Here you go và here you are có gì khác nhau? Cách dùng chi tiết của here you are hay here you go | Hegka

Trong giao tiếp hàng ngày, ít nhiều bạn đã từng nghe đến Here you go và here are you, nhưng ý nghĩa chính xác của hai câu này là gì? Trong trường hợp nào thì thích hợp sử dụng Here you are hay here you go? Hãy xem thông tin về hai mẫu câu thông dụng này trong bài viết để biết cách áp dụng chúng một cách chính xác!

Tôi chắc rằng nhiều người tự hỏi liệu bạn đang ở đây hay bạn đang ở đây là từ phù hợp. Bạn đã biết nghĩa của từng từ và cách sử dụng chúng chưa? Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết để bạn có thể lựa chọn cách giao tiếp tiếng Anh phù hợp nhất với từng ngữ cảnh!

bạn có gì ở đây?

thông tin của bạn ở đây là “những gì bạn đang tìm kiếm”. khi bạn tìm một thứ gì đó để giúp đỡ ai đó, sau khi tìm thấy nó, bạn đưa cho anh ta đồ vật mà người đó cần. điều này giống như một cuộc gọi, một thông báo rằng món đồ mà người kia muốn đã được tìm thấy. hoặc khi ai đó muốn mượn đồ của bạn hoặc nhờ bạn nhặt giúp, ở đây bạn đã được sự đồng ý của bạn rồi bạn đưa đồ cho họ.

ví dụ:

– chắc chắn rồi, bạn bắt đầu: ok, đây là của bạn / cất đi (phê duyệt khi được truy vấn)

– thông tin cho bạn đây, điều này có thể hữu ích: thông tin cho bạn đây, điều này có thể giúp ích cho bạn

– đang tìm kiếm cái này? Tôi đã hoàn tất, vậy bạn bắt đầu: tìm kiếm cái này? Tôi đã sử dụng xong, vì vậy hãy cầm lấy nó.

ý nghĩa của bạn ở đây là gì?

Tương tự như here you are, đây bạn cũng mang ý nghĩa giúp người khác tìm đồ, chuyển đồ cho người khác. khi bạn tìm thấy thứ họ cần hoặc đồng ý giúp đỡ, bạn sẽ nói ở đây có nghĩa là “đây là của bạn, hãy nhận lấy”

ví dụ:

– thông tin cho bạn đây, tôi đã tìm thấy sách của bạn: Tôi đã tìm thấy cuốn sách bạn cần

– bạn có cần cái này không? ở đây bạn đi: bạn cần cái này, phải không? đây lấy nó.

phân biệt giữa bạn đây và bạn đây, cái nào chính xác?

của bạn đây và bạn đây là những câu đúng ngữ pháp và ngữ nghĩa, cùng nghĩa với câu của bạn, khi tôi đưa thứ gì đó cho ai đó hoặc ai đó yêu cầu tôi tìm thứ gì đó. Đây là hai câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng để các bên gọi nhau khi muốn tặng đồ cho nhau.

của bạn đây hay bạn đây rồi thường được sử dụng trong ngôn ngữ nói, các cuộc trò chuyện hàng ngày khi gặp mặt trực tiếp hoặc trò chuyện trực tuyến. tự nhiên, thoải mái, gần gũi, không cần cầu kỳ.

còn trong viết lách (sách, truyện, ấn phẩm, …) và công việc, bạn đây hay bạn đây đều không thích hợp lắm. bởi vì công việc cần những câu chính thức và chuyên nghiệp hơn, vừa để giúp ai đó tìm thấy thứ gì đó vừa để tặng ai đó thứ gì đó. nó thường đề cập rõ ràng đến thông tin mà bên kia đang tìm kiếm, chẳng hạn như:

  • – đây là thông tin bạn đang tìm kiếm …: đây là thông tin bạn đang tìm kiếm
  • – sau khi tìm kiếm lại, tôi phát hiện ra rằng …: sau khi nghiên cứu, sau đó tôi phát hiện ra rằng …
  • – tôi thấy thông tin này có thể hữu ích cho công việc của bạn: tôi phát hiện ra rằng thông tin này có thể giúp ích cho công việc của bạn
  • – những địa điểm / thông tin này có thể giúp ích cho bạn dự án của bạn: những dữ liệu / từ điển này có thể giúp ích cho dự án của chúng tôi
  • – Tôi hy vọng những gì tôi tìm thấy có thể cung cấp thông tin hữu ích cho những gì bạn cần: Tôi hy vọng những gì tôi tìm thấy có thể cung cấp đủ thông tin hữu ích mà bạn cần
  • – đây là số liên lạc của các nhà cung cấp cho dự án của chúng tôi: đây là số liên lạc của các nhà cung cấp cho dự án mà dự án của chúng tôi thực hiện
  • – đây là những gì tôi có thể thấy / thu thập được sau khi kiểm tra: đây là những gì tôi tìm thấy / tóm tắt sau khi tìm kiếm.

Tôi vừa chia sẻ đôi điều về đây và bạn đây, các trường hợp cuộc sống hàng ngày có thể sử dụng hai câu này. Những thông tin trên có giúp ích cho bạn không? Hãy để lại phản hồi của bạn về chủ đề này. Hoặc đề xuất bất kỳ chủ đề nào khác mà bạn muốn tìm hiểu trong các bài viết sau này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *