Câu 1: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? A. Bộ nhớ trong (Rom, Ram) B. Bộ nhớ ngoài (Đĩa cứng, CD,.) C. Bộ xử lý trung tâm D. Kết quả khác Câu 2: Hệ điều hành – Nội Thất Hằng Phát

Câu hỏi 1: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu? Một. Bộ nhớ trong (rom, ram)

b. Bộ nhớ ngoài (đĩa cứng, cd, …)

c. Bộ phận xử lý trung tâm

d. nhiều kết quả hơn

Hệ điều hành là tập hợp các chương trình luôn được lưu trữ trong bộ nhớ ngoài (đĩa cứng, CD, v.v.)

Câu hỏi 2: Hệ điều hành và chương trình nào phải được triển khai lần lượt và chỉ một người có thể đăng nhập vào hệ thống mạng? Một. Đa nhiệm 1 người dùng

là hệ điều hành mà chỉ một người có thể đăng nhập vào hệ thống. Nhưng nó cho phép hệ thống chạy nhiều chương trình cùng lúc

b. Một người dùng 1

c. Đa tác vụ nhiều người dùng

– là hệ điều hành có nhiều người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng nó cho phép hệ thống chạy nhiều chương trình cùng lúc

d. Kết quả khác với câu hỏi 3: Trên hệ điều hành nào có nhiều chương trình thực hiện cùng một lúc và nhiều người đăng nhập vào hệ thống mạng? Một. Đa nhiệm một người dùng b. Một người dùng 1

c. Đa nhiệm nhiều người dùng

là một hệ điều hành mà nhiều người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng nó cho phép hệ thống chạy nhiều chương trình cùng lúc

d. Kết quả khác với câu 4: chọn câu đúng nhất a về hệ điều hành. Mọi hệ điều hành đều phải có một thành phần để kết nối Internet, trao đổi email

b. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

c. Hệ điều hành thường được cài đặt sẵn khi máy tính được sản xuất d Một giải pháp khác cho vấn đề 5: Người sử dụng hoàn toàn có thể tiếp xúc với máy tính bằng bất kỳ cách nào sau đây: a. Chỉ thông qua dòng lệnh (lệnh)

(Thông thường người dùng không giao tiếp với máy tính qua dòng lệnh

b. Nhập lệnh hoặc chọn trình đơn

c. Chỉ thông qua mạng hệ thống menu

Chỉ sử dụng hệ thống menu không đủ để giao tiếp với máy tính

d. Chỉ bằng “giọng nói”

Nói mà không xử lý thì hoàn toàn không thể giao tiếp với máy tính

Câu 6: Tìm câu sai về hệ điều hành trong các câu sau: a. Hệ điều hành bảo vệ kết nối giữa người dùng và máy tính

b. Chức năng chính của hệ điều hành là tìm kiếm thông tin trên web

c Tính năng của hệ điều hành là.

+ Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống

+ Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và triển khai các chương trình cung cấp tài nguyên

-Tổ chức lưu trữ thông tin

+ Kiểm tra và hỗ trợ phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để chúng có thể được sử dụng dễ dàng và hiệu quả

+ Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.

c. Hệ điều hành cung cấp cho người dùng các phương tiện và dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chương trình, quản lý chặt chẽ và sử dụng tài nguyên máy tính một cách tối ưu. Hệ điều hành Windows là hệ điều hành máy tính cá nhân của Microsoft

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *