Các trường được cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cập nhật đến 2021

Hiện nay, có nhiều trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo Chứng chỉ nghề nghiệp trong giáo dục , nhưng không phải trường nào cũng nằm trong danh sách được phép đào tạo và cấp chứng chỉ. Vậy những trường nào có chứng chỉ GDTX? Giáo dục thiên tài đồng hành cùng bạn tìm hiểu trong bài viết tiếp theo.

Những trường nào đã nhận được chứng chỉ giáo dục?

Chứng chỉ Chuyên nghiệp về Giáo dục là chứng chỉ xác nhận rằng một cá nhân đã hoàn thành chương trình đào tạo giáo dục dành cho những người chưa được đào tạo về giáo dục và muốn trở thành giáo viên.

Sinh viên đang theo học các khóa đào tạo giáo dục tại các đơn vị cho phép đào tạo và cấp chứng chỉ học tập. Những trường nào hiện đang đào tạo giáo dục?

Điều kiện tổ chức giảng dạy các khóa bồi dưỡng

Theo Quyết định số 31/2008 / qd-bgdĐt, Điều 4, Chương ii Quyết định số 31/2008 / qd-bgdĐt, các đơn vị được phép tổ chức các lớp tập huấn giảng dạy là:

+ Có đủ giảng viên cố định với các chuyên ngành phù hợp để giảng dạy các môn học trong chương trình đào tạo.

Giảng viên tham gia giảng dạy phải có bằng Tiến sĩ, ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh vực chuyên ngành của chương trình đào tạo và làm công tác nghiên cứu về chính sách giáo dục quốc gia và thế giới.

+ Có kế hoạch bồi dưỡng theo Khung kế hoạch dạy học và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

+ Có đủ học liệu, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

+ Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ, phương tiện thực hành đáp ứng nhu cầu giảng dạy và đào tạo.

Xem thêm: Chứng chỉ Giảng dạy Cấp độ 1, Cấp độ 2

Danh sách các trường đạt chứng chỉ giáo dục

Trường đạt chứng chỉ giáo dục là trường có đầy đủ tiêu chuẩn về giáo viên, cơ sở vật chất, v.v. Danh sách các trường đã được cấp chứng chỉ giáo dục bao gồm:

Tải xuống: Danh sách các trường có Chứng chỉ Giáo dục

Quy định về điều kiện cấp chứng chỉ học thuật

Điều kiện cấp chứng chỉ giáo dục

Theo Quyết định số 31/2008 / qd-bgddt số 31/2008 / qd-bgddt, Điều 13, Chương ii, về việc ban hành Quy chế Giáo dục và Đào tạo, các điều kiện để được cấp chứng chỉ giáo dục là:

+ Đã hoàn thành kế hoạch giảng dạy, đào tạo theo quy định này;

+ Không bị buộc tội;

+ Người phụ trách cơ sở đào tạo sẽ cấp chứng chỉ đào tạo giảng dạy cho những học viên có đủ điều kiện theo quy định.

+ Mẫu Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Xem thêm: Chứng chỉ Giảng dạy Cấp độ 1, Cấp độ 2

Quy định về việc in, cấp và quản lý chứng chỉ học thuật

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có quyền cấp chứng chỉ đối với các chương trình đào tạo do cấp có thẩm quyền chỉ định. Chứng chỉ dạy học mẫu do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

+ Học viên hoàn thành khóa học được cấp chứng chỉ đào tạo một lần. Chứng chỉ đã cấp cho học viên nhưng phát hiện có sai sót do lỗi của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu có trách nhiệm cấp lại cho học viên.

+ Trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc bị hư hỏng, người được cấp chứng chỉ yêu cầu cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu cấp chứng chỉ chuyên môn về giáo dục. Chứng chỉ giáo dục có sẵn như một chứng chỉ đào tạo. Mẫu chứng chỉ giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

+ Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở đào tạo, nghiên cứu xuất trình chứng chỉ quản lý theo quy định hiện hành. Đảm bảo tính công khai, minh bạch và chặt chẽ trong việc cấp chứng chỉ. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối trong việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng chỉ.

Vì vậy, tất cả các đơn vị trong danh sách được phép đào tạo và cấp chứng chỉ nhà giáo đều có hiệu lực pháp lý như nhau và được sử dụng trên toàn quốc.

Hiện tại, ngành Giáo dục Năng khiếu cũng đang phối hợp với các đơn vị, trường học tổ chức các đợt tuyển dụng và đào tạo giáo viên. Các khóa học tiếp tục được mở, các khóa học trực tuyến và ngoại tuyến phù hợp với tất cả học viên trên cả nước. Để biết thêm thông tin về các khóa học và chương trình, vui lòng liên hệ:

Genius Education Corporation

Đã thêm : Tầng 3, 11b, Hutong 1, Thanh niên, Hà Nội

Trang web : thienky.edu.vn

Email : thienky.edu@gmail.com

Trang : Genius Education Corporation

Hotline : 0969 328 797

Related Articles

Back to top button