Bộ đội Cụ Hồ – danh hiệu cao quý

Có rất ít thị trấn trên thế giới mà thị trấn lấy tên của nhà lãnh đạo tối cao của nó cho quân đội. đây vừa là tình cảm, vừa là niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng vũ trang (llvt). Hiếm có dân tộc nào mà hình ảnh người chiến sĩ được cả dân tộc coi như hình mẫu của con người thời đại mới, hết lòng yêu thương, kính trọng và động viên thế hệ con cháu sau này, noi theo. quân đội cũng giống như nhân dân Việt Nam.

chú bộ đội là một cách gọi rất Việt Nam, rất gần gũi. chú bộ đội không chỉ là cái tên thân thương mà mọi người đặt cho chú bộ đội mà còn là một danh hiệu, một niềm vinh dự to lớn đối với các chú bộ đội nhân dân việt nam.

Nhân dân ta gọi bộ đội là chú Hồ vì “chú Hồ” – tên gọi thân thương của nhân dân ta dành cho chủ tịch Hồ Chí Minh, là người tiêu biểu cho tinh thần chiến đấu bất khuất của nhân dân ta, là hiện thân của niềm tin và sức mạnh, là hình ảnh tiêu biểu cho tất cả các những giá trị cao quý của dân tộc Việt Nam, của nền văn hóa Việt Nam. nhân dân ta gọi chú bộ đội là chú bộ đội vì họ cảm nhận sâu sắc mối quan hệ đặc biệt, hiếm có giữa chú bộ đội, chú bộ đội. mỗi bước trưởng thành, mỗi chiến công của bộ đội đều gắn liền với công lao giáo dục, rèn luyện của “cha kính yêu” nên nhân dân gọi chú bộ đội cách mạng là chú bộ đội cách mạng. gọi quân đội là binh chủng đặc biệt cũng là vì bản thân những người lính công binh từ trước đến nay luôn đáng tin cậy. hình ảnh chú bộ đội cụ Hồ đã trở thành hình mẫu con người mới có lý tưởng cao đẹp, đạo đức trong sáng, thực hiện hoàn hảo, xuất sắc những lời căn dặn, những lời căn dặn, niềm tin sâu sắc của Người. tìm kiếm cội nguồn sâu xa của hình mẫu nhân cách của người lính cụ thể từ những yếu tố có ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Dưới góc độ truyền thống dân tộc và truyền thống văn hóa dân tộc, mô hình bộ đội cụ Hồ có nguồn gốc sâu xa hơn, bởi nó không chỉ là sản phẩm của 75 năm, mà còn bắt nguồn, tiếp nối và phát triển hình mẫu các nghĩa sĩ, nghĩa quân và nghĩa quân. của hàng nghìn năm lịch sử. Nhân cách Bộ đội Cụ Hồ có cội nguồn sâu xa trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta, trong truyền thống văn hóa lâu đời và đặc sắc của dân tộc ta. nó có sức sống bền vững, có khả năng củng cố và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử.

những đặc điểm cơ bản của danh hiệu chiến sĩ đặc công đã được cô đọng trong điếu văn của chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quân đội Việt Nam (22/12/1944 / 22/12 – 22/12). : “Quân đội ta trung với đảng, trung với dân, sẵn sàng chiến đấu, quyết tử cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.” p>

vì cùng chung lý tưởng, đều là con em nhân dân nên những người lính có một phẩm chất rất đặc biệt, đó là tình đồng chí sâu nặng. đồng chí cũng là đồng chí. đây là đặc điểm rất riêng của quân đội cách mạng. Nếu trước đây những người lính coi nhau như “anh em” (anh em) thì đến giữa thế kỷ 20, những người lính Việt Nam đã vươn lên với tinh thần đồng đội, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cả trong lúc chiến đấu. . “tình đồng chí”, “tình bạn chiến đấu”, “tìm đồng đội”, “tinh thần đồng đội” … từ lâu đã trở thành nét đẹp của đời sống quân nhân và từ đó lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng quân nhân Việt Nam.

Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là những tay súng thuần túy. Ngay từ khi ra đời, quân đội ta đã xác định mình là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân lao động. Trong thời chiến và thời bình, ba chức năng chiến đấu, công tác và sản xuất đều được coi trọng. dũng cảm và mưu trí, mưu trí và sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, kiên trì, nhiệt huyết, luôn là truyền thống tốt đẹp của người lính Việt Nam. Truyền thống này có nguồn gốc từ xa xưa với chính sách “duy trì trong quân đội”?

Một đặc điểm tiêu biểu khác của những người lính cụ Hồ là tinh thần kỷ luật tự giác rất cao. trước đó trong lịch sử, quân nhân Việt Nam có truyền thống “Quân lệnh như họa”; Ngày nay, các chiến sĩ luôn rèn luyện “10 lời thề”, “12 điều kỷ luật”, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và mệnh lệnh của cấp chỉ huy.

Ý thức chấp hành điều lệnh của quân đội trong suốt 75 năm qua chủ yếu dựa trên tinh thần tự giác. tinh thần “cai trị như núi” ở đây đã được thực hiện bằng tình bạn thân thiết, “tình anh em” và hơn thế nữa là lòng tự tôn và danh dự. tinh thần kỷ luật cao đồng thời là cội nguồn sức mạnh bất khả chiến bại của quân đội Việt Nam và quân đội Việt Nam.

Bộ đội Cụ Hồ còn có tinh thần quốc tế cao cả. của truyền thống nhân nghĩa của dân tộc, “canh lửa, giữ lửa”, “thương người như thể thương thân”, trong 75 năm qua, với tinh thần “giúp bạn là giúp bạn” đầy nhân văn, nhân ái. , nhiều thế hệ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã trở thành chiến sĩ quốc tế “xung phong”, vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh, cùng quân và dân Lào, Campuchia chiến đấu trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chống các thế lực tay sai. , bọn phản động. Tinh thần quốc tế chí công, vô tư của Bộ đội Cụ Hồ là một nét rất mới trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc Việt Nam.

Những đặc điểm nổi bật của quân đội như: Trung thành vô hạn với Tổ quốc, với đảng, hiếu với dân, phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân; tinh thần đồng đội, kỷ luật tự giác và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến … trở thành hành trang quý giá trên con đường trưởng thành, trưởng thành và chiến thắng của chúng ta. đó cũng là nét văn hóa quân tử tiêu biểu trong nền văn hóa mới Việt Nam, nền văn hóa vì dân dựa trên nền tảng, bản lĩnh của người Việt.

sự xuất hiện của đội quân cụ Hồ trong lịch sử đấu tranh vũ trang của dân tộc vừa tròn 75 năm. Khoảng thời gian 75 năm ấy không phải là dài so với lịch sử dân tộc, nhưng chỉ với thời gian ấy, hình ảnh người lính năm xưa đã đi vào lịch sử, vào đời sống đất nước, vào đời sống cộng đồng một cách tự nhiên, dung dị và trở nên một trong những giá trị văn hóa tiêu biểu của thời đại mới. và từ đó đến nay, chú bộ đội Cụ Hồ đã trở thành hình tượng trung tâm của nền văn hóa, nghệ thuật cách mạng với những biểu hiện cao đẹp, là hình tượng tiêu biểu, đáng tự hào của dân tộc Việt Nam anh hùng, được nhân dân ca ngợi là “cao đẹp nhất”, coi là khát vọng của tuổi trẻ .

Nhân cách của người quân nhân tất nhiên không phải là sản phẩm tự phát mà là cả một quá trình hình thành, đấu tranh, hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. vì vậy, việc tiếp tục nuôi dưỡng, xây dựng và phát triển hình mẫu nhân cách đó hiện tại và tương lai là một nhiệm vụ vô cùng to lớn và phức tạp. cùng với việc khẳng định ý nghĩa to lớn của những giá trị trong nhân cách người lính được hình thành trong 30 năm kháng chiến, đồng thời cần quan tâm đến tính cụ thể của chúng, bởi đó là những những giá trị đã được phát huy, thúc đẩy, lựa chọn, để tạo nên những hình mẫu về nhân cách quân nhân trong điều kiện chiến tranh, chiến tranh. khi lịch sử dân tộc bước sang một giai đoạn mới, khác hẳn về chất (chiến tranh kết thúc, đất nước hoà bình, trực tiếp đấu tranh CNH, HĐH, đồng thời xây dựng và bảo vệ Tổ quốc), một mặt phải giữ vững những giá trị cốt lõi cơ bản đã hình thành từ những năm kháng chiến, mặt khác phải bổ sung những giá trị cần thiết cho nhân cách người lính trong thời kỳ mới.

Sự ra đời và phát triển của một loại nhân cách mới không bao giờ là một quá trình tự nhiên tự phát hoặc có từ trước. đó là sự phấn đấu không mệt mỏi, đầy trí tuệ, vô cùng công phu, tỷ mỷ và sâu sắc: sự nghiệp “trồng người” cần hàng trăm năm nuôi dưỡng, chăm sóc như lương y dạy dỗ.

Hình ảnh đẹp đẽ mang giá trị văn hóa quân sự sâu sắc về nhân cách của người lính năm xưa được mọi người yêu mến, trân trọng bao năm qua chỉ có thể được khẳng định và phát triển hơn nữa trong tương lai, dựa trên một quá trình vun đắp và xây dựng bằng một nhiều nỗ lực và óc khoa học …

gs, dr. Đinh Xuân Dũng, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *