Môi trường quản trị – VOER

Danh từ môi trường (environment) chỉ những định chế hoặc lực lượng bên ngoài, nhưng sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của tổ chức.

Theo quan điểm toàn năng, các nhà quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp về sự thành công hay thất bại của tổ chức của họ. Đó là “Người quản lý giỏi có thể biến cỏ thành vàng. Người quản lý tồi thì ngược lại.”

Điều này cũng đúng trong kinh doanh: người quản lý chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Ngược lại, theo Robbins và biểu tượng (symbolic view – nhà quản trị chỉ là một biểu tượng), nhà quản trị có ảnh hưởng hạn chế đến kết quả hoạt động của tổ chức vì có nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến kết quả của tổ chức và cấp quản lý. Robbins đưa ra hai ví dụ sau:

Vào những năm 1990, hội đồng quản trị của International Harvester đã sa thải tổng giám đốc Archie McArdle sau khi công ty thua lỗ hàng chục triệu đô la chỉ trong một tháng. Nhưng theo quan điểm của ông—lý do chính là những người nông dân gặp bất lợi vì giá nông sản giảm không thể mua được máy móc nông nghiệp và xe tải hạng nặng do International Harvester sản xuất. Tất nhiên, ông McArdle đã không gây khó khăn cho nông dân, cũng như việc loại bỏ ông không làm tăng nhu cầu về máy móc nông nghiệp và xe tải. Anh ta đã bị đặt sai chỗ, sai thời điểm và kết quả là anh ta bị mất việc.

Rolls-Royce thì không như vậy, công ty đã làm ăn phát đạt vào những năm 1980 vì lúc đó thế giới đang bùng nổ và khách hàng tin rằng nếu bạn có nó, hãy cứ để nó như vậy. Mặc một chiếc Rolls Royce. Chiếc xe này đã ở đúng nơi vào đúng thời điểm. Nhưng vào đầu những năm 1990, suy thoái kinh tế kéo dài, tăng thuế hàng xa xỉ và thay đổi thái độ của xã hội đối với việc tiêu dùng như vậy, tất cả đã gây thiệt hại cho doanh số bán hàng của Rolls-Royce. Doanh số bán hàng sụt giảm không phải lỗi của ban quản lý, mà chỉ là có ít người đủ khả năng mua xe. Trong số những người có đủ khả năng, nó không còn phổ biến nữa. Vì vậy, admin chỉ là một biểu tượng. Đây là quan điểm của nhiều học giả quản lý ngày nay.

Related Articles

Back to top button