêu cầu ngân hàng chỉnh sửa khoản ghi có.

ví dụ:

: 31d: ngày và địa điểm hết hạn

180529 tại Việt Nam

6. thời hạn và nơi xuất trình bộ hồ sơ

 • Tóm lại, nếu l / c quy định thời hạn và địa điểm hết hạn thì người bán phải nộp một bộ chứng từ ở đó và nó phải nằm trong thời hạn hiệu lực của l / c. Khi kiểm tra l / c, người bán cần đối chiếu 2 mục này xem có khớp nhau không.
 • Người bán cần ước tính xem mất bao nhiêu ngày để hoàn thành bộ chứng từ để nộp cam đúng hạn. được kết luận trong l / c.
 • nếu hai bên không đồng ý về điều này, thì theo ucp600, các tài liệu phải được nộp trong vòng 21 ngày kể từ ngày phát hành b / l và trong thời hạn giới hạn hiệu lực của l / c. đây cũng là một lựa chọn phổ biến trong hợp đồng thương lượng giữa hai bên.
 • người bán có thể gặp khó khăn trong việc chuẩn bị bộ chứng từ hoặc bộ chứng từ sẽ bị trì hoãn tại ngân hàng. Xin lưu ý rằng do quá trình kiểm tra / sửa chữa / làm lại sẽ có sự chậm trễ khiến người mua chậm lấy chứng từ, đồng nghĩa với việc chậm lấy hàng, phát sinh chi phí và gây thiệt hại cho người mua. do đó, hai bên cần thỏa thuận rõ ràng về thời gian nộp hồ sơ, trách nhiệm nộp hồ sơ chậm và phạt nộp hồ sơ trễ hạn trong hợp đồng mua bán.
 • vui lòng cố gắng ghi rõ trong hợp đồng thời hạn nộp hồ sơ các tài liệu càng sớm càng tốt (nhưng theo thông lệ ngành / thông lệ tại nước xuất khẩu …)

ví dụ:

 • có sẵn với … bởi …

: 41d: có sẵn với … bởi …

Điều này có nghĩa là ngân hàng nào sẽ thanh toán cho người bán và bằng cách nào. khoản này phụ thuộc vào quyền lợi của người bán, nó phụ thuộc vào loại l / c hai bên muốn sử dụng. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về phần này, bạn có thể tham khảo thêm thông tin trong phần về các loại l / c, các giao dịch trong thanh toán bằng l / c. bạn có thể tìm thấy một số cách để làm điều đó tại đây:

 • thanh toán ngay:

nếu thanh toán tại ngân hàng mở, phần này cho biết: “khả dụng với [tên ngân hàng mở] qua thanh toán không kỳ hạn”;

nếu bạn thanh toán ngay tại ngân hàng thanh toán (trong trường hợp sử dụng l / c đã xác nhận), mục nhập này cho biết “khả dụng với [tên ngân hàng xác nhận / ngân hàng thanh toán] qua thanh toán không kỳ hạn”.

p>

 • khi giảm giá phiếu thưởng:

nếu ngân hàng chiết khấu là ngân hàng thông báo, thì mục nhập này có nội dung: “có sẵn với [tên ngân hàng thông báo] để thương lượng”;

nếu ngân hàng chiết khấu là bất kỳ ngân hàng nào, thì mục nhập này cho biết: “khả dụng với bất kỳ ngân hàng nào bằng cách thương lượng”.

 • bằng cách ký chấp nhận hối phiếu hoãn lại

nếu người ký chấp nhận là ngân hàng mở, mục này ghi: “có sẵn với [tên ngân hàng mở] để chấp nhận”;

nếu bên ký chấp nhận là ngân hàng thanh toán / xác nhận, thì mục nhập này có nội dung: “có sẵn với [tên ngân hàng thanh toán / xác nhận] để được chấp nhận”.

 • được thực hiện bởi ngân hàng mở sẽ thanh toán chậm bằng cách đưa ra lời hứa trả tiền.

nếu người phát hành cam kết thanh toán là một ngân hàng mở, thì phần này có nội dung: “có sẵn với [tên ngân hàng mở] cho một cam kết thanh toán”;

7. quy định về hối phiếu

trong trường hợp thanh toán trả chậm bằng lệnh chuyển tiền, hình thức thanh toán của l / c sẽ có thêm quy định về thời hạn của lệnh chuyển tiền và lệnh chuyển tiền, trong trường:

: 42c: chuyển đến…: (thời hạn của hối phiếu)

: 42a: người bị ký phát: (người bị ký phát)

ví dụ:

: 42c: bản nháp trong…:

xem trong 90 ngày đối với giá trị hóa đơn là 100%, trùng lặp

: 42a: người bị ký phát: (đây có thể là tên của ngân hàng mở hoặc ngân hàng xác nhận, nếu sử dụng xác nhận l / c)

8. cụm thông tin giao thông vận tải

* giao hàng từng phần

: 43p: đệ trình một phần

* truyền:

: 43t: trung chuyển

* cảng / sân bay để đến

: 44e: cảng xếp hàng / sân bay khởi hành

* cảng / sân bay để đến

: 44f: cảng dỡ hàng / sân bay đến

các yếu tố trên thường được viết dưới dạng hợp đồng

* ngày giao hàng (hay nói chính xác là ngày giao hàng mới nhất)

: 44c: ngày gửi cuối cùng

Ngày giao hàng muộn nhất mà người xuất khẩu có thể giao hàng sẽ được ghi trên l / c (chứng từ vận tải phải thể hiện chính xác theo yêu cầu này).

Mặt hàng này được ngân hàng mở theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán. và đây là một trong những yếu tố làm mất hiệu lực của chứng từ xuất khẩu của nhà xuất khẩu. Trong hợp đồng mua bán, nhà xuất khẩu không được sử dụng các cụm từ xác định chính xác thời điểm giao hàng như: “vào ngày 16 tháng 5 năm 20xx”, nhưng phải sử dụng các cụm từ có nghĩa là khoảng thời gian, vừa có lợi cho người bán, vừa không sợ rủi ro. của ngân hàng giấy tờ vận chuyển bất hợp pháp rối. xem phần chuẩn bị chứng từ theo phương thức thanh toán l / c.

9. nhóm thông tin về hàng hóa, số lượng và giá cả

: 45a: mô tả hàng hóa và / hoặc dịch vụ

Phần này thường chứa các thông tin sau:

tên hàng hóa (bắt buộc, ghi giống hợp đồng)

đơn giá + điều kiện bán hàng (đôi khi không có mặt hàng này)

tổng giá trị (đôi khi giá trị này không được bao gồm vì nó xuất hiện trong số tiền trong trường “: 32b:”)

số lượng (đôi khi không có mặt hàng này)

số hợp đồng tham chiếu (đôi khi không có mục này)

10. tài liệu bắt buộc

: 46a: tài liệu bắt buộc

Phần l / c này sẽ được đăng ký dựa trên bộ chứng từ mà nhà nhập khẩu yêu cầu nhà xuất khẩu chuẩn bị theo hợp đồng thương mại. Đồng thời, ngân hàng cũng yêu cầu thêm các quy định về chứng từ phù hợp với thông lệ xác minh chứng từ của ISBP. nội dung này sẽ được trình bày cụ thể trong phần lập bộ chứng từ thanh toán theo phương thức thanh toán l / c.

11. các yêu cầu khác: yêu cầu bổ sung

Hy vọng những thông tin chia sẻ về phương thức thanh toán bằng thư tín dụng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn, xác minh và thực hiện chính xác hơn phương thức này. Bài viết được hỗ trợ bởi sự cố vấn của Giáo sư Xuất nhập khẩu Lê Ánh, chuyên gia đào tạo các lớp học xuất nhập khẩu thực hành chuyên nghiệp .

nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán quốc tế và áp dụng vào thực tế, bạn có thể tham gia lớp học xuất nhập khẩu tại hà nội và hcm tại

​​strong> xuất nhập khẩu lê anh. Khóa học được giảng dạy bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu và logistics đang làm việc tại các công ty xuất nhập khẩu và logistics lớn trong nước và quốc tế.

le anh import and export : khóa đào tạo xuất nhập khẩu thực tế số 1 tại Việt Nam

Ngoài các khóa học thực hành xuất nhập khẩu chất lượng, trung tâm lê anh còn tổ chức các khóa học kế toán, các bạn có thể tham khảo thêm: học kế toán tổng hợp ở đâu tốt nhất? p>

Related Articles

Back to top button