Phân biệt viên chức và công chức trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Khái niệm:

– Khái niệm công chức được định nghĩa trong Luật Cán bộ, công chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ năm 2019, Điều 1, Khoản 2:

“Công chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng, bổ nhiệm trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước và tổ chức chính trị vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm của cơ quan – xã hội cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong Quân đội nhân dân, sĩ quan không chính quy, quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng trong đơn vị; trong cơ quan, đơn vị Công an nhân dân, hạ sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo hệ thống chuyên nghiệp, công an nhân dân, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước ”- —Khái niệm Viên chức Viên chức được quy định tại Điều 2 Luật Công chức nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, Luật Viên chức năm 2010 như sau:“ Viên chức là công dân Việt Nam. được tuyển dụng theo chức vụ, đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, làm việc hưởng lương từ quỹ lương Đơn vị sự nghiệp công lập do pháp luật quy định ”.

Điểm giống nhau giữa công chức và viên chức

Công chức và viên chức có một số điểm giống nhau sau:

– Điều kiện để trở thành công chức, viên chức là công dân Việt Nam.

– Đủ 18 tuổi trở lên và có đủ điều kiện trở thành công chức.

– thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể, thường là trong một phạm vi được chỉ định.

– Bảo đảm quyền được hưởng tiền lương, tiền công và chế độ lao động theo quy định của pháp luật.

– Tham gia BHXH và hưởng chế độ BHXH theo quy định của pháp luật.

Sự khác biệt

Sự phân biệt giữa công chức và viên chức chủ yếu dựa trên các tiêu chí sau:

Về cơ chế trở thành công chức

– Công chức phải là người Việt Nam để trở thành công chức dưới hình thức tuyển dụng theo nhiệm kỳ, bổ nhiệm và giữ chức danh.

– Sĩ quan phải là công dân Việt Nam và trở thành sĩ quan thông qua các vị trí tuyển dụng.

Về thời gian tập sự – thời gian tập sự của công chức được quy định theo ngạch, theo ngạch do chính phủ quy định.

– Người lao động sẽ có thời gian thử việc được quy định trong hợp đồng làm việc, từ khoảng 3 tháng đến 12 tháng.

Giới thiệu về xếp hạng

– Công chức được chia thành các ngạch khác nhau.

– Các công chức được phân theo chức danh.

Vị trí công việc

– Công chức làm việc trong các tổ chức chính trị – xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan nhà nước ở Trung ương, tỉnh, quận, huyện, thị xã.

Làm việc trong quân đội nhân dân, cơ quan, đơn vị công an nhân dân, hưởng lương từ biên chế và ngân sách nhà nước. – Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc.

Nguồn lương

– Đối với công chức do ngân sách nhà nước đóng.

– Đối với viên chức, viên chức hưởng lương từ quỹ tiền lương khu vực ngoài công lập.

Kỷ luật

-Công chức có thể bị xử lý dưới các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, cho thôi việc, buộc thôi việc.

– Viên chức có thể bị xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc và có thể bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp.

Về bản chất công việc

– Cán bộ công chức nhân danh quyền lực nhà nước, thực hiện nhiệm vụ quản lý, chịu trách nhiệm trước đảng và nhà nước, trước nhân dân và đơn vị quản lý.

– Công chức thực hiện các nhiệm vụ do đơn vị hành chính có chuyên môn giao chứ không phải cơ quan quyền lực nhà nước. Mọi trách nhiệm phải được đảm nhận trước khi viên chức quản lý đơn vị.

Ví dụ

– Những công chức tiêu biểu như: Kiểm sát viên, Điều tra viên, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát, Thẩm phán, Thẩm phán, Phó Chánh án, Thư ký Tòa án các cấp, Thủ trưởng cấp huyện …

-Các cán bộ điển hình như: giảng viên trưởng Đại học Hà Nội, bác sĩ bệnh viện, v.v.

Đây là những gì mà Gianguyen Law Firm và các đối tác cho bạn biết về sự khác biệt giữa công chức và nhân viên. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ: Công ty Luật Gia Nguyên và cộng sự; Địa chỉ: Số 79, Thiên Tây, Số 1, Mỹ Đình, Quận Nam Đô Lim, Thành phố Hà Nội; Điện thoại miễn phí: 0243.8373.888.

Cảm ơn bạn rất nhiều.

Related Articles

Back to top button