Khung năng lực quốc gia Việt Nam (VQF) công cụ để văn bằng Việt Nam hội nhập | Swiss Institute of Management and Innovation

Xin chào các anh chị và các bạn,

Với việc ra mắt Khung năng lực ASEAN (aqrf) 2014, Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1982 / qd-ttg ngày 18 tháng 10 năm 2016 phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam (Vietnam Qualification Framework). Sự ra đời của Khung năng lực quốc gia Việt Nam hoàn toàn tương thích với Khung tham chiếu ASEAN sẽ là bước ngoặt quan trọng hỗ trợ quá trình công nhận trình độ và năng lực của các nhà giáo Việt Nam trong khu vực. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi phân tích những lợi ích của khung năng lực quốc gia của Việt Nam trong bối cảnh dịch chuyển lao động toàn cầu, sự xuất hiện của nhiều mô hình học tập mới và sự thay đổi nhanh chóng của mô hình giáo dục ở các nước phát triển.

Khung năng lực quốc gia của Việt Nam là gì?

Khung năng lực quốc gia của Việt Nam được hình thành như một khung trình độ theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học, bao gồm 8 cấp độ hoàn toàn tương thích với khung. Năng lực tham chiếu ASEAN aqrf và Khung năng lực châu Âu eqf. Mục tiêu của Khung năng lực quốc gia Việt Nam là:

 • Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực bằng cách phân loại và chuẩn hóa năng lực, khối lượng học tập tối thiểu và các văn bằng, chứng chỉ phù hợp với trình độ giáo dục nghề nghiệp và đại học của Việt Nam;
 • Thiết lập một cơ chế kết nối hiệu quả và kiểm soát chất lượng giữa các yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực của người sử dụng lao động và hệ thống trình độ đào tạo thông qua các hoạt động đào tạo, đo lường, kiểm tra và đánh giá;
 • Làm cơ sở để xây dựng quy hoạch cơ sở giáo dục, chuẩn đầu ra đối với các chương trình đào tạo ngành, nghề các cấp, xây dựng chính sách bảo đảm chất lượng và nâng cao hiệu quả đào tạo. nguồn nhân lực;
 • Xây dựng mối quan hệ với khung trình độ quốc gia của các nước khác thông qua khung trình độ khu vực và quốc tế làm cơ sở cho việc thực hiện công nhận lẫn nhau về trình độ, nâng cao phẩm chất, năng lực, sức cạnh tranh của nguồn nhân lực;
 • Thiết lập cơ chế liên kết các trình độ đào tạo nhằm xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời.
 • Cơ cấu Khung năng lực quốc gia Việt Nam vqf:

  Như đã đề cập ở trên, do phù hợp với khung năng lực aqrf ASEAN và eqf khung năng lực châu Âu, Khung năng lực quốc gia Việt Nam bao gồm 8 cấp độ chi tiết:

  • Cấp độ 1 – Sơ cấp i;
  • Cấp độ 2 – Sơ cấp II,
  • Cấp độ 3 – Sơ cấp iii,
  • Cấp độ 4 – Trung cấp;
  • Lớp 5 – Cao đẳng;
  • Cấp độ 6 – Đại học;
  • Cấp độ 7 – Thạc sĩ;
  • Cấp độ 8 – ​​Tiến sĩ.
  • Khả năng tương thích của Khung năng lực quốc gia của Việt Nam với Khung tham chiếu chung ASEAN và các khung năng lực khác:

   Cho đến nay, theo báo cáo của Ủy ban tham chiếu khung trình độ quốc gia các nước ASEAN, Việt Nam chưa có Báo cáo tham chiếu trình độ văn hóa quốc gia chính thức. Việt Nam có khung tham chiếu ASEAN, nhưng về cơ bản, sự tương thích của khung năng lực quốc gia của Việt Nam với khung tham chiếu ASEAN sẽ là:

   Nguyên tắc chung khi công nhận năng lực khi xét chuyển sang hệ thống giáo dục khác:

   Sau khi thành viên đã hình thành Khung năng lực quốc gia (nqf) và có báo cáo tham chiếu chính thức về trình độ giáo dục của Khung trình độ quốc gia và Khung tham chiếu trình độ ASEAN, văn bằng sẽ đi làm việc hoặc học tập ở một quốc gia khác theo trình độ và tín chỉ tương ứng, một quốc gia của người dân dễ dàng được công nhận và công nhận là tương đương.

   Khung năng lực aqrf là ​​một khung năng lực tham chiếu khuyến nghị, nhưng không thay thế các quy định của mỗi quốc gia, nhưng nó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xác định, nhận thức, hiểu và xác định mức độ phù hợp một cách dễ dàng và minh bạch. Khi lấy bằng, các quốc gia sẽ được xem xét theo các tiêu chí chung sau:

   Tính hợp pháp và uy tín của bằng cấp:

   Đầu tiên, bằng cấp của một quốc gia phải được cấp bởi một tổ chức được phép cấp bằng. Hệ thống giáo dục của mỗi quốc gia là khác nhau và có nhiều điểm khác biệt, nhưng thông lệ quốc tế đảm bảo sự công bằng giữa các hệ thống giáo dục, không có sự phân biệt giữa hệ thống giáo dục công lập hay tư thục. Ở nhiều quốc gia, tính hợp pháp và đáng tin cậy của việc xác định bằng cấp phụ thuộc phần lớn vào tính độc lập và uy tín của cơ quan kiểm định. Các lý do cần xem xét bao gồm:

   • Tính hợp pháp và quyền được đào tạo và cấp chứng chỉ (theo luật của quốc gia nơi đặt trụ sở của trường đại học).
   • Sự công nhận của chương trình (được xác định bởi tính độc lập và uy tín của cơ quan công nhận).
   • So sánh các cấp độ tương ứng:

    Tất cả các bằng cấp sẽ được chuyển đổi sang cấp độ phù hợp. Theo bảng tham chiếu năng lực tương ứng với cấp độ, xác định sự tương ứng giữa cấp độ năng lực được đại diện bởi văn bằng ở quốc gia này với quốc gia / khu vực khác.

    Ví dụ:

    • Bằng cử nhân của Việt Nam sẽ được chuyển đổi sang Bậc 6 khi được chuyển đổi theo Khung tham chiếu chung ASEAN.
    • Một quốc gia khác, khi lấy bằng tốt nghiệp, sẽ xem xét mức độ mà hệ thống giáo dục của mình tương ứng với trình độ được quy định trong Khung năng lực chung ASEAN. để chắc chắn.
    • Malaysia có Khung năng lực quốc gia 8 cấp và cấp độ 6 của Malaysia tương ứng với cấp độ 6 của Khung tham chiếu ASEAN. Tìm hiểu thêm về Khuôn khổ Malaysia và khả năng tương thích của nó với aqrf và các khuôn khổ khu vực khác tại đây.
    • Bằng cử nhân của Việt Nam khi sử dụng tại Malaysia có thể được xét cấp 6 theo hệ thống giáo dục của Malaysia.
    • So sánh các khoản tín dụng tương ứng:

     Sau khi xác định được bằng cấp ở quốc gia này ở quốc gia khác, bước tiếp theo là so sánh thời lượng học (tín chỉ hoặc giờ học) để xem văn bằng đó thuộc nhóm nào.

     Ví dụ: Bằng cử nhân cấp độ 6 của Việt Nam với số tín chỉ tương ứng với tín chỉ cấp độ 6 theo Khung năng lực quốc gia Malaysia. Vì vậy, bằng cử nhân của Việt Nam có thể được coi là tương đương với bằng cử nhân của Malaysia.

     Vì vậy, sự ra đời của Khung năng lực quốc gia Việt Nam là một công cụ quan trọng giúp các cơ sở giáo dục của Việt Nam thích ứng với hệ thống năng lực quốc gia trong khu vực, từng bước thích ứng với hệ thống năng lực của các nước. trên thế giới. Với đặc điểm là minh bạch, dễ tham khảo, so sánh và đối chiếu, sinh viên tốt nghiệp chương trình của Việt Nam có thể dễ dàng được công nhận ở các nước khác.

     Nguồn: Khoa mba – đối tác khoa học độc quyền của Đại học Simi, Thụy Sĩ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *