Đồng bằng Sông Cửu Long | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại và Hội chợ Triển lãm Cần Thơ

i. Tính năng

-Về vị trí địa lý: dbc nằm trên bán đảo mà phía đông, nam và tây nam tiếp giáp với 3 vùng biển (đường bờ biển dài 700 km), phía tây giáp Campuchia và phía bắc giáp Campuchia. giáp khu kinh tế Đông Nam—— Khu kinh tế lớn nhất Việt Nam hiện nay. Địa hình đồng bằng tương đối bằng phẳng, mạng lưới kênh rạch phân bố dày đặc, giao thông thủy bộ thuận tiện đứng đầu nước ta.

-Diện tích tự nhiên toàn vùng là 39.747 km vuông.

– Ngân hàng DBS có 13 đơn vị hành chính, bao gồm: 1 thành phố trực thuộc trung ương (Cần Thơ) và 12 tỉnh (Long An, Đồng Tháp, An Giang, Qian Giang, Biển Chòi, Vĩnh Long, Trà). hau giang, kien giang, soc trang, bac lieu va ca mau).

-Về dân số: Đến năm 2010, dân số toàn huyện đạt hơn 17,2722 triệu người. Dân số nữ chiếm 50,2%, dân số thành thị chiếm 23,2%.

Hai. Một số thành tựu kinh tế

Trong những năm gần đây, kinh tế Tây Nguyên có bước phát triển đáng kể, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (tỷ trọng công nghiệp sơ cấp giảm, tỷ trọng công nghiệp cấp 2 và cấp 3 tăng lên). Mức sống của người dân ngày một nâng cao.

– Tổng GDP toàn vùng (giá so sánh 1994) đạt 161.049,3 tỷ đồng;

– Cơ cấu gdp có sự chuyển biến tích cực: khu vực thứ nhất chiếm 34,45%, khu vực thứ hai chiếm 29,23% và khu vực thứ ba chiếm 36,32%. Tăng trưởng kinh tế năm 2010 đạt 11,93%.

-Giá trị sản lượng nông nghiệp (giá so sánh 94) 56.078,8 tỷ đồng, tăng 4,3% so với năm 2009; giá trị sản lượng công nghiệp (giá so sánh 94): 79.985,1 tỷ đồng, tăng 15,54% so với năm 2009

– Năng suất lúa đạt 21,6 triệu tấn, đơn vị năng suất là 41,6 tạ / ha, tăng 6,1% so với năm 2009;

– Sản lượng nuôi trồng đạt 1.940.181 tấn, cá nuôi đạt 1.509.963 tấn, chiếm 73,35% sản lượng thuỷ sản cả nước. Sản lượng tôm nuôi 341.117 tấn, chiếm 75,74% tổng sản lượng cả nước.

– Tổng mức bán lẻ hàng hóa của Vùng đạt 277.487,9 tỷ đồng (giá thực), chiếm 17,99% cả nước.

– Kim ngạch xuất khẩu của vùng đạt: 6,8696 tỷ đô la Mỹ; nhập khẩu: 2,5237 tỷ đô la Mỹ (Nguồn: Sở Công thương tỉnh 2010).

– Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép (lũy kế các dự án có hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010) là 565 dự án với tổng trị giá 9.439,9 triệu USD. Trong năm 2010, ban giám đốc đã ủy quyền cho 98 dự án với tổng số tiền là 1,8215 tỷ đô la Mỹ.

-Tổng số doanh nghiệp (dn) là 23.220 doanh nghiệp; 170 doanh nghiệp có trên 200 lao động; tổng số lao động trong các doanh nghiệp là 667.300 lao động, lao động nữ là 281.800; vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các doanh nghiệp là 281.873 tỷ đồng, tài sản cố định và đầu tư dài hạn 231.454 tỷ đồng (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2009);

Related Articles

Back to top button