Khoa học xã hội (Social Sciences) là gì? Ví dụ về khoa học xã hội

Khoa học xã hội

Khái niệm

Khoa học xã hộiTiếng Anh khoa học xã hội.

Khoa học xã hội là một nhóm các ngành nghiên cứu về xã hội. Nhánh khoa học này nghiên cứu cách mọi người tương tác, hành xử, phát triển thành một nền văn hóa và ảnh hưởng đến thế giới.

Khoa học xã hội giúp giải thích cách xã hội vận hành, khám phá mọi thứ từ yếu tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp đến yếu tố khiến mọi người hạnh phúc.

Thông tin này rất quan trọng và có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, một trong số đó là giúp định hình chiến lược của công ty và chính sách của chính phủ.

Khoa học xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu tách biệt với khoa học tự nhiên, bao gồm các chủ đề như vật lý, sinh học và hóa học.

Khoa học xã hội phân tích mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội, sự phát triển và vận hành của xã hội, chứ không phải nghiên cứu về thế giới vật chất. Các chủ đề của môn học chủ yếu dựa vào các phương pháp nghiên cứu và giải thích định tính.

Khoa học xã hộibao gồm:

– Nhân học

– Kinh tế

– Khoa học chính trị

– Xã hội học

– Tâm lý xã hội

Lịch sử đôi khi còn được gọi là khoa học xã hội, mặc dù nhiều nhà sử học thường tin rằng ngành học này có liên quan chặt chẽ hơn với khoa học nhân văn. Cả khoa học nhân văn và khoa học xã hội đều nghiên cứu về con người, điểm khác biệt của chúng là kỹ thuật: khoa học nhân văn thiên về triết học hơn là khoa học.

Luật cũng phần nào liên quan đến khoa học xã hội, cũng như địa lý.

Ở Hoa Kỳ, giáo dục khoa học xã hội bắt đầu từ trường tiểu học và tiếp tục đến trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, với trọng tâm là các môn học. Các ngành khoa học xã hội cốt lõi như kinh tế và khoa học chính trị.. Nhiều môn học chuyên môn hơn được cung cấp ở cấp đại học.

Nguồn gốc của khoa học xã hội

Khoa học xã hội bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại. Cuộc sống của họ và những nghiên cứu ban đầu của họ về bản chất con người, nhà nước và tỷ lệ tử vong đã giúp định hình nền văn minh phương Tây.

Những trí thức vĩ đại như Adam Smith, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot, Immanuel Kant và David Hume đã đặt nền móng cho nghiên cứu khoa học xã hội phương Tây.

Ví dụ từ khoa học xã hội

Ngày nay, các trường cao đẳng và đại học cung cấp nhiều chương trình khoa học xã hội. Ví dụ: UC Berkeley có 12 khoa được phân loại là Khoa học Xã hội, bao gồm:

– Nghiên cứu về người Mỹ gốc Phi

– Nhân học

– Nhân khẩu học

– Kinh tế

– Dân tộc học

– Nghiên cứu về Giới và Phụ nữ

– Địa lý

– Lịch sử

– Ngôn ngữ học

– Khoa học chính trị

– Tâm lý học

– Xã hội học

(theo investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *