Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại là gì?

Chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, vai trò và đóng góp của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương trong những năm gần đây, trên thực tế, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trong khu vực và thế giới được củng cố bên trong.

Vì vậy, hiện nay, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là sự bùng phát của đại dịch viêm đường hô hấp cấp covid-19 đã tác động sâu sắc đến quan hệ hai nước và quan hệ quốc tế, nhưng Việt Nam vẫn rất vinh dự. đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch luân phiên của các nước ASEAN, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam và ASEAN nói chung trong quan hệ đối tác với ASEAN, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các giải pháp đa phương đối với các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và Bảo vệ. Đặc biệt là sự phát triển của khu vực Đông Nam Á và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Trên thực tế, chúng tôi nhận thấy rằng điều này không chỉ quan trọng đối với Việt Nam, mà còn đối với các nước châu Á.

Việt Nam hiện nay đã và đang nỗ lực không ngừng để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại đa phương cụ thể quan trọng như: Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các Liên minh Châu Âu, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, Hiệp định Thương mại Tự do (fta) giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Điều này cũng đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hợp tác đa phương, Việt Nam hiện đang tập trung củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác song phương với các nước láng giềng và các đối tác quan trọng, như Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Ý, Vương quốc Anh … để bảo vệ lợi ích quốc gia và Môi trường thuận lợi hòa bình nhằm khơi dậy tiềm năng của quốc gia.

Để góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói chung, Việt Nam cần chú trọng tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Quan hệ đối tác với các cường quốc trong khu vực có chung lợi ích nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Dưới góc độ xu thế hợp tác quốc tế, thế giới đang tiến tới đa cực, xu thế dân chủ hóa quan hệ quốc tế diễn ra mạnh mẽ, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi trọng cơ chế tổ chức và các giải pháp đa phương để khôi phục nền kinh tế và mở rộng không gian phát triển.Tạo ảnh hưởng và động lực lớn hơn trong tình hình. Thực tiễn giai đoạn vừa qua cho thấy Châu Á – Thái Bình Dương đã tận dụng xu thế phát triển này để tạo ra sự năng động trong hoạt động đối ngoại trên các lĩnh vực, được coi là đầu tàu trong xu thế quan hệ quốc tế. Trung tâm kinh tế, chính trị và tăng trưởng toàn cầu.

Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của ngoại giao đa phương và trước xu thế phát triển chung của khu vực, Việt Nam cũng đã có những thay đổi chiến lược, nắm bắt và khai thác các cơ hội để mang lại ảnh hưởng và sức mạnh mới cho đất nước tại các diễn đàn hợp tác đa phương.

2. Nhiệm vụ Quốc gia về Hợp tác Quốc tế:

Nó nhằm mục đích thúc đẩy hợp tác pháp lý quốc tế, kết hợp chặt chẽ công tác lập pháp với đời sống pháp lý quốc tế, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế và xã hội. Các nhiệm vụ như sau:

-Trước hết là xác lập phương hướng hoạt động hợp tác pháp lý đa phương.

Đây được coi là cơ sở quan trọng để hoạch định và thúc đẩy các hoạt động hợp tác pháp lý đa phương. Hướng đi này cần được xây dựng trên tầm nhìn dài hạn và gắn với các chiến lược cải cách tư pháp và pháp luật, cải thiện thể chế và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội.

– Thứ hai, hợp tác đa phương một mặt hướng tới các thể chế quốc tế đa phương, mặt khác là cách tiếp cận nội bộ, đa bộ phận nhằm đảm bảo tính linh hoạt, thực hiện liên kết đa cấp và tiến bộ ở mọi cấp độ. . Các tiểu vùng, khu vực và liên khu vực đang phát triển toàn cầu, quy tụ nhiều lực lượng đa phương mới với các cơ chế hợp tác mới, tuy phức tạp nhưng đầy năng động và phù hợp với xu thế hợp tác toàn cầu.

– Thứ ba, hợp tác pháp lý đa phương không thể tách rời hợp tác với mục đích hợp tác nhằm thực hiện hệ thống pháp luật đa phương quốc tế và quy tắc ứng xử chung. Vì vậy, việc tham gia vào các thể chế đa phương có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hình thành hệ thống pháp luật, tạo sân chơi chung trong cộng đồng quốc tế.

– Thứ tư, nâng cao nhận thức và coi tính khả thi của các hoạt động hợp tác pháp lý đa phương là một trong những điều kiện tiên quyết để thúc đẩy hợp tác pháp lý đa phương. Hiểu đầy đủ về vai trò, vị trí và bài học kinh nghiệm trong hợp tác pháp lý đa phương.

– Thứ năm, hợp tác pháp lý đa phương không thể tách rời hợp tác song phương, không những vậy còn thúc đẩy hiệu quả quan hệ hợp tác song phương, tạo ra sự phát triển đồng thời và toàn diện. Trên cơ sở luật pháp quốc tế, thông qua hòa bình giải quyết các xung đột quốc tế, bảo vệ độc lập, chủ quyền, tạo thêm thế và lực mới cho đất nước.

Related Articles

Back to top button