Tiếng Việt giàu đẹp: ‘Miên viễn’ là gì?

Đôi khi đọc tiểu thuyết hay báo chí, chúng ta có thể bất chợt thấy từ “vĩnh viễn”. Chẳng hạn như “Mong anh và những người anh yêu thương luôn hạnh phúc”, “Anh chỉ mong em được bình yên vĩnh hằng”.

Nhưng “vĩnh viễn” nghĩa là gì? Nguồn gốc của từ này là gì?

Thật ra, khi nói đến từ “mãi mãi”, ngay cả những tuyên bố chính thức cũng khá khác nhau.

Đại nam quốc âm là tên một cuốn sách của huynh tinh, xuất bản vào cuối thế kỷ 19, với một định nghĩa ngắn gọn: “Vĩnh cửu: dài và dài”.

Từ điển tiếng Việt của Hội Khai sáng Đức có ghi: “Mãi mãi như dòng chảy bất tận.”

Từ điển tiếng Việt của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ xuất bản năm 1970 đã bỏ chữ “xa” và giải nghĩa là: “Hằng: trường cửu, vô tận. Vợ chồng mãi mãi bên nhau.

>

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng 1975 ngược lại bỏ khái niệm “lâu dài” và định nghĩa “vĩnh viễn” là “xa cách”.

Thực ra, “Mianyuan” là một ký tự Trung Quốc bao gồm hai ký tự “Mianyuan”. Trong số đó, “mian” có nghĩa đen là “sợi tơ tằm”, “sợi bông”, và do đó có hai nghĩa ẩn dụ: (1) “dài và liên tục” và (2) “mềm mại”. Đây cũng là “hằng” trong “liên tục”, “vĩnh viễn”, “vĩnh viễn”… và “xa” (xa), tuy có nhiều tài liệu dạy về “dài” nhưng nghĩa chính của nó vẫn là “xa”. Đây là “hư cấu” trong “hư cấu”, “quan điểm” và “vĩnh viễn”…

Một “vĩnh viễn” rõ ràng như vậy phải bao gồm hai yếu tố “dài” và “xa”. Tuy nhiên, “xa” có nghĩa là gì? Nhìn vào các câu ví dụ, chúng ta có thể thấy trục thời gian đã lấn át trục không gian ở đây, tức là “xa” không phải là địa lý, mà là tương lai. “Máu vĩnh cửu” là “dòng máu vĩnh viễn và mạnh mẽ.” “Vợ chồng bên nhau trọn đời” có nghĩa là “vợ chồng ở bên nhau lâu dài”. Do đó, “dài và xa” có thể được kết hợp thành “dài”, nghĩa là “dài hạn”.

Điều đáng chú ý là “Mianyuan” (vĩnh viễn) không xuất hiện trong từ điển tiếng Trung. Có thể thấy đây là từ do người Việt Nam kết hợp các yếu tố Hán Việt tạo ra. Tuy nhiên, chính người Việt Nam đang dần bỏ thuật ngữ này.

Các từ điển gần đây như Từ điển tiếng Việt (1994) do học giả Văn Tấn chủ biên, Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ (2003) do Giáo sư Hoàng Pi chủ biên… đều không ghi nhận từ “mãi mãi”, cho thấy rằng nó không còn được sử dụng rộng rãi nữa. Vì vậy, cũng nên cân nhắc khi sử dụng.

Tầm trọng – tiếng Việt giàu đẹp

Related Articles

Back to top button