Cách dùng DON&39T VÀ DOESN&39T Thì hiện tại đơn trong tiếng anh giới từ – Hoc24

cách sử dụng don’t và don’t

= & gt; không sử dụng khi chủ đề là: i / we / you / they / dt số nhiều

dùng không khi chủ ngữ là: số ít he / she / it / dt

trình bày đơn giản bằng tiếng Anh

= & gt; 1. định nghĩa:

Thì hiện tại đơn là một thì động từ trong tiếng Anh hiện đại. thì hiện tại đơn được sử dụng để diễn đạt một hành động chung chung được lặp đi lặp lại nhiều lần, hoặc một sự việc hiển nhiên hoặc một hành động diễn ra ở thì hiện tại.

2. cấu trúc

1. cấu trúc thì hiện tại đơn giản với động từ “to be”

Đối với cấu trúc của các thì, chúng ta chỉ cần quan tâm đến chủ ngữ và động từ chính, còn các thành phần khác như tân ngữ, trạng từ, … thì tùy thuộc vào cấu trúc khác nhau của mỗi câu.

ở đây: “to be” ở thì hiện tại có 3 dạng: am / is / are

a. tuyên bố:

– cấu trúc:

s + am / is / are

b. phủ định:

– cấu trúc:

s + am / is / are + no

c. câu hỏi:

Tôi là / là / là + s?

2. cấu trúc thì hiện tại đơn giản với động từ thông thường

a. tuyên bố:

– cấu trúc:

s + v (s / es)

– lưu ý:

b. phủ định:

– cấu trúc

s + không / không + v (nguyên mẫu)

c. câu hỏi:

– cấu trúc

do / does + s + v (infinitive)?

– khi trạng từ về tần suất xuất hiện trong câu:

giới từ

Tôi. định nghĩa của giới từ trong tiếng Anh

giới từ là một từ chỉ mối quan hệ giữa các từ trong một cụm từ, trong một câu. những từ thường đi sau giới từ là tân ngữ, động từ + ing, cụm danh từ …

chúng ta có thể thấy rõ, trong ví dụ a., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”. trong ví dụ b., “the room” là tân ngữ của giới từ “in”.

ii. vị trí của giới từ trong tiếng Anh

iii. cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

1. giới từ chỉ địa điểm

– đề cập đến một địa điểm cụ thể

– được sử dụng trước tên của một tòa nhà khi đề cập đến các hoạt động / sự kiện thường xuyên diễn ra trong đó

– cho biết nơi làm việc hoặc học tập

– ở nhà, ở nhà ga, ở sân bay…

– trong rạp chiếu phim,…

– tại cơ quan, trường học, trường đại học…

trong (trong,

bên trong)

– vị trí trong một khu vực hoặc không gian ba chiều

– được sử dụng trước làng, thị trấn, thành phố, quốc gia

– để đi bằng ô tô / taxi

– sử dụng địa chỉ và một số cụm từ địa điểm

– trong phòng, trong tòa nhà, trong công viên…

– ở Pháp, ở Paris,…

– bằng ô tô, bằng taxi

– ở phía nam, ở phía bắc,

– cho biết vị trí trên bề mặt

– cho biết một địa điểm hoặc số tầng (nhà)

– phương tiện công cộng / tư nhân

– được sử dụng theo vị trí

– trên bàn, trên tường…

– trên mặt đất, trên trang trại,…

– bằng xe buýt, máy bay, xe đạp…

– bên trái, bên phải …

một số giới từ tiếng Anh ở những nơi khác:

2. giới từ chỉ thời gian

– thời gian chiếu

– nói về các kỳ nghỉ (toàn bộ kỳ nghỉ)

– lúc 5 giờ chiều, lúc nửa đêm, buổi trưa,…

– cuối tuần, vào lễ Giáng sinh,…

in tiếp,

– cho biết một khoảng thời gian dài: tháng, mùa, năm

– đề cập đến một kỳ nghỉ, khóa học và buổi học cụ thể

– vào tháng 9, năm 1995, trong những năm 1990 ,,…

– vào buổi sáng, buổi chiều,…

– cho biết ngày trong tuần hoặc ngày trong năm

– chỉ một ngày kỳ nghỉ hoặc các phiên vào một ngày cụ thể

– Thứ Hai, Thứ Ba,… ngày 30 tháng 10…

– vào ngày Giáng sinh, vào các buổi sáng Chủ nhật…

một số giới từ chỉ thời gian khác trong tiếng Anh:

3. giới từ chỉ hướng, chuyển động

Related Articles

Back to top button