Chào hàng cạnh tranh rút gọn có phải đấu thầu qua mạng không?

Chào hàng cạnh tranh ngắn là một hình thức đấu thầu thường được thực hiện. việc rút ngắn được thực hiện nếu đảm bảo các điều kiện cũng như tính chất giá trị của gói thầu. Ngoài ra, hình thức đấu thầu qua mạng hoặc trực tiếp cũng được quan tâm. hình thức đấu thầu giúp bên có nhu cầu chào thầu xác định cách thức tổ chức hoạt động đấu thầu. Để trả lời câu hỏi đầu tiên, cần đối chiếu với các quy định pháp luật liên quan.

cơ sở pháp lý:

– luật đấu thầu 2013.

– nghị định 63/2014 / nĐ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Thông tư 11/2019 / tt-bkhĐt quy định việc cung cấp và công bố thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn và quản lý nhà thầu qua mạng, v.v.

Dịch vụ tư vấn pháp luật qua điện thoại : 1900.6568

1. ưu đãi cạnh tranh ngắn là gì?

đấu thầu cạnh tranh ngắn là một hình thức đấu thầu. ký tự viết tắt áp dụng khi nhà thầu đáp ứng các điều kiện đã nêu về giá trị gói thầu. đây là hình thức mời thầu phổ biến đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa hiện nay. giúp các bên tiếp cận nhanh chóng các hoạt động đấu thầu, tiết kiệm thời gian cho các thủ tục liên quan.

Các trường hợp được phép áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh viết tắt được quy định tại điều 23 luật đấu thầu 2013, ngoài ra nó còn được đăng ký tại khoản 2 điều 57 nghị định 63/2014 / nĐ-p . zip.

bao gồm một số giao dịch trọn gói như sau:

+ gói thầu dịch vụ phi tư vấn đơn giản và thông dụng có giá trị không quá 500 triệu đồng;

xem thêm: các điều kiện và thủ tục mới nhất cho chào bán ngắn hạn cạnh tranh vào năm 2022

+ Gói thầu mua hàng hoá thông thường có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn và chất lượng tương đương, và gói thầu xây lắp đơn giản đã có công trình thiết kế phương án xây dựng được duyệt có giá trị không quá vnd 01000000000;

+ gói thầu mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Nhìn chung, giá trị của các giao dịch gói này không quá lớn. Ngoài ra, gói thầu thông thường, được thực hiện trong hoạt động tư vấn hoặc mua lại hàng hóa thông thường là gì. do đó, có thể rút ngắn các thủ tục và quy trình giấy tờ.

Tuy nhiên, đề nghị cạnh tranh ngắn có nên được thực hiện trực tuyến không? trong khi trên thực tế, đấu thầu vẫn có thể được thực hiện theo cách tổ chức truyền thống.

2. Thuật ngữ tiếng Anh:

ưu đãi cạnh tranh viết tắt trong tiếng Anh là ưu đãi cạnh tranh viết tắt.

Phiếu mua hàng trực tuyến bằng tiếng Anh là phiếu mua hàng trực tuyến.

3. Phiếu mua hàng cạnh tranh ngắn có yêu cầu phiếu mua hàng trực tuyến không?

Không có quy định nào yêu cầu chào hàng cạnh tranh ngắn phải được thực hiện thông qua đấu thầu trực tuyến. điều đó có nghĩa là nhà thầu có thể thực hiện bằng các phương thức trực tiếp, các cách thức phù hợp khác. các bên có thể lựa chọn, quyết định và thực hiện đấu thầu thực sự.

khi một phương thức đấu thầu được chọn, các bên quan tâm có thể nhận được thông báo mời thầu. bạn nên đọc kỹ mẫu đề nghị được đề cập trong thông báo mời thầu. thông tin này giúp bạn truy cập và tham gia hiệu quả nếu cần đấu thầu.

xem thêm: mẫu chào hàng cạnh tranh ngắn trực tuyến mới nhất

các hoạt động được thực hiện khi tham gia đấu thầu:

Nhà thầu sẽ quyết định cách thức phù hợp để tổ chức các hoạt động đấu thầu. do đó, các thông báo liên quan cũng sẽ được cung cấp trên biểu mẫu của tổ chức đấu thầu.

– nếu là đấu thầu trực tuyến thì cần thực hiện thủ tục trực tuyến để tham gia. do đó, hãy gửi đề nghị của bạn giống như cách bạn thường gửi e-hsdt trực tuyến. các thủ tục và phương pháp này giúp xác nhận và đưa ra đề nghị một cách nhanh chóng, rẻ và hiệu quả.

– nếu đó là một đấu thầu trực tuyến, nó được tổ chức theo cách truyền thống. do đó, bạn có thể gửi yêu cầu của mình trực tiếp, qua email hoặc fax đến ban tổ chức trước thời điểm kết thúc ưu đãi. yêu cầu phải được nhận trong khoảng thời gian quy định. Để HSDT được gửi cho Nhà thầu trước thời điểm đóng thầu, bạn phải gửi fax hoặc scan một bản đến email nhận HSMT trước thời điểm đóng thầu và sau đó gửi hồ sơ mời thầu dưới dạng bản cứng. . bằng thư sau. quy trình này giúp đảm bảo rằng pháp nhân hợp đồng nhận được đơn đăng ký của bạn.

Trong mỗi hình thức tổ chức, việc tham gia đấu thầu có một số lưu ý để tạo hiệu quả. các bên phải quyết định hình thức đấu thầu theo kinh nghiệm và ưu điểm của mình. trên thực tế, cách thức truyền thống hoặc đấu thầu trực tuyến mang lại những ưu điểm và nhược điểm phù hợp thực tế.

– một loạt các quy tắc bắt buộc đối với đặt giá thầu trực tuyến:

Trên thực tế, một số gói thầu có tính chất và giá trị riêng vẫn phải tổ chức đấu thầu qua mạng. Căn cứ theo quy định tại tiểu mục a khoản 1 Điều 29 và khoản 1 Điều 31 Thông tư số 11/2019 / TT-BkhĐt ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xác định các điều kiện và yêu cầu đấu thầu qua mạng. do đó, kể từ ngày 1/2/2020:

– Phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với tất cả các gói thầu (100%) áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh trong lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ. dịch vụ tư vấn có giá trọn gói không quá 5 tỷ đồng và trong lĩnh vực xây lắp, giá trọn gói không quá 10 tỷ đồng.

xem thêm: mẫu báo cáo đánh giá giá thầu cạnh tranh trực tuyến ngắn gọn

– ngoại trừ các gói thầu không thể sắp xếp để lựa chọn nhà thầu trực tuyến hoặc gói thầu đặc biệt.

Trước hết, cần xác định đối tượng của gói thầu là gì. sau đó xem xét giá trị gói thầu có thuộc trường hợp quy định nêu trên hay không. chào hàng trực tuyến mang lại nhiều thuận lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí. tuy nhiên, nó vẫn mang lại hiệu quả trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư phù hợp.

Gói thầu chào hàng cạnh tranh trong hạn mức của hình thức đấu thầu qua mạng sẽ được thực hiện theo quy định nêu trên. giới hạn cho các gói thầu để đảm bảo việc phân vùng và quản lý hoạt động của tổ chức có hiệu quả. các gói thầu có giá trị cao hơn cần được quyết định và sắp xếp chặt chẽ hơn.

4. Khi nào thì một đề nghị cạnh tranh ngắn nên được áp dụng trực tuyến?

Related Articles

Back to top button