Giai cấp công nhân ra đời trước tiên ở đâu?

Câu hỏi:

Giai cấp công nhân ra đời đầu tiên ở đâu?

A. Hà Lan

b. anh trai

c. Tiếng Pháp

d. Đức

Câu trả lời đúng b.

Giai cấp công nhân lần đầu tiên ra đời ở Anh, và lịch sử của giai cấp công nhân ở Anh bắt đầu từ nửa sau thế kỷ XVIII với việc phát minh ra động cơ hơi nước và động cơ bông.

Cho biết lý do bạn chọn câu trả lời b:

Anh là quốc gia đầu tiên trải qua cuộc Cách mạng Công nghiệp:

– Nền kinh tế tư bản phát triển vượt bậc.

– Cách mạng nổ ra sớm và chính quyền thuộc về giai cấp tư sản.

– Nền kinh tế tư bản phát triển vượt bậc, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp.

– Có một hệ thống thuộc địa khổng lồ.

Phát minh máy

– Năm 1764, jem-ha-griv phát minh ra máy kéo sợi genni.

– Năm 1769, arcaace phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng hơi nước.

– Năm 1779, chrome đã cải tiến máy kéo sợi để tạo ra những sản phẩm bền và đẹp hơn.

– Năm 1785, carrai đã chế tạo một khung dệt chạy bằng nước, năng suất cao gấp 40 lần.

– Năm 1784, Watt phát minh ra máy hơi nước và đưa vào sử dụng.

Luyện kim: Năm 1735, phương pháp luyện than cốc để luyện thép được phát minh và lò luyện sắt đầu tiên được xây dựng vào năm 1784.

Tàu thủy và xe lửa sử dụng máy hơi nước ra đời và các ngành công nghiệp trên khắp thế giới nhanh chóng bước vào “kỷ nguyên động cơ hơi nước”.

Phương tiện di chuyển

– Năm 1814, Stephenson chế tạo thành công đầu máy xe lửa.

– Năm 1825, Anh mở tuyến đường sắt đầu tiên.

Vào giữa thế kỷ 20, ông đã trở thành công xưởng của thế giới. London trở thành một trung tâm kinh doanh với 80.000 người.

Hậu quả của Cách mạng Công nghiệp là:

Về Kinh tế:

-Tăng năng suất lao động và tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.

– Bộ mặt của các nước tư bản đã thay đổi, nhiều trung tâm công nghiệp mới và các đô thị đông dân ra đời.

Về xã hội:

– Hai giai cấp mới được hình thành: giai cấp tư sản công nghiệp và giai cấp vô sản công nghiệp.

– Giai cấp tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

– Làm thuê cho giai cấp vô sản công nghiệp, cuộc sống khốn khó dẫn đến cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản.

Do đó, lịch sử của giai cấp công nhân Anh bắt đầu từ nửa sau của thế kỷ thứ mười tám với việc phát minh ra động cơ hơi nước và máy đánh bông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *