Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ?

Cạnh tranh là một vấn đề khá phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Về mặt tích cực, cạnh tranh tạo ra động lực và kích thích sự phát triển. Vậy khái niệm cạnh tranh bắt nguồn từ đâu?

câu hỏi: khái niệm cạnh tranh bắt nguồn từ đâu?

a. khi xã hội loài người xuất hiện

b. khi mọi người biết cách làm việc

c. khi xuất hiện sản xuất và lưu thông hàng hóa

d. khi ngôn ngữ xuất hiện

phản hồi:

Câu trả lời đúng là câu trả lời c. khái niệm cạnh tranh xuất hiện khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện

giải thích cách chọn câu trả lời đúng

cạnh tranh là sự cạnh tranh hoặc đấu tranh giữa các doanh nhân về kinh tế để có thể đạt được những điều kiện thuận lợi trên cùng một thị trường bằng nhiều phương pháp khác nhau.

Khái niệm cạnh tranh ra đời khi nền kinh tế thị trường xuất hiện.

Cạnh tranh là hoạt động cạnh tranh giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa thương nhân và nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường nhằm đạt được những điều kiện thuận lợi nhất về sản xuất, tiêu dùng và thị trường. .

Cạnh tranh buộc người sản xuất và người kinh doanh phải cải tiến kỹ thuật, tổ chức quản lý để tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, bao bì để thích ứng với thị hiếu khách hàng. duy trì sự tin tưởng; cải thiện hoạt động kinh doanh và dịch vụ, giảm chi phí, ổn định hoặc giảm giá bán hàng và tăng lợi nhuận.

cạnh tranh xảy ra giữa người bán khi cung lớn hơn cầu và cạnh tranh giữa người mua khi cầu lớn hơn cung.

giải thích lý do tại sao bạn không chọn các tùy chọn còn lại

các tùy chọn còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ phương án a: khái niệm cạnh tranh nảy sinh từ sự xuất hiện của xã hội loài người là không đúng. bởi vì khi xã hội loài người xuất hiện, họ sống theo bầy đàn, săn bắt hái lượm để kiếm ăn cùng nhau nên không có sự cạnh tranh rõ ràng giữa họ.

+ phương án b: khái niệm năng lực xuất hiện từ khi mọi người biết rằng công việc không chính xác, bởi vì xã hội loài người sau khi xuất hiện từng chút một đã tạo ra những công cụ mới như nỏ, rìu, v.v. lao động để săn bắt và kiếm ăn, lúc đó chúng vẫn sống theo bầy đàn và không có sự cạnh tranh rõ ràng.

+ phương án d: khái niệm năng lực xuất hiện từ khi ngôn ngữ xuất hiện là không chính xác, bởi vì khi con người tiến hóa đến một trình độ nhất định, họ có tiếng nói và chữ viết, nhưng vào thời kỳ đó, yếu tố cạnh tranh không được thể hiện rõ ràng. Cho đến khi nền kinh tế thị trường xuất hiện, nhu cầu sản xuất và tiếp thị hàng hóa tăng lên và tác động của cung cầu hàng hóa, điều kiện sản xuất làm xuất hiện cạnh tranh.

thì câu trả lời đúng và đầy đủ nhất là câu c. khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi sản xuất và lưu thông hàng hóa xuất hiện.

Related Articles

Back to top button