Mine là gì? Phân biệt My và Mine

Của tôi và cái gì của tôi? Phân biệt tôi với tôi bằng tiếng Anh. Đừng quên rằng có một số bài tập dưới đây để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng mine và mine.

Hình minh họa (pediaa.com)

My là gì?

1.mine là đại từ sở hữu của danh từ i.

Tôi: Của tôi

Ví dụ:- Chiếc xe đó là của tôi. (chiếc xe khác của tôi).

-trang là bạn mới của tôi. (Peppa là bạn mới của tôi).

– Tôi sẽ đi Paris vào tuần tới. Khi tôi ở đây, tôi hy vọng sẽ đến thăm một người bạn của tôi. (Tôi sẽ đến Paris vào tuần tới. Tôi hy vọng sẽ đến thăm một người bạn của tôi khi tôi đến).

2. vị trí của i trong câu.

Trong câu, mine thường đứng sau chủ ngữ, tân ngữ hoặc giới từ (cụm giới từ).

3. cấu trúc mỏ.

Một kho thông tin về (về) ai đó/cái gì đó

➔ Cấu trúc mỏ là một kho kiến ​​thức về ai đó/thứ gì đó.

Ví dụ: Ông tôi là một kho tàng thông tin về lịch sử gia đình chúng tôi.

(Ông tôi là một kho tàng lịch sử của gia đình chúng tôi).

4. Vai trò của tôi là một động từ.

mine (v): mỏ (của tôi), đặt mỏ, đánh mỏ

➔ mine được dùng như một động từ trong lĩnh vực quân sự.

Ví dụ: Một tàu tuần dương bị thủy lôi đánh chìm trong vòng hai phút.

(Tàu tuần dương trúng mìn và chìm trong 2 phút).

b. Phân biệt của tôi với của tôi.

– mine là đại từ sở hữu của danh từ i. my là tính từ sở hữu của danh từ i.

– của tôi và của tôi đều có nghĩa là của tôi.

Ví dụ:- Ngôi nhà này là của tôi. (Ngôi nhà này là của tôi).

– Chị (chị)/ em ơi! (người chị thân yêu của tôi).

– Trong một câu, my được theo sau bởi một danh từ. mine được coi là danh từ nên không cần theo sau nó là danh từ.

Ví dụ: That’s my notebook. (đó là sổ ghi chép của tôi).

=Cuốn sổ đó là của tôi. (cuốn sổ kia là của tôi).

c.Một số thực hành để phân biệt của tôi với của tôi.

1.Xe của Ming rất đắt. _____ Rất rẻ. (của tôi/của tôi)

2. ____ và của bạn được sử dụng khi không có gì. (của tôi/của tôi)

3. Cây bút mới này là _____. (của tôi/của tôi)

4. Những chiếc xe đó là anh em _____. (của tôi/của tôi)

5._____ Chúa ơi, thật bất ngờ! (của tôi/của tôi)

6. _____ Đội bóng yêu thích đã thắng rất nhiều trận trong mùa giải trước, nhưng họ chưa thắng được nhiều trận trong mùa giải này. (của tôi/của tôi)

7.Tôi sẽ đi thành phố Hồ Chí Minh vào tuần tới. Khi tôi ở đây, tôi hy vọng sẽ đến thăm một người bạn của _____. (của tôi/của tôi)

8. Ngày mai tôi không thể gặp bạn vì _____ bố mẹ cũng đến thăm tôi. (của tôi/của tôi).

9. _____ Chiếc xe đạp bị mất. Nó phải đã bị đánh cắp. (của tôi/của tôi)

10. _____ Sách mới có thể được dịch sang nhiều thứ tiếng nước ngoài. (của tôi/của tôi)

Trả lời:

1. Của tôi

2. của tôi

3. của tôi

4. Của tôi

5. Của tôi

6. Của tôi

7. Của tôi

8. Của tôi

9. Của tôi

10. của tôi

  • nghĩa là gì? Cấu trúc tiếng Anh và cách dùng của mind

  • Điều gì sẽ được thực hiện? Chuyện gì sẽ xảy ra? Cách phân biệt

  • Ngữ điệu là gì – nắm vững quy tắc ngữ điệu tiếng Anh

  • Một chút, soft là gì – cách dùng

  • Danh từ ghép là gì – cách thành lập

  • là gì? Các cách diễn đạt thông dụng của come

  • Quá khứ phân từ là gì và cách sử dụng nó trong tiếng Anh

Related Articles

Back to top button