Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì?

cạnh tranh là một vấn đề quen thuộc mà chúng ta có thể tìm thấy trong nhiều môi trường khác nhau. Vậy mục tiêu cuối cùng của cuộc thi là gì?

câu hỏi: mục tiêu cuối cùng của cuộc thi là gì?

a. tạo ra nhiều lợi nhuận cho bản thân hơn cho người khác

b. tạo được uy tín tuyệt đối cho doanh nghiệp của bạn

c. ảnh hưởng đến xã hội

d. phục vụ lợi ích xã hội

phản hồi:

Câu trả lời đúng là . mục tiêu cuối cùng của cạnh tranh là thu được nhiều lợi ích cho bản thân hơn là cho người khác.

giải thích rằng chọn một là câu trả lời chính xác

cạnh tranh là sự cạnh tranh hoặc đấu tranh giữa các cá nhân hoặc tổ chức để đạt được lợi thế hoặc lợi ích bằng một số phương thức khác nhau.

Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh được hiểu là sự cạnh tranh và đấu tranh giữa các doanh nhân về kinh tế để có thể thu được nhiều lợi nhuận hơn bằng một loạt các phương thức khác nhau.

doanh nghiệp muốn tồn tại thì nền kinh tế đi lên, có cạnh tranh, muốn mở rộng thị trường thì đây chính là động lực để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tốt hơn.

cạnh tranh chỉ tồn tại trong trường hợp có quyền tự do hoạt động trên thị trường, chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc thi để giành lấy cơ hội phát triển trên thị trường.

Các câu trả lời ở trên đều đề cập đến sự cạnh tranh trong kinh doanh. Trong trường hợp kinh doanh, mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận, vì vậy các chủ thể kinh tế cạnh tranh với nhau vì nhiều mục đích như gây ảnh hưởng, tạo uy tín cho doanh nghiệp, hoặc có thể là phục vụ xã hội, nhưng cuối cùng họ vẫn tìm kiếm lợi nhuận về phần mình. ..

giải thích lý do tại sao bạn không chọn các tùy chọn còn lại

các tùy chọn còn lại không đúng vì những lý do cụ thể sau:

+ lựa chọn a: mục tiêu cuối cùng của cạnh tranh là để đạt được uy tín tuyệt đối cho doanh nghiệp của bạn không phải là câu trả lời chính xác. cạnh tranh giữa các công ty với mục đích là tạo uy tín cho doanh nghiệp của họ trên thị trường, nhưng như câu hỏi đã đề cập, mục tiêu cuối cùng của cạnh tranh phải là lợi nhuận.

+ phương án a: mục tiêu cuối cùng của cạnh tranh là ảnh hưởng đến xã hội, đây không phải là câu trả lời đúng. vì tầm ảnh hưởng trong xã hội giúp công ty có uy tín, vị thế và phát triển lâu dài, nhưng mấu chốt vẫn là tìm kiếm được nhiều lợi nhuận cho mình.

+ phương án d: mục tiêu cuối cùng của cạnh tranh là phục vụ lợi ích xã hội là một câu trả lời không chính xác. vì các công ty khi kinh doanh trên thị trường muốn tồn tại, phát triển và phục vụ xã hội thì cần phải có tài chính vững chắc, cạnh tranh với các công ty khác để giúp họ đạt được mục tiêu tài chính hay nói cách khác là tạo ra lợi nhuận.

thì câu trả lời đúng và đầy đủ nhất là . mục tiêu cuối cùng của cạnh tranh là thu được nhiều lợi ích cho bản thân hơn là cho người khác.

Related Articles

Back to top button