Mô hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan – Hỗ Trợ SPSS

Mô hình nghiên cứu là gì

Trong việc nghiên cứu khoa học và làm luận văn. Mô hình nghiên cứu là một khái niệm rất quan trọng để đánh giá bài luận. Mô hình nghiên cứu là một hình vẽ thể hiện mối quan hệ giữa các biến với nhau. Thông dụng nhất biến có hai loại là biến độc lập và biến phụ thuộc. Và mô hình nghiên cứu thể hiện các biến nào quan hệ với nhau như thế nào. Thông thường biến phụ thuộc chính là nằm trong tên của luận văn. Ví dụ tên đề tài là: Các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua hàng. Thì mô hình nghiên cứu có dạng như sau: Và biến phụ thuộc chính là: “dự định mua hàng”, đây là biến quan trọng nhất, cần được đo lường và dự đoán bởi các biến khác trong bài. Các biến khác là biến độc lập, ví dụ như Giá Cả, Chất Lượng… của sản phẩm cần mua Như vậy các bạn đã hiểu được mô hình nghiên cứu là gì, việc tiếp theo là bàn về tại sao phải xây dựng của mô hình nghiên cứu.

Tại sao phải xây dựng mô hình nghiên cứu

Các mô hình nghiên cứu sẽ có các mũi tên một chiều hiển thị các mối quan hệ nguyên nhân và kết quả, còn được gọi là giả thuyết nghiên cứu. Mục đích là thu thập dữ liệu, sau đó sử dụng phần mềm để kiểm tra xem các giả định nghiên cứu này có được đáp ứng hay không, chẳng hạn như biến độc lập ở đây là chất lượng sản phẩm và biến phụ thuộc là ý định mua hàng. Nếu giả thuyết được chấp nhận, chúng tôi kết luận rằng biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc. Nó có nghĩa là chất lượng sản phẩm có ảnh hưởng đến ý định mua hàng. Trong trường hợp các mẫu thiết bị bị từ chối, rõ ràng là chất lượng sản phẩm không ảnh hưởng đến ý định mua hàng. Điều này liên quan nhiều đến kết luận, kiến ​​nghị, đề xuất … của bài báo.

Các loại mô hình nghiên cứu cơ bản: -Mô hình chỉ có một biến phụ thuộc

-Mô hình có nhiều hơn một biến phụ thuộc

-Mô hình có biến điều tiết -Mô hình có biến trung gian

và một số cách khác, nhưng những điều trên là cơ bản nhất

Tìm mô hình nghiên cứu ở đâu

Cách khoa học nhất để tìm mô hình nghiên cứu là đọc các bài báo và bài báo trước. Tất nhiên, nó không đơn giản và bạn có thể phải đọc hàng trăm bài báo để có được cảm nhận của bạn. Đối với các bài trước, bạn có thể vào thư viện của trường, và các bài có thể tham khảo trên google speak, www.researchgate.net, https://sci-hub.tw/ (để tải bài miễn phí) .. .

Mối quan hệ giữa mô hình nghiên cứu và bảng câu hỏi.

Mô hình nghiên cứu và bảng câu hỏi có liên quan chặt chẽ với nhau. Tất cả các yếu tố và ý tưởng trong mô hình nghiên cứu phải được thể hiện trong bảng câu hỏi, được đo lường bằng ý kiến ​​khảo sát. Chỉ khi đó mới có đủ dữ liệu để đưa vào mô hình và chứng minh giả thuyết.

Làm cách nào để biết mô hình nghiên cứu có phù hợp và chính xác hay không?

Điều quan trọng nhất của mô hình nghiên cứu là phản ánh câu hỏi nghiên cứu và các yếu tố ảnh hưởng ảnh hưởng đến câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi nghiên cứu ở đây thường là biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu. Vì vậy, có ý kiến ​​cho rằng việc tìm kiếm một mô hình phù hợp cần rất nhiều thời gian. Vì vậy, bạn phải tìm kiếm nhiều thông tin, đọc nhiều bài báo trước đó, đưa ra mô hình nghiên cứu, sau đó gửi cho giáo viên để được tư vấn, bắt đầu thực hiện bảng câu hỏi và thu thập dữ liệu.

Liên hệ với nhóm chuyên gia hỗ trợ spss.

– SMS, zalo, viber:

– Trò chuyện facebook: http://facebook.com/hoidapspss/

– Email: hotrospss@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *