Công thức tính khối lượng dung dịch và bài tập có lời giải

Công thức tính khối lượng của dung dịch là một kiến ​​thức hóa học quan trọng. Nhưng trong lớp học vẫn còn nhiều học sinh chưa thành thạo tin học. Vì vậy, bài viết hôm nay Góc Hạnh Phúc sẽ tổng hợp kiến ​​thức, cách tính và bài tập tính thể tích dung dịch. Đọc bài viết dưới đây.

Tham khảo: Công thức tính khối lượng nguyên tử và bài tập có lời giải

Khái niệm về thể tích dung dịch

Một dung dịch bao gồm một chất tan và một dung môi. Càng nhiều chất tan trong một lượng dung môi nhất định, nồng độ càng cao. Khi dung dịch bão hòa, nồng độ đạt giá trị lớn nhất trong các điều kiện môi trường nhất định, có nghĩa là chất tan không thể hòa tan thêm vào dung dịch.

Khi một chất tan được thêm vào dung dịch bão hòa, nó không hòa tan lại, nhưng xảy ra quá trình kết tinh phân tử, dẫn đến các pha cùng tồn tại hoặc hình thành huyền phù. Ngoài ra, điểm bão hòa còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như nhiệt độ môi trường, dung môi và hóa chất hòa tan.

Công thức tính thể tích dung dịch

Công thức tính thể tích của dung dịch như sau:

Công thức 1: Công thức về khối lượng của dung dịch bằng khối lượng của chất tan cộng với khối lượng của dung môi

mdd = mct + mdm

Công thức 2 : Khối lượng của dung dịch bằng khối lượng của chất tan nhân với 100 và chia cho nồng độ phần trăm của dung dịch.

mdd = (mct.100) / c%

Công thức 3 : Khối lượng của dung dịch bằng thể tích của dung dịch nhân với khối lượng riêng của dung dịch.

mdd = vdd.d

trong đó : mdd là khối lượng của dung dịch

mct là khối lượng của chất tan

mdm là khối lượng của dung môi

c% là nồng độ% của dung dịch

vdd là thể tích của dung dịch (ml)

d là khối lượng riêng của dung dịch (g / ml)

Xem thêm: công thức và ví dụ để tính npv và irr

Tính thể tích dung dịch

Bài tập 1: Hòa tan 20g muối nacl vào 60g nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối?

Giải pháp

Ta có: mct = 20g, mdm = 60g

Áp dụng công thức tính khối lượng dung dịch, ta được: mdd = 20 + 60 = 80g

Nồng độ phần trăm của dung dịch muối tạo thành là:

c% = (mct / mdd) .100% = (20/60) .100% = 33,3%

Bài tập 2 : Hòa tan 8g nacl vào nước để được dung dịch 20% nacl. Tính khối lượng dung dịch thu được sau khi trộn?

Giải pháp

Áp dụng công thức của chúng tôi cho khối lượng của dung dịch:

mdd = (mct.100) / c% = (8.100) / 20 = 40g

Bài tập 3 : Tính khối lượng của 150ml dung dịch h2so4, biết khối lượng riêng của nó d = 2,13 g / ml

Giải pháp

Chất lượng của giải pháp là:

mdd = vdd x d = 150 x 2,13 = 319,5g

Vì vậy, khi đọc phần này, bạn phải nắm vững công thức và cách tính thể tích của một dung dịch. Thực hành nhiều hơn để ghi nhớ công thức lâu hơn. Ngoài ra nếu bạn gặp bài tập khó hay còn thắc mắc về thể tích dung dịch thì hãy để lại bình luận bên dưới chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó trong thời gian sớm nhất.

Bạn có thể quan tâm:

Công thức Hiệu quả Phản ứng và Bài tập có Giải pháp

Công thức tính thể tích của dung dịch và hướng dẫn giải chi tiết

Related Articles

Back to top button