D là gì trong Vật lý? Tổng hợp các công thức tính d lớp 11

d là ký hiệu của một đại lượng thường thấy trong vật lý. Hãy xem d là gì trong vật lý và một số công thức liên quan đến d!

d trong vật lý là gì?

d trong vật lý là gì?

d trong vật lý là trọng lượng riêng của một mét khối trên một vật thể. đơn vị đo trọng lượng riêng là niutơn trên mét khối (n / m3).

Công thức về trọng lượng riêng của một vật được tính bằng tỷ số giữa trọng lượng và thể tích.

d = p / v

trong đó: d là trọng lượng riêng (n / m3), p là trọng lượng (n) và v là thể tích (m3).

d la gi trong vat ly

bài tập tham khảo liên quan đến công thức khối lượng riêng

Để củng cố kiến ​​thức về khối lượng riêng, chúng ta cùng giải một số bài tập liên quan đến công thức tính khối lượng riêng!

bài tập 1:

một khối cát có thể tích 80 cm3 có khối lượng là 1,2 kg. Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của khối cát đó.

giải pháp:

theo chủ đề ta có: 80 cm3 = 0,000008 m3.

m = 1,2kg.

Khối lượng riêng của khối cát là d = m / v = 1,2 / 0,00001 = 15.000 kg / m3.

Trọng lượng riêng của khối cát là d = d x 10 = 150.000 n / m3.

bài tập 2:

Trong một hộp chè có khối lượng tịnh là 420 g và thể tích là 0,512 lít, khối lượng riêng của hộp chè đó là bao nhiêu?

giải pháp:

theo đề ta có: m = 420g = 0,420 kg.

v = 0,512 l = 0,000512 m3.

Trọng lượng riêng của hộp chè đó là: d = p / v = 10m / v = (10 x 0,420) / 0,000512 = 8230 n / m3.

bài tập 3:

Mỗi viên gạch có khối lượng 1,8 kg và thể tích 1400 cm3. tính trọng lượng riêng của viên gạch đó?

giải pháp:

theo đề ta có: v = 1400 = 0,01400 m3.

trọng lượng riêng của viên gạch là: d = p / v = (10 x m) / v = (10 x 1,8) / 0,01400 = 1285,8 n / cm3.

bài tập 4:

Nếu sữa trong hộp sữa có khối lượng tịnh là 387 g và thể tích là 0,314 lít thì giá trị nào sau đây gần nhất với trọng lượng riêng của sữa?

a. 1,264 n / m3

b. 0,791n / m3

c. 12643 N / m3

d. 1264n / m3

giải pháp:

theo chủ đề ta có: m = 397 g = 0,397 kg

v = 0,314 lít = 0,000314 m3

trọng lượng riêng của sữa: d = p / v = (10 x m) / v = (10 x 0,397) / 0,000314 = 12643 n / m3.

thì câu trả lời đúng: c

xem thêm:

  • p trong vật lý là gì? công thức tính p
  • f trong vật lý là gì? Các loại lực cơ học
  • u trong vật lý hiện nay là gì? một số khái niệm liên quan đến u

một số công thức phổ biến trong vật lý

Giống như khối lượng, mọi thứ trên trái đất đều có khối lượng riêng, lực hấp dẫn riêng. chúng ta không thể xác định các yếu tố này một cách tự nhiên mà phải dựa vào quá trình và tính toán.

Sau khi hiểu d là gì trong vật lý, chúng tôi mời độc giả tham khảo một số công thức phổ biến trong vật lý.

công thức tính trọng lượng riêng theo tỷ trọng

d = d x 10

trong đó: d là trọng lượng riêng (n / m3), d là khối lượng riêng (kg / m3).

công thức tích lũy cho lực đẩy

fa = d x v

trong đó: fa là lực đẩy của đối tượng kế (n), d là trọng lượng riêng (n / m3) và v là thể tích bị dịch chuyển (m3).

d la gi trong vat ly

công thức tính mật độ

d = m / v

trong đó: d là khối lượng riêng (kg / m3), v là thể tích (m3) và m là khối lượng (kg).

công thức tốc độ

v = s / t

trong đó: v là tốc độ (m / s), s là quãng đường đi được (m) và t là thời gian để đi (các) quãng đường đó.

d la gi trong vat ly

công thức áp suất

p = f / s

trong đó: p là áp suất (pa), f là áp suất (n) và s là diện tích bị ép (m2).

d la gi trong vat ly

công thức tính áp suất chất lỏng

p = chiều sâu x chiều cao

trong đó: p là áp suất của chất lỏng (pa) hoặc (n / m2), d là trọng lượng riêng của chất lỏng (n / m3) và h là chiều cao của cột chất lỏng (m).

p>

công thức cơ học

a = f x s

trong đó: a là công do lực f (j) hoặc (n.m) thực hiện, f là lực tác dụng lên vật (n) và s là quãng đường vật đi được (m).

công thức tính công suất

p = a / t

trong đó: p là lũy thừa (w), a là công việc đã hoàn thành (j) và t là (các) thời gian.

d la gi trong vat ly

hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu được d là gì trong vật lý cũng như nắm vững các công thức liên quan đến khối lượng riêng. theo dõi giaingo để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé!

Related Articles

Back to top button