Lợi nhuận kỳ vọng trong đầu tư, tính toán như thế nào? – Happy Live

Trong đầu tư, việc xác định lợi tức kỳ vọng trước mỗi quyết định đầu tư là rất quan trọng. Đây là thước đo của kế hoạch đầu tư và cái giá của việc chốt lời. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu hết các nhà đầu tư đều rất mơ hồ về lợi nhuận kỳ vọng và mức giá nào họ có thể kiếm được lợi nhuận. Câu hỏi luôn được đặt ra: tôi nên chốt lãi ở mức giá nào?

Với mô hình CAPM – Mô hình định giá tài sản vốn, nó sẽ cung cấp một phương pháp đơn giản về lợi nhuận kỳ vọng có thể áp dụng nhanh chóng và rộng rãi cho tất cả các loại cổ phiếu. bỏ phiếu.

Lợi nhuận kỳ vọng trong đầu tư, tính toán như thế nào?

Mô hình capm là gì?

Mô hình capm mô tả mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng của một tài sản, đặc biệt là cổ phiếu. Nói cách khác, công thức định lượng mức độ kỳ vọng và cho thấy lợi nhuận hoàn toàn phù hợp với kỳ vọng đó. Ví dụ đơn giản, cổ phiếu flc có rủi ro cao, vậy lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư vào cổ phiếu này là bao nhiêu?

Bất kỳ khoản đầu tư nào cũng sẽ có những rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng khác nhau. Tất nhiên, đối với mức độ rủi ro cao, các nhà đầu tư cũng đòi hỏi mức lợi nhuận cao hơn. capm sẽ trả lời câu hỏi này với một mức độ rủi ro nhất định, lợi nhuận kỳ vọng chính xác là bao nhiêu.

1. Công thức tính phe

Công thức tính lợi tức kỳ vọng của tài sản rủi ro như sau:

r = rf + beta*(rm – rf)

Ở đâu:

r: lợi tức đầu tư dự kiến

beta: hệ số beta

rf: lãi suất phi rủi ro (lãi suất trái phiếu chính phủ)

rm: tỷ số giá trên thu nhập (theo chỉ số lựa chọn có thể là vn index hoặc vn30)

Giới hạn là một phép tính đơn giản xác định tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và có thể được sử dụng cho từng loại tài sản rủi ro hoặc cho sự kết hợp của danh mục đầu tư bao gồm nhiều loại tài sản. Rủi ro thị trường beta được xem xét trong công thức trại. Do đó, lợi nhuận kỳ vọng cũng cao hơn đối với các tài sản rủi ro hơn (beta cao). Phần này sẽ phòng ngừa rủi ro được nhà đầu tư chấp nhận. Nó cho thấy một mối tương quan tích cực trong công thức trên. Mặc dù đơn giản, mô hình trại được sử dụng rộng rãi trong đầu tư như một công cụ giúp nhà đầu tư xác định mức sinh lời kỳ vọng và giá chốt lời của một cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư đang nắm giữ.

2. Tính toán và ứng dụng mô hình capm

Để dễ hình dung và so sánh các suất đầu tư khác nhau, nhà đầu tư áp dụng công thức capm. Nhờ công thức này, nhà đầu tư có thể phân biệt được sự khác biệt về lợi nhuận khi đầu tư vào cổ phiếu rủi ro thấp và rủi ro cao. Chúng tôi sẽ sử dụng hai ví dụ cụ thể về stock vnm có beta là 0,61 và vcb có beta là 1,3.

Ví dụ 1: vnm có hệ số beta là 0,61, lãi suất thị trường trung bình là 15%/năm và lãi suất phi rủi ro là 3% (lãi suất ngân hàng hoặc trái phiếu chính phủ). Vậy công thức tính là:

r = rf + beta*(rm-rf) = 3% + 0,61*(15% – 3%) = 10,3%

Lợi nhuận kỳ vọng khi đầu tư vào cổ phiếu vnm là 10,3%

Ví dụ 2: vcb có phiên bản beta là 1.3. Tỷ suất lợi nhuận thị trường 15% và tỷ suất lợi nhuận phi rủi ro 3%:

r = rf + beta*(rm-rf) = 3% + 1,3*(15% – 3%) = 18,6%

Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng khi đầu tư vào cổ phiếu vnm là 10,3%

Rõ ràng, khi đầu tư vào các cổ phiếu có mức độ rủi ro cao hơn, được biểu thị bằng hệ số beta cao hơn, thì lợi nhuận kỳ vọng cũng sẽ ở mức cao hơn. Như 2 ví dụ trên tỷ lệ rủi ro cao của vcb cũng cao hơn cổ phiếu vnm là 18.6% vs 10.3%.

Kết luận: Sử dụng mô hình capm, nhà đầu tư có thể nhanh chóng và dễ dàng xác định tỷ suất sinh lợi kỳ vọng. Đồng thời có thể xác định mức lợi nhuận mong muốn khi đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro khác nhau. Đối với các nhà đầu tư mạo hiểm, hãy xem xét nhóm cổ phiếu có hệ số beta cao và ngược lại, chấp nhận rủi ro để thu được lợi nhuận kỳ vọng cao hơn với phương châm “rủi ro cao – phần thưởng cao”.

Nguồn: finashark

Có thể bạn quan tâm:

Sách giao dịch theo xu hướng

Đánh bại mọi thị trường

Đặt ngay

Related Articles

Back to top button