Mục đích mà người tiêu dùng hướng đến là gì?

Mục đích của người tiêu dùng trong hoạt động bán hàng và tiêu dùng là gì? Đây là một câu hỏi chúng tôi thường được hỏi. Vậy để làm rõ vấn đề mời các bạn đọc qua bài viết sau

Sản phẩm là gì?

Theo định nghĩa của Các Mác thì Hàng hóa sản phẩm lao động có thể thỏa mãn những nhu cầu nhất định của con người thông qua trao đổi, mua, bán. Hàng hoá có thể thoả mãn nhu cầu cá nhân hoặc nhu cầu sản xuất.

Hàng hóa là gì? Khái niệm hàng hóa là gì?

Hàng hóa có thể tồn tại ở dạng hữu hình hoặc vô hình. Từ khái niệm này, chúng ta có thể kết luận rằng một vật thể cần đáp ứng 3 yếu tố để trở thành hàng hóa:

 • Hàng hóa là sản phẩm của lao động
 • Một sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người
 • Bằng cách trao đổi, mua bán
 • Sản phẩm có thể được chia thành nhiều loại, chẳng hạn như:

  • Các mặt hàng đặc biệt
  • Các mặt hàng phổ biến
  • Các mục phụ
  • Hàng hóa hữu hình
  • Hàng hóa vô hình
  • Phúc lợi công cộng
  • Vật dụng cá nhân
  • Hai thuộc tính của một sản phẩm là gì?

   Hai thuộc tính của hàng hóa là gì? Trình bày hai thuộc tính của hàng hóa

   Giá trị sử dụng

   Giá trị sử dụng là công dụng của hàng hóa nhằm thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người. (Có thể là nhu cầu vật chất hoặc tinh thần, nhu cầu cá nhân, nhu cầu sản xuất và tiêu dùng…). Đối với giá trị sử dụng, mặt hàng có các đặc điểm sau:

   • Giá trị sử dụng do thuộc tính tự nhiên của sản phẩm quyết định
   • Hàng hóa không nhất thiết phải có giá trị sử dụng một lần. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, con người đã phát hiện ra nhiều tính chất mới của hàng hóa và sử dụng chúng vào nhiều mục đích khác nhau.
   • Giá trị sử dụng là một phạm trù vĩnh viễn vì nó tồn tại trong bất kỳ phương thức hoặc loại hình tổ chức sản xuất nào.
   • Giá trị sử dụng không dành cho bản thân người sản xuất hàng hóa mà dành cho người tiêu dùng (xã hội) hàng hóa. Người mua có quyền sở hữu và sử dụng Sản phẩm cho mục đích riêng của mình. Nói cách khác, sản phẩm, hàng hóa đáp ứng nhu cầu của xã hội.
   • Giá trị sản phẩm

    Đầu tiên, để bạn đọc hiểu rõ hơn về khái niệm này, chúng ta sẽ xét một ví dụ đơn giản như sau:

    Giả sử rằng một con gà có thể đổi được 10 kg táo. Điều này có nghĩa là gà và táo là phương tiện có giá trị trao đổi. Trong trường hợp này, có hai vấn đề phát sinh:

    Thứ nhất: Tại sao gà và táo là hai loại hàng hóa khác nhau, có giá trị sử dụng khác nhau mà có thể trao đổi được?

    Thứ hai: Tại sao giao dịch theo tỷ lệ 1:10

    => Giá trị hàng hóa là kết tinh lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa thành hàng hóa. Giá trị là nội dung bên trong của hàng hóa và biểu hiện bên ngoài của nó là hai hàng hóa có thể trao đổi cho nhau. Giá trị hàng hóa có những đặc điểm cơ bản sau:

    • Thể hiện mối quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa
    • là phạm trù lịch sử chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa
    • Mục đích của người tiêu dùng là gì?

     Mục đích mà người tiêu dùng theo đuổi là sử dụng hàng hóa, mỗi hàng hóa đều có một hoặc một số công dụng nhất định, có thể đáp ứng nhu cầu hoặc nhu cầu tiêu dùng nhất định của con người. Sức khỏe thể chất và tinh thần của cá nhân.

     Hàng hóa là sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu của con người thông qua trao đổi, mua bán.

     – Tính năng sản phẩm:

     + là phạm trù lịch sử tồn tại trong nền sản xuất hàng hóa

     + Sản xuất chỉ mang hình thức hàng hóa khi nó được mua và bán trên thị trường. Hàng hóa có thể là hữu cơ hoặc vô hình.

     Một hàng hóa có hai thuộc tính: giá trị hàng hóa và giá trị sử dụng.

     – Giá trị sử dụng của vật phẩm:

     + Mỗi hàng hóa đều có một hoặc nhiều công dụng cụ thể, có thể đáp ứng một nhu cầu nào đó của con người hoặc nhu cầu tiêu dùng vật chất và tinh thần của cá nhân như: lương thực, thực phẩm, quần áo, sách báo, phương tiện truyền thông, du lịch… hoặc nhu cầu sản xuất Như máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu,… Chính công dụng của sản phẩm làm nên giá trị của vật phẩm. sử dụng.

     +Giá trị sử dụng của hàng hóa là công dụng của sản phẩm đó có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người.

     + Với sự phát triển của khoa học và công nghệ, giá trị sử dụng của hàng hóa ngày càng đa dạng.

     + Người sản xuất hàng hóa luôn tìm mọi cách để hàng hóa của mình có mặt trên thị trường một cách đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

     + Trong nền kinh tế hàng hóa, để tiêu dùng hết giá trị sử dụng của hàng hóa thì phải mua hàng hóa đó.

     – Giá trị mặt hàng

     + Giá trị của hàng hóa thể hiện ở giá trị trao đổi của nó. Giá trị trao đổi là quan hệ số lượng hay tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử dụng khác nhau.

     + Hao phí về lao động của mỗi người sản xuất gọi là thời gian lao động cá biệt.

     +Thời gian lao động cá biệt tạo ra giá trị cá biệt của hàng hoá.

     + Việc sản xuất ra những hàng hóa mà giá trị của nó không được đo lường bằng thời gian lao động cá biệt mà bằng thời gian lao động cần thiết.

     + Thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa là thời gian cần thiết để một lao động bất kỳ thực hiện lao động với trình độ trung bình và cường độ trung bình trong những điều kiện trung bình trong một môi trường xã hội nhất định.

     +Thời gian lao động xã hội cần thiết tạo ra giá trị xã hội của hàng hóa.

Related Articles

Back to top button