Chuyên mục
Hỏi Đáp

Kinh doanh quốc tế (International Business) là gì? Các chủ thể và hình thức

kinh doanh quốc tế

khái niệm

kinh doanh quốc tế trong tiếng Anh là kinh doanh quốc tế .

Kinh doanh quốc tế là bất kỳ giao dịch nào có tính chất thương mại giữa các công ty có quốc tịch khác nhau, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng quốc tế và từ đó thu được lợi nhuận cho các công ty, cá nhân và tổ chức kinh tế. nếu các giao dịch đó không nhằm mục đích sinh lợi, thì giao dịch đó không có bản chất thương mại.

Kinh doanh quốc tế khác với kinh doanh trong nước về phạm vi, mức độ phức tạp, hệ thống luật pháp, đơn vị tiền tệ sử dụng trong thanh toán và phương thức thanh toán.

Bản chất của kinh doanh quốc tế là các giao dịch giữa các công ty đến từ các quốc gia khác nhau, sử dụng ngoại tệ để thanh toán, nhằm đáp ứng nhu cầu của các quốc gia khác nhau. các công ty, cá nhân và tổ chức kinh tế trên thế giới, trên cơ sở đó mang lại lợi ích cho các tổ chức kinh doanh.

đối tượng tham gia kinh doanh quốc tế

có thể bao gồm nhiều loại đối tượng khác nhau, có quy mô khác nhau, có tư cách pháp nhân khác nhau và với các nhãn hiệu khác nhau trên thị trường thế giới. tuy nhiên, để tiện cho việc nghiên cứu và quản trị, người ta chia các chủ đề này thành hai loại sau:

doanh nhân và doanh nghiệp nhỏ : đây là những cá nhân tiến hành hoạt động kinh doanh của riêng họ trên thị trường thế giới, các công ty tư nhân nhỏ, thậm chí là các tập đoàn, một tập đoàn đa quốc gia nhỏ kinh doanh trên thị trường quốc tế (ở một thị trường khác với thị trường của họ quốc gia xuất xứ hoặc với các công ty từ một quốc gia có quốc tịch khác).

Trên thị trường thế giới, những loại người chơi này, nếu tính riêng lẻ, thì vai trò của họ đối với nền kinh tế thế giới là không rõ ràng lắm. tuy nhiên, nếu tính cả những doanh nghiệp này, họ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới mà các công ty quy mô lớn chưa tiếp cận được.

Công ty đa quốc gia lớn / công ty lớn : loại pháp nhân này cũng bao gồm nhiều loại quy mô. có những công ty có quy mô tài sản lớn hơn gdp của các nước đang phát triển quy mô nhỏ như Việt Nam, Lào, Campuchia, …

Có thể nói, vai trò của loại hình chủ thể này rất quan trọng đối với sự phát triển của từng thị trường / khu vực thị trường trên thế giới vì giá trị của mỗi giao dịch thường rất lớn, có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ.

Loại hình pháp nhân này hoạt động kinh doanh ở khắp mọi nơi, mang lại nhiều nguồn lực về vốn, quan hệ thị trường, công nghệ và kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường thế giới.

các hình thức kinh doanh quốc tế

Kinh doanh trên thương trường quốc tế, các công ty kinh doanh quốc tế thường kinh doanh bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. Để thuận tiện cho việc quản lý, người ta thường phân loại tất cả các hình thức kinh doanh quốc tế thành 3 nhóm lớn sau:

đầu tiên, nhóm các hình thức thương mại trong lĩnh vực ngoại thương

– nhập

– xuất khẩu

– thay đổi mật khẩu

– tái xuất

– gia công phần mềm quốc tế

– xuất tại chỗ

thứ hai, nhóm các hình thức thương mại thông qua hợp đồng

– thỏa thuận cấp phép

– hợp đồng đại lý độc quyền

– hợp đồng quản lý

– hợp đồng theo yêu cầu

– hợp đồng xây dựng và chuyển nhượng

– thỏa thuận chia sẻ sản phẩm

thứ ba, nhóm các hình thức kinh doanh thông qua đầu tư nước ngoài

– đầu tư trực tiếp nước ngoài

– vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp

(theo giáo trình quản trị kinh doanh, nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.