CAPEX là gì? Ứng dụng hiệu quả trong phân tích và định giá cổ phiếu – PineTree Securities

Chi tiêu vốn là gì?

Capex (Capital Expenditure) là một khái niệm liên quan đến chi phí đầu tư vào nhà máy, máy móc, thiết bị và các tài sản cố định khác của doanh nghiệp. Đầu tư chi vốn có thể được sử dụng để mua tài sản cố định mới nhằm mở rộng sản xuất, sửa chữa tài sản cố định hư hỏng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định. Chi tiêu vốn là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh dòng tiền đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp.

Tính toán chi tiêu vốn

Chi tiêu vốn cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Mua tài sản cố định mới, đôi khi có thể là tài sản vô hình;
 • Sửa chữa tài sản cố định hiện có để kéo dài thời gian sử dụng;
 • Nâng cấp tài sản cố định để nâng cao hiệu quả hoạt động …
 • Chi tiêu vốn được thể hiện trong dòng tiền từ các hoạt động đầu tư trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty.

  Hình trên là báo cáo tài chính hợp nhất của công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai quý 4 năm 2021, đã chi 1,4 tỷ đồng mua tài sản cố định và thu hồi 405 triệu đồng từ thanh lý. Do đó, chi tiêu vốn sẽ được tính như sau:

  Chi tiêu vốn = Kinh phí mua và xây dựng tài sản cố định – Tiền thu được từ việc thanh lý và bán tài sản cố định

  Capex hagl = 1,4 – 0,405 = 995 triệu

  Capepx phù hợp với doanh nghiệp nào?

  Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng vốn đầu tư áp dụng cho các mô hình kinh doanh thâm dụng vốn như sản xuất, tiện ích, dầu khí, vận tải … vì mô hình kinh doanh này. Các doanh nghiệp này chủ yếu dựa vào đầu tư tài sản cố định để tạo thu nhập. Do đó, chi phí đầu tư chi tiêu vốn của họ chiếm phần lớn trong tổng chi phí.

  Ngược lại, các công ty tiêu dùng, dịch vụ và công nghệ thường ít thâm dụng vốn hơn, vì tài sản của họ tập trung vào giá trị thương hiệu, kênh phân phối, hệ thống công nghệ và nguồn nhân lực. Chi tiêu vốn không nên được sử dụng để phân tích các doanh nghiệp trong các ngành này.

  Chi tiêu vốn bao nhiêu là tốt?

  Capex nên được đánh giá dựa trên các yếu tố sau:

  • Giai đoạn Phát triển Kinh doanh : Thông thường, một doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô dự án yêu cầu dòng tiền đáng kể để xây dựng, mua nhà máy và máy móc mới hoặc nâng cấp . Nếu doanh nghiệp đang trong giai đoạn sản xuất ổn định thì chủ yếu dành tiền để sửa chữa TSCĐ.
  • Khả năng tài chính: Bản đánh giá kế hoạch đầu tư chi tiêu vốn, kết hợp với khả năng tài chính của doanh nghiệp, giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng tồn tại của dự án. Trong thời gian thực hiện dự án, một số dự án có thể bị gián đoạn nếu không đủ khả năng tài chính để trang trải chi tiêu vốn.
  • Biên lợi nhuận gộp : Tái đầu tư các chi phí vốn là điều cần thiết đối với các công ty sản xuất. Nâng cấp quy mô sản xuất và nâng cao hiệu suất máy móc không chỉ để tăng sản lượng hàng hóa mà còn cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp. Nếu các khoản chi vốn tiếp tục được đầu tư nhưng tỷ suất lợi nhuận gộp không được cải thiện, khoản đầu tư sẽ không hiệu quả và thậm chí ăn vào lợi nhuận và tiền mặt của doanh nghiệp.
  • Lợi nhuận sau thuế : Theo Warren Buffett, các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh dài hạn thường chỉ cần chi một phần nhỏ lợi nhuận hàng năm cho các hoạt động đầu tư vốn (chi tiêu vốn) để duy trì Tình trạng và hoạt động kinh doanh của họ so với các đối thủ cạnh tranh khác.
  • Capex thường được so sánh với lợi nhuận ròng sau thuế bằng cách tính tổng chi tiêu vốn mà doanh nghiệp sử dụng trong khoảng thời gian 7-10 năm và so sánh với tổng lợi nhuận sau thuế trong cùng kỳ.

   Nếu:

   • Tổng chi phí vốn
    • 50% lợi nhuận sau thuế: Đây là một dấu hiệu tốt cho một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh.
    • Nếu con số & lt; 25%, đây là một doanh nghiệp tuyệt vời với lợi thế cạnh tranh lớn. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc đầu tư.
    • Chi tiêu vốn là điều Warrent Buffett coi là phần quan trọng nhất trong việc đánh giá dòng tiền của một doanh nghiệp từ các hoạt động đầu tư. Chi tiêu vốn dễ dàng tính toán và giúp nhà đầu tư có được bức tranh chính xác về dòng tiền đầu tư vào tài sản cố định của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý đến đặc điểm của các khoản chi vốn để sử dụng hiệu quả trong phân tích hoạt động kinh doanh.

     Nguồn: Tổng hợp

     chứng khoán pinetree hoàn toàn miễn phí giao dịch trọn đời và có cơ sở ký quỹ 9% / năm mà không cần điều kiện gì. Đây là mức phí tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Related Articles

Back to top button