Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì? trang 68 SGK Tiếng Việt 4 tập 2

ii. luyện tập

1. Đọc những câu sau:

– văn hóa và nghệ thuật cũng là một mặt tiền. bạn là những người lính trên mặt trận đó.

Hồ Chí Minh

– vui buồn là niềm vui đích thực của hoa phượng. hoa phượng là loài hoa của tuổi học trò.

sự kỳ diệu của mùa xuân

a. tìm câu chuyện đó là ai?

b. xác định chủ đề của các câu được tìm thấy

đề xuất:

a. ai trong câu ?:

– vị ngữ được nối với chủ ngữ bằng từ là

– vị ngữ thường được tạo thành từ một danh từ (hoặc cụm danh từ).

b. chủ ngữ trả lời câu hỏi: ai? hay cái gì ?, cái gì?

câu trả lời:

a) tìm câu chuyện kể về ai là gì?

4 câu trong đoạn văn đã cho có cho biết ai là gì không?

b) xác định chủ ngữ trong những câu đó.

– chủ đề của những câu đó là:

văn hóa và nghệ thuật / cũng là một mặt trận.

anh chị em / Tôi là một người lính trên mặt trận đó.

mạnh mẽ và buồn bã / là niềm vui thực sự của hoa phượng.

hoa phượng / là hoa học trò.

2. chọn từ thích hợp ở cột a để kết hợp với cột b để tạo thành câu “ai thế?”

a

b

lan truyền

đó là tương lai của đất nước

người

cô ấy là người mẹ thứ hai của tôi

giáo viên

anh ấy là người Hà Nội

trẻ em

đó là vốn quý nhất

đề xuất:

Tôi đã đọc kỹ hai cột để chúng khớp với nhau.

câu trả lời:

bạn cần đối sánh như sau:

– bạn của Lan đến từ Hà Nội.

– con người là vốn quý nhất.

– cô giáo là người mẹ thứ hai của tôi.

– Trẻ em là tương lai của đất nước.

3. câu chuyện của ai là gì? với các từ sau làm chủ ngữ:

– bạn đang yêu

– hà nội

– nhân viên của chúng tôi

đề xuất:

Tôi nghĩ rằng việc đặt câu phù hợp với cả nội dung và ngữ pháp.

câu trả lời:

– bạn là học sinh lớp 4a.

– Hà Nội là thủ đô của nước ta.

– dân tộc của chúng ta là một quốc gia anh hùng.

Related Articles

Back to top button