Định mức nguyên vật liệu (Bill of Materials – BOM) là gì?

hình ảnh minh họa (nguồn: vilas.edu.vn)

tiêu chuẩn vật liệu

khái niệm

tiêu chuẩn vật liệu hay hóa đơn vật liệu trong tiếng Anh được gọi là: bill of material – bom.

Hóa đơn nguyên vật liệu (máy bơm) là danh sách bao gồm các nguyên liệu, thành phần và bộ phận cần thiết để xây dựng, sản xuất hoặc sửa chữa một sản phẩm hoặc dịch vụ.

Hóa đơn nguyên vật liệu thường xuất hiện ở định dạng phân cấp, với cấp trên cùng hiển thị thành phẩm và cấp dưới cùng hiển thị các thành phần và nguyên liệu riêng lẻ.

(tham khảo: investmentopedia)

Một máy bơm có thể được sử dụng để liên lạc giữa các đối tác sản xuất hoặc được giới hạn trong một nhà máy sản xuất.

BOM thường được liên kết với một đơn đặt hàng sản xuất mà vấn đề có thể tạo ra yêu cầu đặt trước cho các thành phần BOM còn hàng và các yêu cầu đối với các thành phần không có sẵn.

Có nhiều loại BOM khác nhau cụ thể cho kỹ thuật được sử dụng trong quá trình thiết kế; chúng cũng dành riêng cho việc chế tạo được sử dụng trong quá trình lắp ráp.

Một máy bơm có thể xác định các sản phẩm khi chúng được thiết kế (BOM kỹ thuật), khi chúng được đặt hàng (BOM bán hàng), khi chúng được chế tạo (BOM sản xuất) hoặc khi BOM sản xuất được duy trì dịch vụ.

Các loại máy bơm khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và mục đích sử dụng mà chúng được dự định. Trong các ngành công nghiệp chế biến, máy bơm còn được gọi là công thức nấu ăn, công thức nấu ăn hoặc danh sách thành phần.

Cụm từ “tốc độ vật liệu” (hoặc “máy bơm”) thường được các kỹ sư sử dụng như một tính từ để chỉ không phải hóa đơn mà chỉ cấu hình sản xuất hiện tại của sản phẩm, nhằm phân biệt với các phiên bản đã sửa đổi hoặc cải tiến trong nghiên cứu. . hoặc trong các bài kiểm tra.

– máy bơm sản xuất (mbom) được sử dụng khi một công ty cần trưng bày tất cả các bộ phận và cụm lắp ráp cần thiết để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh.

– hóa đơn kỹ thuật của vật liệu (ebom)

Máy bơm được thiết kế (EBOM) được phát triển trong giai đoạn thiết kế sản phẩm và thường dựa trên các công cụ Thiết kế hỗ trợ máy tính (CAD) hoặc Tự động hóa thiết kế điện tử (EDA).

Tài liệu thường liệt kê các mục, bộ phận, thành phần, cụm lắp ráp con và cụm sản phẩm do nhóm kỹ sư thiết kế, thường theo mối quan hệ của chúng với sản phẩm mẹ, như được hiển thị trong tài liệu. và không có gì lạ khi có nhiều máy bơm được kết hợp với một sản phẩm hoàn chỉnh.

– máy bơm sản xuất

Một máy bơm sản phẩm thường được dùng làm cơ sở cho đơn đặt hàng sản xuất. liệt kê các thành phần và cụm lắp ráp (một thành phần được lắp ráp riêng biệt là một bộ phận lắp ráp cho một sản phẩm lớn hơn) tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh, cũng như giá cả, mô tả, số lượng và đơn vị đo lường có liên quan.

Trong quá trình sản xuất, các thành phần vật chất có thể được chuyển đổi thành thành phẩm thực tế. Với hệ thống máy bơm hoàn toàn tự động, nhu cầu nguyên liệu, chi phí và sự sẵn có của nguyên liệu có thể được tự động thêm vào đơn đặt hàng công việc, đảm bảo nguyên liệu thô được phân bổ chính xác cho các sản phẩm.

(tham khảo: trường hàng không và hậu cần Việt Nam)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *