Viettel Money – Kiến tạo cuộc sống mới

• Bước 1: Chọn Xác minh Thông tin

• Bước 2: Đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng → chọn Xác minh ngay

• Bước 3: Làm theo hướng dẫn cung cấp thông tin → xác nhận thông tin và hình ảnh của bạn * Lưu ý: Nếu thông tin không trùng khớp Sau khi sửa đổi thông tin viễn thông cần được cung cấp, đến gần nhất Tại quầy viettel, mang theo cmnd / cccd / passport để được hỗ trợ thay đổi thông tin tài khoản.

• Bước 4: Đặt mật khẩu (6 chữ số) để hoàn tất xác thực & bắt đầu sử dụng dịch vụ.

Related Articles

Back to top button