Báo giá cạnh tranh là gì? (cập nhật 2022)

Báo giá cạnh tranh ngắn là một hình thức rất đơn giản, tiết kiệm thời gian và khi gói thầu có đủ các yếu tố để tuân thủ biểu mẫu này thì nên sử dụng các quy trình do bên mời thầu khuyến nghị. Các nhà thầu tham dự thầu chỉ cần chuẩn bị hồ sơ mời thầu và nộp cho luật sư đấu thầu. Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn đọc Chào hàng cạnh tranh là gì? (Cập nhật năm 2022).

Báo Giá Ctranh

Ưu đãi cạnh tranh là gì? (Cập nhật vào năm 2022)

1. Chào hàng cạnh tranh là gì?

Báo giá cạnh tranh là báo giá được thực hiện bởi các nhà thầu trong thời gian báo giá cạnh tranh. Để hiểu rõ hơn về các ưu đãi cạnh tranh, chúng ta hãy xem xét các ưu đãi cạnh tranh.

2. Sản phẩm cạnh tranh là gì?

Đấu thầu là một trong những hình thức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hợp đồng, bên cạnh đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế giá, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện …

Ưu đãi cạnh tranh áp dụng khi nào?

Theo Điều 23 của Luật Đấu thầu và Điều 57 của Nghị định số 63/2014, chào hàng cạnh tranh được thực hiện thông qua một trong hai quy trình: thông thường hoặc đơn giản hóa tùy theo giá trị gói thầu. Cụ thể,

* Báo giá cạnh tranh theo quy trình thông thường đối với gói thầu có giá trị không quá 5 tỷ đồng và thuộc một trong các trường hợp sau: – Các câu hỏi thường gặp, đơn giản đối với gói thầu dịch vụ phi tư nhân;

– Gói thầu để mua các mặt hàng thông thường, cung cấp các thông số kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và chất lượng tương đương trên thị trường;

* Ưu đãi cạnh tranh theo quy trình rút gọn áp dụng cho:

– Gói thầu có giá trị không quá 500 triệu đồng và thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng và đơn giản;

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa tổng hợp, có quy cách tiêu chuẩn và chất lượng tương đương;

+ Gói thầu lắp đặt xây dựng đơn giản với thiết kế bản vẽ cửa hàng đã được phê duyệt.

– Gói thầu có giá trị không quá 1 tỷ Rp và thuộc một trong hai trường hợp sau:

+ Gói thầu mua sắm hàng hóa tổng hợp, có quy cách tiêu chuẩn và chất lượng tương đương;

+ Gói thầu lắp đặt xây dựng đơn giản với thiết kế bản vẽ cửa hàng đã được phê duyệt.

– Gói mua thông thường trị giá không quá 200 triệu Rp.

Đồng thời, để được đưa ra đấu giá, gói thầu phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;

– Có ngân sách được phê duyệt như đã chỉ định;

– Nguồn vốn đã được phân bổ theo yêu cầu của Lịch trình thực hiện gói thầu.

Luật về Ưu đãi Cạnh tranh Ngắn hạn:

Theo quy định tại Điều 57 (2) Nghị định số 63/2014 của Chính phủ hướng dẫn nhà thầu lựa chọn phương thức đấu thầu, báo giá cạnh tranh theo thủ tục rút gọn được áp dụng đối với:

– Các gói dịch vụ phi tư vấn đơn giản và thông dụng trị giá không quá 500 triệu đồng.

– Gói thầu mua các mặt hàng thông dụng có trên thị trường, có quy cách tiêu chuẩn, chất lượng tương đương; gói thầu xây lắp đơn giản có bản vẽ thi công được duyệt có giá trị không quá 1 tỷ đồng.

– Giá trị gói thầu mua sắm thường xuyên không quá 200 triệu đồng.

3. Biểu mẫu yêu cầu báo giá ngắn

Quy trình báo giá cạnh tranh được đơn giản hóa bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị và gửi một yêu cầu báo giá ngắn:

– Yêu cầu báo giá, bao gồm phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật; thời hạn hiệu lực của báo giá; thời gian gửi báo giá; yêu cầu bảo hành; bảo trì; 03 ngày làm việc kể từ hôm nay.

– Sau khi hồ sơ được thông qua, bên mời thầu phải đăng thông báo mời thầu trên các báo phát hành rộng rãi trong ngành và trong tỉnh hoặc gửi trực tiếp hồ sơ yêu cầu. Thời gian tìm hiểu có ít nhất 03 nhà thầu đủ năng lực thực hiện gói thầu.

– Nếu báo giá được gửi trực tiếp, luật sư dự thầu sẽ phải gửi yêu cầu báo giá cho nhà thầu đó nếu có nhà thầu khác yêu cầu tham gia báo giá trước thời hạn dự thầu. Yêu cầu báo giá được gửi miễn phí trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax.

Bước 2: Gửi và Nhận Báo giá:

– Các nhà thầu được yêu cầu chuẩn bị và gửi 01 Báo giá theo Yêu cầu Báo giá. Việc gửi báo giá có thể được thực hiện bằng một trong các phương thức gửi trực tiếp, gửi thư, gửi email hoặc fax.

– Luật sư đấu thầu phải giữ bí mật thông tin trong hồ sơ dự thầu của mỗi nhà thầu.

– Sau thời hạn nộp báo giá, trước khi chấp nhận thầu, luật sư đấu thầu phải xuất trình tài liệu nhận báo giá, bao gồm các thông tin như tên nhà thầu, báo giá, thời gian có hiệu lực, v.v. và gửi văn bản nhận thầu trình người báo giá.

Bước 3: Đánh giá phiếu mua hàng:

– Đơn vị mời thầu so sánh các báo giá với yêu cầu báo giá. Báo giá được xác định khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong báo giá và báo giá là báo giá sửa lỗi, sửa sai trừ đi mức chiết khấu tối thiểu (nếu có) và giá trọn gói không vượt quá giá dự thầu. sẽ được cung cấp để lựa chọn.

-Trong quá trình đánh giá, nếu cần, nhà thầu sau khi sửa lỗi, khắc phục sai lệch và trừ chiết khấu (nếu có), mời nhà thầu có giá chào thấp nhất đến thương lượng. Đàm phán hợp đồng.

Bước 4: Quy trình Đánh giá, Phê duyệt và Lựa chọn Nhà thầu Xuất bản:

– Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nhà thầu sẽ trình chủ đầu tư phê duyệt theo báo cáo kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia. .

– Đối với gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, nhà thầu trình chủ đầu tư phê duyệt danh sách trên cơ sở báo cáo của Tổ chuyên gia về kết quả thẩm định sơ đồ kỹ thuật. Yêu cầu. Danh sách các nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phải được đánh giá trước khi phê duyệt.

– Căn cứ báo cáo của Hội đồng chuyên môn về kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính, Nhà thầu trình Chủ đầu tư phê duyệt danh sách các nhà thầu.

4. Một số câu hỏi thường gặp

Liệu bên mời thầu có vi phạm Luật Đấu thầu hay không khi gửi yêu cầu báo giá cho 3 nhà thầu nêu trên và yêu cầu nhà thầu lập hồ sơ mời thầu?

Điều 6 (2) của Luật Đấu thầu quy định rằng các nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về mặt pháp lý và tài chính với các nhà thầu tư vấn trong việc lập, thẩm tra và đánh giá thiết kế và dự toán. Xây dựng và đánh giá hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu. Nhà thầu tham dự thầu (thông thường hoặc rút gọn) phải tuân thủ các quy định đối với hồ sơ dự thầu có bảo đảm nêu trên.

Biểu mẫu yêu cầu báo giá cạnh tranh cô đọng?

Phiếu yêu cầu báo giá cạnh tranh tóm tắt theo Mẫu số 07 kèm theo Thông báo số 04/2017 / tt-bkhĐt ngày 15 tháng 11 năm 2017.

Giảm thời gian để báo giá cạnh tranh?

– Khoảng thời gian tối đa để đánh giá hồ sơ dự thầu là 10 ngày kể từ ngày kết thúc nộp hồ sơ dự thầu cho đến khi luật sư dự thầu nộp hồ sơ đề xuất phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu kèm theo.

– Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu tối đa là 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo giá.

– Phê duyệt Kết quả lựa chọn Nhà thầu tối đa là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Yêu cầu Phê duyệt Kết quả Lựa chọn Nhà thầu từ Tư vấn đấu thầu.

Hồ sơ mời thầu cạnh tranh đối với gói thầu xây lắp phải chuẩn bị những gì?

1. bảng báo giá. 2. Bảng giá đấu thầu (dựa trên dự báo đấu thầu – theo mẫu trên web). 3. Biểu mẫu Đề xuất Nhân sự Chủ chốt (nếu yêu cầu triển khai dưới dạng web). 4. Phiếu Đề xuất Chương trình (mẫu trên web). 5. Cam kết thực hiện gói thầu xây lắp. Trên đây là Chào hàng cạnh tranh là gì? (Cập nhật năm 2022) Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trong quá trình tìm hiểu vấn đề, nếu bạn có thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi có các dịch vụ hỗ trợ mà bạn cần.

Related Articles

Back to top button