Cách dùng Ever

1. ever có nghĩa là “một lần, mãi mãi” (bất cứ lúc nào)ever là một từ không khẳng định, thường được dùng trong các câu nghi vấn diễn đạt “một lần, từng”. Ví dụ: Bạn đã đi nghỉ ở Ireland chưa? (Bạn đã bao giờ đi nghỉ ở Ireland chưa?) Chúng tôi luôn luôn đi nghỉ ở Ireland. (Chúng tôi luôn đến Ireland vào kỳ nghỉ.) We never go to Ireland on holiday. (Chúng tôi chưa bao giờ đi nghỉ ở Ireland.)

ever cũng có thể được dùng trong câu phủ định, nhưng never phổ biến hơn not ever. Ví dụ: Tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn. (Tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn nữa.) Hoặc tôi không bao giờ muốn gặp lại bạn.

ever cũng được sử dụng trong if và các từ phủ định như hầu như không, không ai cả, dừng lại. ví dụ: come and see us if mạnh>Bạn đã ở Manchester. (Vui lòng ghé thăm chúng tôi khi bạn đến Manchester.) Không ai từng đến thăm họ. (Chưa ai từng đến đó.) Tôi hầu như không thấy em gái tôi. (Tôi hầu như không nhìn thấy em gái mình.) Tôi sẽ ngăn cản cô ấy làm điều đó không bao giờ nữa. (Tôi sẽ ngăn cô ấy làm điều đó một lần nữa.)

2. ever trong so sánh, as và only ever có thể được sử dụng trong câu khẳng định khi câu mang tính so sánh hoặc chứa chỉ. Ví dụ: Bạn đang tìm kiếm dễ thương hơn bao giờ hết. (Trông bạn trẻ hơn bao giờ hết.) Cuốn sách hay nhất mà bạn từng đọc là gì? (Cuốn sách hay nhất bạn từng đọc là gì?) Đó là bức tranh lớn nhất từng từng được vẽ. (Đó là bức tranh lớn nhất từng được thực hiện.) Anh ấy quyến rũ hơn bao giờ hết. (Anh ấy vẫn quyến rũ hơn bao giờ hết.) Cô ấy là người phụ nữ duy nhất từng leo lên đỉnh Everest vào mùa đông. (Cô ấy là người phụ nữ duy nhất đã leo lên đỉnh Everest vào mùa đông.)

3. ever ở thì hoàn thành ever thường được dùng ở thì hoàn thành với nghĩa là “bất cứ lúc nào cho đến bây giờ”. Ví dụ: Bạn đã bao giờ chào chưa? (Bạn đã bao giờ đến Hy Lạp chưa?) Trước khi gặp June, bạn đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn chưa? (Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc kết hôn trước khi gặp June chưa?)

4. ever and before ever before đều có thể được dùng để diễn đạt việc làm gì đó trong quá khứ, nhưng có sự khác biệt giữa hai từ này. trước (hoặc ever … before) đề cập đến một sự kiện hiện đang xảy ra, hỏi liệu sự kiện đó có xảy ra trước đó hay không. Ví dụ: have you (ever) been to scotland before? (Bạn đã từng đến Scotland chưa?) => hiện tại người nghe có thể đang ở Scotland.

ever (khi trước) không được dùng để chỉ sự kiện hiện tại. Ví dụ: Bạn đã bao giờ đến Châu Phi chưa? (Bạn đã từng đến Châu Phi chưa?) => Người nói hiện không ở Châu Phi.

5. ever có nghĩa là “như mọi khi” Thông thường ever không được dùng với nghĩa “luôn luôn”. Ví dụ: Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn. (Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn.) Không dùng: Tôi sẽ luôn nhớ đến bạn.

Nhưng ever có thể có nghĩa là “mãi mãi, mãi mãi” trong từ ghép với tính từ hoặc phân từ. Ví dụ: Anh ấy mãi mãi-mở miệng và mãi mãi– nợ chồng chất một lần cây xanh, anh ấy mãi mãi– người vợ yêu thương p>

ever cũng được dùng trong forever/ for ever (mãi mãi) và ever since (kể từ) với nghĩa là “mãi mãi, luôn luôn”, và nhiều cụm từ khác như ever after (mãi mãi), yours ever (trân trọng – dùng ở cuối câu). Ví dụ, tôi sẽ luôn yêu bạn. (Anh sẽ luôn yêu em.) Anh đã yêu em kể từ khi gặp em. (Kể từ khi tôi gặp bạn, tôi đã luôn yêu bạn.)

Related Articles

Back to top button