Hệ số biến thiên (Coefficient of Variation – CV) là gì? Những đặc điểm cần lưu ý

Hệ số biến thiên

Khái niệm

hệ số biến thiên, tiếng Anh gọi là cohệ số biến thiên, viết tắt là cv.

Hệ số biến thiên là thước đo thống kê về mức độ phân tán của dữ liệu trong một chuỗi dữ liệu so với giá trị trung bình.

Hệ số biến thiên là tỷ lệ của độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình. Đây là một thống kê hữu ích để so sánh tính biến thiên của một chuỗi dữ liệu này với một chuỗi dữ liệu khác, ngay cả khi phương tiện của chúng rất khác nhau.

Hiểu rõ hơn về hệ số biến thiên

Hệ số biến thiên cho biết mức độ biến thiên của dữ liệu trong một mẫu liên quan đến giá trị trung bình của tổng thể. Trong tài chính, hệ số biến thiên giúp các nhà đầu tư xác định mức độ biến động hoặc rủi ro mà họ phải chấp nhận để đạt được lợi tức đầu tư dự kiến.

Lý tưởng nhất là hệ số biến thiên hoặc tỷ lệ của độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình thấp. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ phần thưởng rủi ro hợp lý. Lưu ý rằng hệ số biến thiên có thể sai nếu lợi tức kỳ vọng bằng 0 hoặc có mẫu số âm.

Hệ số biến thiên rất hữu ích khi sử dụng tỷ lệ phần thưởng rủi ro làm cơ sở cho các quyết định đầu tư. Ví dụ: một nhà đầu tư không thích rủi ro sẽ xem xét một tài sản có lịch sử ít biến động và lợi nhuận cao so với thị trường nói chung hoặc ngành của nó. Ngược lại, các nhà đầu tư không thích rủi ro có xu hướng tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tài sản có tính biến động cao trong lịch sử.

Công thức tính hệ số biến thiên

Hệ số biến thiên = độ lệch chuẩn/giá trị trung bình

Ví dụ sử dụng hệ số biến thiên khi quyết định đầu tư

Các nhà đầu tư ngại rủi ro muốn đầu tư vào các quỹ đầu tư. Anh ta chọn ba quỹ đầu tư a, b, c. Sau đó, ông phân tích lợi nhuận và dữ liệu biến động của các quỹ trong 15 năm qua. Ông tin rằng các quỹ sẽ mang lại kết quả tương tự trong thời gian dài. Thông tin anh ấy phân tích từ ba quỹ này là:

– Quỹ a có tỷ lệ hoàn vốn hàng năm là 5,47% với độ lệch chuẩn là 14,68%. Quỹ a có hệ số biến thiên là 2,68.

– Quỹ b trả lại 6,88% hàng năm với độ lệch chuẩn là 21,31%. Quỹ b có hệ số biến thiên là 3,09.

– Quỹ này mang lại lợi nhuận hàng năm là 7,16% với độ lệch chuẩn là 19,46%. Quỹ c có hệ số biến thiên là 2,72.

Dựa trên dữ liệu trên, nhà đầu tư này quyết định đầu tư vào quỹ a hoặc quỹ vì tỷ lệ phần thưởng rủi ro của nó rất giống nhau và tốt hơn quỹ b.

(theo investopedia)

Related Articles

Back to top button