DAP là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo Incoterms 2020

dap là gì?

dap (viết tắt là: giao tại nơi , tức là: giao tại điểm đến ) là một thuật ngữ thương mại quy định các nghĩa vụ, chi phí tương ứng và rủi ro liên quan đến việc chuyển hàng hóa từ người bán sang người mua theo các tiêu chuẩn của incterms do Phòng Thương mại thiết lập. International (Phòng Thương mại Quốc tế – icc ) đã công bố.

Theo dap, giao hàng tại điểm đến có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa thuộc quyền định đoạt của người mua trên đường vận chuyển và sẵn sàng dỡ hàng tại điểm đến đã định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao hàng đến địa điểm đã định.

dap-incoterms-2020

Incoterms 2020

Nguyên tắc Điều khoản Sử dụng – điều khoản 2020

1. Giới thiệu về phương tiện đi lại:

Thuật ngữ này sẽ được sử dụng cho tất cả các phương thức vận chuyển và có thể được sử dụng khi có nhiều phương thức vận chuyển có liên quan.

2. Giao hàng và rủi ro (dap – giao hàng tận nơi):

Giao hàng tại điểm đến có nghĩa là giao hàng khi người bán đặt hàng hóa lên đường vận chuyển theo ý của người mua và sẵn sàng dỡ hàng tại điểm đến đã định. Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc giao hàng đến địa điểm đã định. Các bên phải xác định càng rõ càng tốt vị trí cụ thể của điểm đến được chỉ định.

Vì trước tiên, rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa chuyển sang cho người mua tại địa điểm giao hàng, các bên nên xác định địa điểm giao hàng càng rõ ràng càng tốt trong phạm vi địa điểm giao hàng. Thứ hai, người bán chịu mọi chi phí vận chuyển hàng hóa đến địa điểm giao hàng, đây cũng là địa điểm chuyển chi phí từ người bán sang người mua. Cuối cùng, đây là nơi người bán phải ký hợp đồng vận chuyển để hàng hóa đến đó. Nếu có vấn đề xảy ra với hàng hóa trước khi chúng đến điểm giao hàng, mọi tổn thất do người bán chịu. Ví dụ, người bán sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí mà người vận chuyển phát sinh trong quá trình vận chuyển. Người bán nên ký hợp đồng chuyên chở đến điểm đến đó.

3. Phí dỡ hàng tại điểm đến được chỉ định:

Nếu hợp đồng vận chuyển do người bán ký kết bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đến đã nêu, thì người bán phải trả chi phí này, trừ khi các bên có thỏa thuận trước, chi phí này sẽ được người bán hoàn trả.

4. Nghĩa vụ thông quan xuất nhập khẩu:

Điều khoản

dap yêu cầu người bán thông quan hàng hóa để xuất khẩu khi cần thiết. Tuy nhiên, người bán không có nghĩa vụ phải thông quan hàng hóa để nhập khẩu, trả thuế nhập khẩu hoặc phí thông quan. Nếu người mua không làm thủ tục hải quan nhập khẩu, hàng hóa sẽ bị tạm giữ tại cảng, bãi của nước nhập khẩu.

Ai là người chịu rủi ro có thể xảy ra mất mát và hư hỏng hàng hóa khi chúng bị tạm giữ? Câu trả lời sẽ là người mua chịu, và chịu, cho đến khi hàng hóa được giao đến điểm đến nằm trong nước nhập khẩu, từ đó người bán tiếp tục chịu rủi ro và chi phí về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa. Điều này được quy định trong b3 (a). Nếu cả hai bên cho rằng nhà xuất khẩu có thể thông quan và làm thủ tục nhập khẩu, để tránh trường hợp trên, hai bên có thể cân nhắc sử dụng điều kiện ddp.

Cách thực hiện điều khoản trong hợp đồng ngoại thương

Cách hợp đồng ngoại thương thể hiện các điều kiện dap: dap [điểm đến được chỉ định] incterms 2020

Ví dụ: dap 123 nguyễn văn linh, quận 7, thành phố hồ chí minh, vietnam incterms 2020

dap-incoterm-2020

Cách thể hiện điều khoản trong hợp đồng

Nghĩa vụ của Người mua và Người bán

Một. Nghĩa vụ của Người bán:

a1. Nghĩa vụ chung của người bán

Người bán phải cung cấp Hàng hóa và Hóa đơn Thương mại theo Hợp đồng Bán hàng và cung cấp tất cả các quả trứng hỗ trợ mà Hợp đồng có thể yêu cầu.

Bất kỳ tài liệu nào do người bán cung cấp có thể ở dạng tài liệu giấy truyền thống hoặc dạng điện tử (nếu hai bên đồng ý hoặc theo thông lệ).

a2. Vận chuyển

Người bán phải đặt hàng hóa lên phương tiện vận chuyển đến để sẵn sàng dỡ hàng trong thời hạn quy định hoặc tại điểm đến quy định để giao hàng tại điểm đến đã định (nếu có).

a3. Chuyển rủi ro

Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa cho đến khi hàng hóa được giao theo điều a2, ngoại trừ mất mát hoặc hư hỏng như được mô tả trong đoạn 3.

a4. Giao thông vận tải

Người bán phải ký hợp đồng chi phí vận chuyển hàng hóa đến điểm đến được chỉ định hoặc đến địa điểm được chỉ định của điểm đến được chỉ định. Nếu không thể thỏa thuận một địa điểm cụ thể hoặc không thể quyết định theo tập quán, người bán có thể chọn địa điểm cụ thể tại điểm đến được chỉ định phù hợp nhất với mục đích của mình.

a5. Bảo hiểm

Người bán không có nghĩa vụ phải ký kết hợp đồng bảo hiểm với người mua.

a6. Chứng từ Giao hàng / Vận chuyển

Người bán phải cung cấp tài liệu cho Người mua với chi phí của Người mua để Người mua nhận Hàng hóa.

a7. Thông quan xuất nhập khẩu

a) Về thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, người bán phải chịu và thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc thông quan do nước xuất khẩu và nước đến chỉ định để xuất khẩu và quá cảnh (nếu quá cảnh ở nước thứ ba). Các tình huống như:

 • Giấy phép Xuất khẩu / Quá cảnh;
 • Kiểm tra An ninh Hàng hóa Xuất khẩu / Quá cảnh;
 • Kiểm tra Hàng hóa Xuất khẩu / Quá cảnh; và
 • Bất kỳ Yêu cầu Pháp lý nào.

b) Trợ giúp Người nhập khẩu

Nếu cần thiết, người bán phải, theo yêu cầu của người mua, với rủi ro và chi phí, hỗ trợ người mua lấy các tài liệu / thông tin cần thiết để làm thủ tục hải quan tại thời điểm nhập khẩu, bao gồm thông tin bảo mật và kiểm tra hàng hóa theo yêu cầu của người nhập khẩu quốc gia.

a8. Kiểm tra-Đóng gói, Đóng gói-Mã

Người bán phải trả tiền cho bất kỳ hoạt động kiểm tra nào (ví dụ: kiểm tra chất lượng, cân, đo, đếm) được yêu cầu để giao hàng được quy định trong a2.

<3

Người bán phải đóng gói và đánh dấu hàng hóa phù hợp với phương thức vận chuyển, trừ khi các bên có thỏa thuận rõ ràng về cách đóng gói và đánh dấu tại thời điểm của hợp đồng.

a9. Phân chia chi phí

Người bán phải trả:

a) Tất cả các chi phí liên quan đến Hàng hóa trước khi giao cho Người mua theo đoạn a2, không bao gồm chi phí Người mua phải trả theo đoạn b9;

b) Chi phí cung cấp bằng chứng cho người mua rằng hàng hóa đã được giao theo quy định tại a6;

c) phí thông quan (nếu có) bắt buộc để xuất khẩu / quá cảnh, thanh toán thuế xuất khẩu và bất kỳ khoản phí nào khác phải trả khi xuất khẩu / quá cảnh theo a7 (a));

d) Thanh toán cho Người mua tất cả các khoản phí và phụ phí liên quan đến việc hỗ trợ Người bán lấy các tài liệu và thông tin quy định tại b7 (a) và b5.

e) Chi phí liên quan đến việc dỡ hàng tại điểm đến (nếu chúng theo hợp đồng vận chuyển do người bán ký kết).

a10. Thông báo cho Người mua

Người bán phải thông báo cho Người mua về bất kỳ thông tin cần thiết nào để Người mua có thể nhận Hàng hóa.

b. Nghĩa vụ của Người mua

b1. Nghĩa vụ chung của Người mua

Người mua phải trả giá mua theo quy định của hợp đồng mua bán. Bất kỳ tài liệu nào do người mua cung cấp có thể ở dạng tài liệu giấy truyền thống hoặc hình thức điện tử theo thỏa thuận hoặc thông lệ của cả hai bên.

b2. Biên lai

Người mua phải nhận hàng khi chúng được giao theo mục a2.

b3. Chuyển rủi ro

Người mua chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá kể từ ngày hàng hoá được giao theo điều a2.

Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ thông quan nhập khẩu theo quy định tại b7, người mua sẽ chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan đến mất mát hoặc hư hỏng của hàng hoá, với điều kiện hàng hoá đó phải được phân biệt rõ ràng là hàng hoá theo hợp đồng.

Nếu người mua không thông báo kịp thời cho người bán theo quy định tại b10, người mua sẽ chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hóa kể từ ngày giao hàng quy định hoặc ngày cuối cùng của thời hạn quy định. , với điều kiện hàng hóa đó được xác định rõ ràng là hàng hóa theo hợp đồng.

b4. Giao thông vận tải

Người mua không có nghĩa vụ phải giao kết hợp đồng vận chuyển với người bán.

b5. Bảo hiểm

Người mua không có nghĩa vụ phải ký hợp đồng bảo hiểm với người bán. Tuy nhiên, theo yêu cầu của người bán và trước rủi ro và chi phí, người mua cần cung cấp các thông tin cần thiết để người bán mua bảo hiểm.

b6. Bằng chứng về việc giao hàng

Người mua phải chấp nhận các chứng từ vận chuyển được cung cấp theo a6.

b7. Thông quan xuất nhập khẩu

a) Hỗ trợ thông quan xuất khẩu và quá cảnh

Nếu cần, Người mua phải hỗ trợ Người bán lấy các tài liệu / thông tin liên quan đến thông quan xuất khẩu / quá cảnh, bao gồm thông tin kiểm tra hoặc an ninh theo yêu cầu của nước xuất khẩu / quá cảnh, theo yêu cầu của Người bán, với rủi ro và chi phí của Người bán.

b) Làm thủ tục hải quan nhập khẩu

Nếu cần, người mua phải trả tiền để làm thủ tục hải quan tại nước nhập khẩu, chẳng hạn như:

 • Giấy phép Nhập khẩu;
 • Kiểm tra An ninh Nhập khẩu;
 • Kiểm tra Hàng hóa; và
 • bất kỳ yêu cầu pháp lý nào.

b8. Kiểm tra-Đóng gói, Đóng gói-Mã số

Người mua không có nghĩa vụ đối với Người bán.

b9. Phân chia chi phí

Người mua phải:

a) Thanh toán tất cả các khoản phí liên quan đến Hàng hóa kể từ khi Hàng hóa được giao theo quy định tại a2;

b) Tất cả các chi phí cần thiết cho việc dỡ hàng tại điểm giao hàng, trừ khi hợp đồng vận chuyển do người bán ký kết bao gồm các chi phí này;

c) hoàn lại cho Người bán tất cả các chi phí và chi phí phát sinh trong việc hỗ trợ Người mua theo quy định tại a7 (b);

d) Nếu có thể, thanh toán tất cả các loại thuế, phí và các khoản phí khác và phí thông quan nhập khẩu cho các mục đích của b7 (b);

e) Nếu người mua không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo danh mục b7 hoặc không hoàn thành thông báo cho người bán theo mục b10, hãy hoàn trả cho người bán bất kỳ chi phí nào phát sinh khi hàng hóa được xác định là hàng hóa theo hợp đồng.

b10. Thông báo cho người bán

Nếu Người mua có quyền xác định thời gian giao hàng và / hoặc địa điểm đến hoặc nhận hàng tại điểm đến đó, Người mua phải thông báo đầy đủ cho Người bán về điều này.

Trên đây, phaata giải thích dap là gì và chi tiết về việc sử dụng dap trong các giao dịch xuất nhập khẩu theo điều khoản 2020 .

Thêm Kiến thức về hậu cần , Thông tin thực tế về công ty hậu cần, bảng giá Vận chuyển , Hậu cần Dịch vụ hoặc Tin tức Thị trường hậu cần Hàng ngày, bạn có thể theo dõi nền tảng giao dịch hậu cần phaata.com. phaata là sàn giao dịch hậu cần quốc tế đầu tiên của Việt Nam, giúp kết nối chủ hàng / công ty xuất nhập khẩu công ty hậu cần nhanh hơn và hiệu quả hơn, hiện đã được hàng chục công ty sử dụng và hàng nghìn người.

Bảng giá cước vận chuyển Sàn giao dịch logistics Phaata

Lịch vận chuyển hàng hóa quốc tế – Sàn giao dịch Logistics phaata.com (Ảnh: phaata)

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi thị trường giao nhận / hậu cần hàng ngày thông qua Cộng đồng Logistics Việt Nam fanpage phaata.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này. Nếu bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này đến mọi người nhé!

phaata chúc các bạn thành công!

Xem thêm các bài viết liên quan về phaata :

 • incterms và những điều quan trọng cần biết?
 • cif? Incterms 2020
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết trong fob là gì? Incterms 2020
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo exw là gì? Incterms 2020
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết trong ddp là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo điều khoản của Incterms 2020
 • dpu là gì? Incterms 2020
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo cfr là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo điều khoản của Incterms 2020
 • fas là gì? Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo điều khoản của điều khoản 2020
 • fca là gì? Incterms 2020
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết theo cpt là gì? Incterms 2020
 • Hướng dẫn sử dụng chi tiết trong cip là gì? Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết cho nội dung chi tiết về nội dung điều khiển bằng tiếng Anh năm 2020
 • ô điều khoản năm 2020 – tóm tắt nội dung và hướng dẫn sử dụng cụ thể

Tham khảo:

Nguồn: phaata.com

phaata.com – sàn giao dịch logistics quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Nơi để tìm thêm các công ty vận chuyển & amp; dịch vụ hậu cần tốt nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *