Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì? [cập nhật 2022]

Giấy phép Kinh doanh là một hoạt động thường xuyên được thúc đẩy trên thực tế bởi các cá nhân và tổ chức muốn đăng ký kinh doanh của họ với các cơ quan chức năng quốc gia. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những kiến ​​thức về Bản cập nhật năm 2021 của Giấy phép kinh doanh tiếng Anh là gì!

1. Giấy phép kinh doanh tiếng anh là gì?

đăng ký kinh doanh, được hiểu là đăng ký kinh doanh bằng tiếng Anh. Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành được hiểu là người thành lập doanh nghiệp đăng ký thông tin doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp đăng ký thay đổi thông tin đăng ký công thương với cơ quan, công thương đăng ký được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia. đăng ký kinh doanh. Đăng ký công thương bao gồm đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng như các nghĩa vụ đăng ký và thông báo khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Cơ quan đăng ký công thương là cơ quan nào?

Cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh (tiếng Anh: business register management agency) là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư – cơ quan có thẩm quyền của Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp – trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định số 1659 / qd-ttg ngày 09/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh.

3. Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?

Đăng ký giấy phép kinh doanh bao gồm một số giấy phép tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà người ta chọn cho nhu cầu của mình. Do đó, có thể tóm tắt lời giải thích như sau:

– Đối với các công ty thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, … tại thời điểm thành lập và thay đổi thông tin đăng ký, doanh nghiệp thuộc Cơ quan đăng ký thương mại trực thuộc Bộ Kế hoạch và Kế hoạch. . Khoản đầu tư vào nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính. Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Khoản 1 Nghị định 01/2021 / nĐ-cp.

– Đối với doanh nghiệp gia đình, cơ quan có thẩm quyền đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện theo quy định tại Điều 16 Khoản 1 Nghị định số 01/2021 / nĐ-cp.

– Đối với việc đăng ký hợp tác xã công thương nghiệp, theo quy định của “Luật hợp tác xã” năm 2012 thì phòng tài chính kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của hợp tác xã có quyền. giấy phép kinh doanh của trụ sở chính.

Vậy xin giấy phép kinh doanh ở đâu, câu trả lời sẽ phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp bạn định xây dựng và hoạt động trong tương lai.

4. Bạn cần những gì để xin giấy phép kinh doanh?

Để xin giấy phép kinh doanh, bạn cần có đầy đủ hồ sơ thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân

– Mẫu Đơn Đăng ký Kinh doanh.

– Bản sao các tài liệu pháp lý cá nhân cho quyền sở hữu duy nhất.

2. Đối với quan hệ đối tác

– Mẫu Đơn Đăng ký Kinh doanh.

– Các bài báo của Hiệp hội.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ pháp lý cá nhân của thành viên.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư.

3. Đối với LLCs

– Mẫu Đơn Đăng ký Kinh doanh.

– Các bài báo của Hiệp hội.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao của các tài liệu sau:

 • Thành viên là văn bản pháp lý riêng của cá nhân và người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản quy phạm pháp luật trong đó các thành viên của tổ chức là tổ chức và văn bản quy định người đại diện theo ủy quyền; văn bản quy định cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của các thành viên của tổ chức.
 • Đối với thành viên của tổ chức nước ngoài, bản sao các tài liệu pháp lý của tổ chức phải được chứng thực lãnh sự;
 • Cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.
 • 4. Đối với công ty cổ phần

  – Mẫu Đơn Đăng ký Kinh doanh.

  – Các bài báo của Hiệp hội.

  – Danh sách Cổ đông Sáng lập; Danh sách Cổ đông Nhà đầu tư Nước ngoài.

  – Bản sao của các tài liệu sau:

  • Văn bản pháp lý riêng lẻ của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
  • Văn bản pháp lý đối với tổ chức có cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền; văn bản pháp lý cá nhân đối với tổ chức có cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
  • Đối với cổ đông của tổ chức nước ngoài, bản sao các tài liệu pháp lý của tổ chức phải được chứng thực lãnh sự;
  • Giấy tờ chứng minh việc đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư.
  • 5. Gia đình doanh nghiệp

   – Xin đăng ký công nghiệp và thương mại;

   – Giấy tờ hợp pháp của cá nhân là chủ hộ kinh doanh và thành viên trong gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

   – Trường hợp thành viên trong gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì bản sao biên bản họp của các thành viên trong gia đình thành lập hộ kinh doanh;

   – Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên trong gia đình ủy quyền cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh nếu thành viên trong gia đình đăng ký kinh doanh tại gia.

   6. Đối với hợp tác xã

   – Đơn đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

   – Điều lệ;

   – Phương án sản xuất kinh doanh;

   – Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

   – Nghị quyết của hội đồng sáng lập.

   5. Một số câu hỏi thường gặp

   Giấy phép kinh doanh được cấp ở đâu?

   Việc đăng ký giấy phép kinh doanh được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo loại hình doanh nghiệp.

   Bạn đã lấy giấy phép kinh doanh của mình ở đâu?

   Bạn xin giấy phép kinh doanh ở đâu, xin giấy phép kinh doanh ở đâu.

   Ai là người cấp giấy phép kinh doanh?

   Ai cấp nó tùy thuộc vào tổ chức bạn đăng ký, trong Phần 3 của bài viết này.

   Đăng ký kinh doanh có hợp pháp không?

   Giờ đây, công ty luật acc – hợp tác với bạn để cung cấp các dịch vụ đăng ký kinh doanh thiết thực với giá cả hợp lý và phải chăng.

Related Articles

Back to top button