Cước vận tải hàng không – VILAS

Khi vận chuyển một lô hàng bằng đường hàng không, chúng tôi phải thanh toán cho người vận chuyển một khoản tiền gọi là cước hàng không. Giá cước vận chuyển hàng không được trích dẫn vì những lý do cụ thể và bao gồm nhiều khoản phí khác nhau.

van-tai-duong-hang-khong2

1. Khái niệm

Cước hàng không là số tiền phải trả cho việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ liên quan đến việc vận chuyển các phương tiện hàng không. tỷ lệ hoặc tỷ lệ là số tiền mà người vận chuyển tính trên một đơn vị khối lượng hàng hóa được vận chuyển.

Biểu giá áp dụng là những biểu giá được quy định trong biểu thuế có hiệu lực vào ngày vận đơn được phát hành.

2. Phương tiện sạc

Phí vận chuyển hàng hóa có thể dựa trên trọng lượng nhẹ, nặng, số lượng lớn hoặc không gian chứa hàng hóa nhẹ và cồng kềnh trên tàu. Đối với những lô hàng có giá trị cao, phí vận chuyển sẽ được tính dựa trên giá trị trên một đơn vị thể tích hoặc trọng lượng của lô hàng.

Tuy nhiên, phí vận chuyển không được thấp hơn mức tối thiểu.

Vận chuyển hàng không được quy định trong Giá cố định. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế – iata (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế) có các quy định về phí và các quy tắc, quy định được công bố trong bảng biểu giá hàng không, gọi tắt là Yuantong (biểu giá hàng không).

iata

3. Một số loại vận chuyển hàng không

Tỷ lệ hàng tạp hóa (gcr)

Đây là khoản phí dành cho hàng tạp hóa thông thường được vận chuyển giữa hai sân bay và không có phí đặc biệt. Phí này thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng của hàng hóa. Phí này sẽ giảm nếu số lượng hàng gửi tăng lên. Có hai loại vận chuyển chung:

  • Đối với các lô hàng từ 45kg trở xuống, mức giá hàng tạp hóa chung (gcr-n: giá hàng tạp hóa chung)
  • Đối với các lô hàng từ 45kg trở lên, mức giá hàng hóa chung được áp dụng (gcr-q: số lượng suất tạp hóa).

Nói chung, cước vận chuyển hàng bách hóa được chia thành nhiều hạng khác nhau: dưới 45kg; 45kg đến 100kg; 100kg đến 250kg; 250kg đến 500kg; 500kg đến 1000kg; 1000 đến 2000kg……

Vận chuyển chung được coi là vận chuyển cơ sở và được sử dụng làm cơ sở để tính phí cho các mặt hàng không có phí riêng.

Tỷ lệ tối thiểu (m – Tỷ lệ tối thiểu)

là mức giá thấp nhất mà hãng hàng không có thể vận chuyển hàng hóa, có tính đến chi phí vận chuyển cố định mà hãng hàng không phải chịu. Trên thực tế, các lô hàng thường được tính bằng hoặc cao hơn mức phí tối thiểu.

là phí cho các chuyến hàng đặc biệt áp dụng cho một tuyến đường cụ thể. Mục đích chính của Special Cargo là cung cấp cho các chủ hàng giá cả cạnh tranh, tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng không cho chủ hàng và sử dụng tối đa năng lực của hãng hàng không.

Tỷ lệ lớp học

Phí này áp dụng nếu hàng hóa không có cước vận chuyển riêng, thường được tính theo tỷ lệ phần trăm tăng hoặc giảm giá cước vận chuyển thông thường và áp dụng cho một số loại hàng hóa tại một số khu vực nhất định. Các mặt hàng thường được sử dụng là: động vật sống (150% gcr), hàng hóa có giá trị cao, vàng bạc, đá quý (200% gcr), sách báo, tạp chí, sách cho người mù (50% gcr), hài cốt …

Tỷ lệ ưu tiên

Phí vận chuyển này được gọi là Vận chuyển ưu tiên và áp dụng cho các lô hàng yêu cầu giao hàng trong vòng 3 giờ kể từ khi giao cho người vận chuyển.

Vận chuyển nhanh thường bằng 130% đến 140% so với vận chuyển thông thường.

Phí vùng chứa Tỷ lệ

Các hãng hàng không sẽ áp dụng mức cước vận chuyển thấp hơn nếu hàng hóa được đóng trong các thùng chứa phù hợp với đường hàng không.

Related Articles

Back to top button