Bàn về ‘Sáu căn thanh tịnh’

& gt; & gt; câu hỏi và câu trả lời pháp

danh từ “sáu gốc thanh tịnh”, đối với những người chưa biết về phật pháp, có vẻ rất hời hợt, dễ hiểu, thậm chí buồn cười. họ cho rằng, là một tu sĩ hay nữ tu, sáu gốc phải thanh tịnh. nếu có những tăng ni mà nhất thời “có” chút nhan sắc, tiền tài thì báo chí lại vu vơ loan truyền “sáu giác quan của vị tăng, ni này không thanh tịnh!”. nhưng sáu là bao nhiêu? Sáu giác quan thuần túy là gì, các nhà báo không còn biết nữa.

Thức là con người phân biệt bóng dáng phản chiếu trong gương.

Thức là con người phân biệt bóng dáng phản chiếu trong gương.

Thật ra, từ “sáu gốc thanh tịnh” rất có đạo lý. sáu giác quan là toàn bộ phạm vi của sinh lý học. Về vũ trụ và nhân sinh, đạo Phật không duy vật cũng không duy tâm mà bảo vệ thuyết duyên khởi, tức là vạn vật đều do nhân và duyên tạo thành. Đạo Phật cho rằng con người được cấu tạo bởi ba bộ phận tâm lý, sinh lý và thể chất. sáu giác quan nói trên thuộc về bộ phận sinh lý, cộng với sáu giác quan thuộc lĩnh vực vật chất và sáu giác quan thuộc lĩnh vực tâm lý, kết hợp ba bộ phận lại để tạo thành một con người cá nhân. sáu giác quan, sáu trần, sáu lương tâm hợp lại thành 18 giới. các giác quan giống như cái vạc ba chân, tùy theo nhau mà tồn tại, không có một cái là không thể làm được. nếu thiếu một phần thì hai phần còn lại không thể tồn tại. bởi vì, sáu mái và sáu lương tâm phải dựa vào sáu căn cứ để làm việc. sáu trần và sáu căn, phải dựa vào sự phân biệt của sáu thức mới có giá trị. sáu thức và sáu giác quan phải dựa vào sự phản chiếu của sáu trần mới có hiệu quả.

hãy dùng một ví dụ: sáu giác quan giống như một tấm gương, sáu trần là sự phản chiếu trong gương. lương tâm của con người là phân biệt hình ảnh phản chiếu trong gương.

Sáu căn, sáu trần và sáu thức là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do tác dụng môi giới giữa 2 bộ phận tâm lý và vật lý mà nói thì gọi chúng là sáu căn.

Sáu căn, sáu trần và sáu thức là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Do tác dụng môi giới giữa 2 bộ phận tâm lý và vật lý mà nói thì gọi chúng là sáu căn.

sáu giác quan, sáu giác quan và sáu lương tâm là gì? nó rất đơn giản để nói. đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm. Do tác động trung gian giữa phần tâm linh và phần thể chất, chúng được gọi là sáu giác quan. là các chức năng thần kinh sinh lý. mắt có dây thần kinh nhìn, tai có dây thần kinh nghe, mũi có dây thần kinh khứu giác, lưỡi có dây thần kinh vị giác, cơ thể có dây thần kinh xúc giác, và trí óc có dây thần kinh não bộ. chúng là cơ sở trung gian giữa tâm lý học và vật lý, do đó chúng được gọi là sáu giác quan.

đối tượng tiếp xúc của 6 giác quan là 6 trần, tức là các loại vật chất thuộc lĩnh vực vật lý. chúng là màu sắc và hình dạng nhìn thấy bằng mắt, âm thanh nghe thấy bằng tai, mùi do mũi ngửi, hương vị do lưỡi nếm, cảm giác trơn, mềm hoặc cứng của cơ thể khi tiếp xúc, và “pháp” là đối tượng nắm bắt. cơ sở của tâm trí. có 6 mái. do 6 căn tiếp xúc với 6 trần nên sinh ra 6 thức có chức năng phân biệt và ghi nhớ. nếu chỉ có 6 giác quan, 6 trần mà không có ý thức thì đó là thây ma, không còn là người sống. vì vậy cả 6 bổ ngữ là ông chủ sử dụng cả 6 đơn vị; 6 giác quan là công cụ tiếp xúc của 6 thức với 6 trần.

Công phu tu trì đạo giải thoát khỏi sinh tử không ở ngoài ba môn học:

Công phu tu trì đạo giải thoát khỏi sinh tử không ở ngoài ba môn học: “giới, định, tuệ”. Nhưng, gốc chủ yếu của trí tuệ là giới và định.

nếu vậy, tại sao lại nói “sáu gốc tinh khiết”? bởi vì sáu giác quan là công cụ của sáu thức. tạo ra những hành động tốt và xấu do tác dụng của 6 giác quan. sở dĩ con người ở trong vòng sanh tử là vì sáu gốc không thanh tịnh. tất cả tội ác phạm từ vô thỉ kiếp đến nay, đều do sáu căn tạo thành. thí dụ như mắt tham sắc, tai tham sắc, mũi tham tham sắc, lưỡi tham tham vị, khoa thân tham tham ngọt, sắc tham. háo hức với niềm vui tượng đài. nếu có tham lam, thì có khu vườn. tham sân si là do phiền não và vô minh. kết hợp ba loại tham, sân, si, ba độc kết hợp lại, thiện ít ác hơn, làm cho ngày xa lìa sanh tử.

Cần cù lao động tu học trên con đường giải thoát sanh tử cũng không ngoài ba chủ đề: “Giới, Định và Tuệ”. nhưng, gốc rễ chính của trí tuệ là đạo đức và sự tập trung. do đó, việc tu hành phải bắt đầu từ thân tâm, tu thân, tu tâm. loại bỏ tất cả những ý nghĩ xấu được gọi là tu tâm. Phép tu chính để tu tâm là luyện thiền. loại bỏ mọi hành động có hại gọi là tu thân; việc tu thân chủ yếu là giữ giới. Mục đích của việc giữ giới là để bảo vệ giác quan, không để những điều xấu lọt qua giác quan, chạm đến trái tim, gieo mầm luân hồi.

Đối với những Tăng Ni bình thường, thì chỉ có thể dựa vào giới luật để phòng vệ 6 căn, chứ không thể nói sáu căn đã được thanh tịnh.

Đối với những Tăng Ni bình thường, thì chỉ có thể dựa vào giới luật để phòng vệ 6 căn, chứ không thể nói sáu căn đã được thanh tịnh.

bởi vì, một người bình thường, ngoại trừ những giờ thiền định, không thể tránh khỏi những vọng tưởng. ý nghĩ giống như chất dẫn lửa, thúc đẩy các căn cơ tạo nghiệp. Giới luật Phật giáo giống như một vành đai bảo vệ hoặc một công cụ dập lửa, được đặt giữa ảo ảnh và sáu giác quan. Nhờ có giới luật thủ hộ, sáu căn mới dần dần được thanh tịnh. một khi sáu giác quan đã được thanh lọc, người tu luyện gần đạt đến nơi siêu phàm và linh thiêng.

Như vậy, đối với những Tỳ kheo ni bình thường, chỉ có thể nương vào giới luật để bảo vệ sáu giác quan, chứ đừng nói rằng sáu giác quan đã được thanh tịnh. Quan niệm chung cho rằng một vị xuất gia hay một nữ tu sĩ không phạm giới thứ năm, không tham muốn những gì không được cho, không can thiệp vào công việc của người khác, là sáu căn nguyên thanh tịnh. trên căn bản của thực tại, trong khi lòng tham và sự mưu cầu vật chất không thanh tịnh trong sáu giác quan, dù là nhìn, nghe, ngửi, nếm, mặc hay chơi, chỉ cần tham và không bỏ là sáu giác quan không thanh tịnh rồi. vì chủ đề trong sạch hay không trong sạch là chủ đề nhỏ khó xem (không tính quan hệ nam nữ và tiền bạc, v.v.) nên mọi người ít chú ý đến.

theo nhận định của trường phái thien thai, cấp sáu gốc thanh tịnh là tín ngưỡng mười, thuộc 10 cấp đầu trong 52 cấp độ của bồ tát; nó phải loại bỏ những quan điểm và suy nghĩ, hoặc, những thứ này tương đương với việc loại bỏ những phiền não và chướng ngại của tri thức thuộc trường tri thức duy nhất; và với sự chuyển đổi từ vị trí của một người bình thường bình thường (được gọi là người đàn ông thế gian bên ngoài) sang vị trí của người bình thường thông thái (được gọi là người bình thường bên trong hoặc người bình thường thông thái).

5 căn kia : Mắt, không những thấy, mà còn có thể nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc.

5 căn kia : Mắt, không những thấy, mà còn có thể nghe, ngửi, nếm, tiếp xúc.

theo kinh hoa sen và kinh niết bàn, nếu bạn đạt được 6 gốc thanh tịnh, tác dụng của 6 gốc có thể thay đổi. tức là giác quan nào cũng có tác dụng đầy đủ của 5 giác quan còn lại: mắt, không chỉ nhìn, mà còn nghe, ngửi, nếm, sờ, v.v. như thế này.

sáu gốc rễ thuần khiết, có tác dụng thay thế nhau, là những câu chuyện kỳ ​​lạ và kỳ diệu đối với độc giả bình thường. trên thực tế, lý do chúng ta không có tác dụng như vậy là vì bản thân chúng ta hạn chế tác động của sáu giác quan. tức là dùng 6 giác để nắm 6 nóc, bám 6 nóc, làm nô lệ 6 nóc, bị 6 nóc. khi màu nude xuất hiện, mắt phản ứng ngay lập tức. âm thanh đến tai, ngửi vào mũi, nếm vào lưỡi, v.v., đều giống nhau.

Nếu 6 giác quan không bị chi phối bởi 6 trần, hoặc mê hoặc, thì 6 giác quan sẽ được giải phóng và tự do. nếu sáu khả năng tự do, chúng có thể được sử dụng thay thế cho nhau mà không gặp khó khăn, không giới hạn. đó là sáu căn cơ thanh tịnh. tuy sáu căn vẫn tiếp xúc với 6 mái, nhưng đã không còn bị 6 mái chi phối, mê hoặc, dám tạo nghiệp. đó là lý do tại sao nó được gọi là sáu gốc tinh khiết.

Sáu thức phát động sáu căn tiếp xúc với 6 trần, 6 trần phản ánh trong 6 căn và được 6 thức phân biệt, ghi nhớ lưu lại.

Sáu thức phát động sáu căn tiếp xúc với 6 trần, 6 trần phản ánh trong 6 căn và được 6 thức phân biệt, ghi nhớ lưu lại.

Nói rõ hơn, 6 giác quan thuần túy không có nghĩa là không còn 6 giác quan nữa, mà là căn cơ sinh lý của chúng ta không còn chuyển vào ảo ảnh của 6 giác quan, không còn ở bên ngoài nữa. mái nhà lại ô nhiễm – một kết quả mà bản chất nhàn rỗi không thể có được.

để tiện cho việc ghi nhớ, chúng tôi đăng ký 6 căn, 6 mái, 6 chế độ như sau:

sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, lưỡi thức, lưỡi thức, thân thức và ý thức.

sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, cơ thể, trí óc.

sáu giác quan: hình thức, âm thanh, khứu giác, vị giác, xúc giác và pháp.

sáu ý thức kích hoạt sáu giác quan tiếp xúc với 6 trần, 6 trần phản xạ trong 6 giác quan và được phân biệt bởi 6 ý thức, ghi nhớ. rồi lại từ “kho” ký ức, nguồn dự trữ đó xuất hiện, phóng ra 6 giác quan để tiếp xúc lại với 6 trần, bám vào 6 trần. đó là nguyên nhân của phong trào luân hồi. mục đích của việc thực hành sáu giác quan thanh tịnh là phá vỡ và vượt qua dòng chảy của luân hồi.

Related Articles

Back to top button