Vốn đầu tư (Capital Investment) là gì? Các bất lợi của việc đầu tư vốn

vốn đầu tư

khái niệm

vốn đầu tư trong tiếng Anh là capital investment .

Vốn đầu tư là tiền được cung cấp cho công ty để thực hiện các mục tiêu kinh doanh của mình. thuật ngữ này cũng có thể ám chỉ việc mua tài sản dài hạn của công ty, chẳng hạn như bất động sản, nhà máy sản xuất và máy móc.

vốn đầu tư là một thuật ngữ rộng có thể được định nghĩa theo hai cách khác nhau:

– một người, một quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc một tổ chức tài chính có thể đầu tư vốn vào một doanh nghiệp. tiền cho vay hoặc để đổi lấy lời hứa trả nợ hoặc chia lợi nhuận trong tương lai. theo nghĩa này, vốn là tiền mặt.

– các giám đốc điều hành của một công ty có thể đầu tư vốn vào doanh nghiệp. Họ mua tài sản dài hạn để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn hoặc phát triển nhanh hơn. theo nghĩa này, vốn là tài sản vật chất.

Trong cả hai trường hợp, tiền cho đầu tư phải đến từ một số nguồn. Một công ty khởi nghiệp có thể tìm kiếm vốn đầu tư từ bất kỳ nguồn nào, bao gồm các công ty đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư thiên thần và các tổ chức tài chính truyền thống.

số vốn sẽ được sử dụng để phát triển và quảng bá sản phẩm. Khi một công ty mới lên sàn chứng khoán, mục tiêu của công ty là thu hút vốn từ nhiều nhà đầu tư quy mô lớn.

Một công ty được thành lập có thể đầu tư vốn bằng cách sử dụng dự trữ tiền mặt của chính mình hoặc bằng cách vay ngân hàng. nếu là công ty đại chúng, nó có thể phát hành trái phiếu để tài trợ cho các khoản đầu tư vốn.

bất lợi của đầu tư vốn

Dòng tiền hoạt động của một công ty luôn là lựa chọn đầu tiên để tài trợ vốn đầu tư, nhưng nó có thể không đủ để trang trải các chi phí dự kiến. công ty có nhiều khả năng sử dụng nguồn tài chính bên ngoài để bù đắp cho việc thiếu vốn nội bộ.

Đầu tư cổ phiếu giúp mang lại lợi ích lâu dài cho công ty, nhưng nó cũng có thể có những bất lợi trong ngắn hạn. Các khoản đầu tư vốn lớn, liên tục có xu hướng làm giảm tốc độ tăng trưởng thu nhập ngắn hạn và đó không bao giờ là điều mà các cổ đông trong công ty đại chúng ưa thích.

Ngoài ra, các chủ sở hữu chứng khoán của công ty và các nhà phân tích thị trường luôn theo dõi chặt chẽ tổng số nợ trên sổ sách của công ty.

(theo investmentopedia.com)

Related Articles

Back to top button