Keep you posted là gì

“Keep you posted là gì, cách sử dụng và một số ví dụ về keep you posted trong câu?”, đây là một trong rất nhiều câu hỏi mà Studytienganh nhận được trong thời gian qua. Vì vậy, bài viết hôm nay hoctienganh sẽ chia sẻ với các bạn toàn bộ kiến ​​thức về keep you posted, giúp các bạn giải quyết các vấn đề đang gặp phải, đồng thời giúp các bạn vận dụng dễ dàng vào thực tế.

1. Luôn cập nhật có nghĩa là gì?

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

keep you posted thường có nghĩa là một thông báo, để thông báo cho bạn hoặc cập nhật cho bạn để bạn biết những gì đang diễn ra và nhận thức được tình hình hiện tại, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại. Mọi thứ đang thay đổi nhanh chóng.

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

keep you posted là gì

Điều gì

thông báo cho bạn?

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

2. Cấu trúc và cách dùng của cụm từ keep you posted

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

Trong tiếng Anh, keep you posted được dùng để cập nhật cho ai đó về một tình huống cụ thể, kế hoạch sắp tới hoặc một sự kiện lớn, cho bạn biết rằng điều gì đó sẽ xảy ra trong tương lai. một khoảng thời gian.

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

Ngoài “you”, cấu trúc này còn có thể tùy biến theo từng đối tượng như keep me posted, keep us posted, …

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

3. Một số dạng cấu trúc khác của keep

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

keep you posted là gì

Một số cấu trúc khác của keep

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

Ngoài keep you posted, keep còn được sử dụng với nhiều cấu trúc khác nhau, mỗi cấu trúc thể hiện một ý nghĩa riêng. Dưới đây là một số cấu trúc lưu giữ phổ biến:

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

giữ im lặng: đừng nói với ai điều gì

Tham khảo: Công nghệ 12 Bài 7: Khái niệm về mạch điện tử – chỉnh lưu – nguồn một chiều

Tham khảo: Tu Tiên Là Gì ? Cách Tu Luyện Thành Tiên Của Các Loài Vật? Tu Tiên Là Có Thật Nhé Mọi Người

Bạn đang xem: Keep you posted là gì

Ví dụ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.