Chỉ số điều chỉnh GDP (GDP deflator) là gì? Công thức tính

chỉ số điều chỉnh gdp

Khái niệm

gdp deflator hoặc gdp deflator index được gọi là gdp deflator trong tiếng Anh.

chỉ số được điều chỉnh theo gdp đo giá trung bình của tất cả hàng hóa và dịch vụ được bao gồm trong gdp.

Gdp đã điều chỉnh được tính bằng tỷ lệ giữa gdp danh nghĩa với gdp thực.

Nó phản ánh giá hiện tại so với giá của năm gốc. Gdp được điều chỉnh muộn (muộn) phản ánh sự tăng trưởng của gdp danh nghĩa so với năm gốc và nó chỉ cho thấy sự thay đổi của sản lượng do thay đổi giá, không phải là tăng trưởng thực của gdp.

Công thức tính toán

Bởi vì, theo định nghĩa, gdp danh nghĩa phải bằng gdp thực của năm gốc, gdp điều chỉnh năm cơ sở luôn là 1.

Tuy nhiên, để thuận tiện, các nhà thống kê kinh tế thường hiển thị giá trị gdp hoặc chỉ số giảm phát được điều chỉnh theo năm cơ sở là 100 thay vì 1. Rõ ràng là đang đọc chỉ số điều chỉnh. Việc điều chỉnh gdp 2004 thành 196,9 dễ dàng hơn so với 1,969 (so với việc sử dụng 1994 làm năm gốc).

Do đó, tỷ lệ giữa giá trị gdp danh nghĩa với gdp thực tế được nhân với 100. Chúng tôi có công thức để tính chỉ số gdp đã điều chỉnh:

Vị trí:

d (gdp): chỉ số điều chỉnh gdp

gdpn: gdp danh nghĩa

gdpr: gdp thực tế

Ví dụ về cách xác định giá trị số liệu gdp

Bảng mô tả cách xác định số liệu gdp

Trước tiên, chúng tôi xác định gdp danh nghĩa và gdp thực, sau đó tính toán:

d (gdp) = (16.012 / 15.300) × 100 = 104,7

Chúng ta có thể sử dụng một ví dụ đơn giản để minh họa những điều đã đề cập ở trên, đó là nghiên cứu một nền kinh tế giả định chỉ sản xuất hai sản phẩm cuối cùng là gạo và nước mắm.

Gạo được tính bằng ki-lô-gam và giá tính bằng nghìn đồng / kg. Đối với nước mắm, đơn vị đo là lít và giá là nghìn đồng / lít.

Chúng tôi biết liệu các nhà thống kê kinh tế có sử dụng phương pháp chi tiêu để tính toán các chỉ số gdp danh nghĩa (gdpn), gdp thực (gdpr), chỉ số gdp điều chỉnh d (gdp) và tốc độ tăng trưởng gdp hay tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm (g) hay không.

Theo công thức trên, chọn năm 2002 làm năm gốc, ta có thể tính tiêu chuẩn trên theo số liệu trong bảng dưới đây

Xác định gdp danh nghĩa, gdp thực và thương số gdp đã điều chỉnh

Nhìn vào kết quả tính toán trong bảng, chúng ta thấy rằng gdp danh nghĩa và gdp thực bằng nhau, bằng 4260 vào năm cơ sở 2002. Vì vậy, gdp đã điều chỉnh là 100.

Năm 2003, gdp danh nghĩa là 6,225, trong khi gdp thực là 4,930 và chỉ số điều chỉnh theo gdp của chúng tôi là 126,3. Điều này có nghĩa là mặt bằng giá chung của nền kinh tế năm 2003 cao hơn năm 2002 là 26,3%.

(Tham khảo: Đo lường các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản, Tổ hợp công nghệ giáo dục theo chủ đề)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *