Namespace trong PHP

Trong một dự án lớn, bạn đã bao giờ nghĩ đến khả năng các lớp có cùng tên chưa? vì vậy từ php phiên bản 5.3 trở đi, php hỗ trợ chúng ta một tính năng mới gọi là không gian tên …

1, không gian tên là gì?

– không gian tên giúp tạo không gian tên cho các hàm và lớp trong lập trình nói chung và trong php nói riêng.

-vì đây là chuỗi hướng đối tượng nên ở đây tôi sẽ chỉ giới thiệu không gian tên hướng đối tượng, không gian tên hướng đối tượng có tác dụng tạo các định danh lớp cụ thể hơn.

ví dụ: như thể chúng ta có 2 tệp, mỗi tệp chứa một lớp và 2 lớp này có một điểm chung: cùng tên. lúc này khi bạn insert cả 2 file và gọi class thì ngay lập tức chương trình sẽ báo lỗi. Để khắc phục điều đó, chúng ta cần khai báo không gian tên cho hai lớp đó (đọc để biết cách khai báo).

2, khai báo không gian tên.

-để khai báo không gian tên trong php, hãy sử dụng cú pháp sau:

trong đó: name là tên của không gian tên.

lưu ý: khi khai báo không gian tên chúng ta phải đặt nó ở đầu tệp. ngoài ra, nếu bạn muốn đặt tên chính xác cho không gian tên , vui lòng tham khảo loạt tiêu chuẩn php.

ví dụ:

-y cũng có thể đặt tên đầy đủ cho không gian tên theo cấp độ.

vd – Tạo một lớp điều khiển gia đình trong thư mục app controllers và đặt tên cho không gian tên như sau:

3, gọi không gian tên.

– khi một lớp đã được xác định bởi một không gian tên, bạn không thể gọi nó theo cách thông thường nữa mà phải gọi nó với cú pháp:

ví dụ :

-tạo tệp connguoi.php với nội dung sau:

-sau đó tạo tệp index.php ở cùng cấp với tệp connguoi.php và bây giờ chúng ta sẽ phải gọi lớp connguoi như sau:

tải không gian tên bằng cách sử dụng

-nếu bạn không muốn gọi vùng tên theo cách trên, bạn có thể sử dụng từ khóa use để tải nó theo cú pháp sau:

lưu ý : câu lệnh tải không gian tên cũng phải được đặt ở đầu tệp, nếu trong tệp sử dụng không gian tên và sử dụng, thì use sẽ được đặt dưới không gian tên .

vd : Tôi sẽ sử dụng use để tải không gian tên của lớp connguoi, sau đó tệp index.php sẽ được viết như sau:

vd : Tệp có không gian tên và khai báo đang sử dụng sẽ được viết như sau:

4, định danh không gian tên.

-dung lượng không gian tên của chúng tôi rất dài hoặc vì lý do nào đó bạn không muốn gọi không gian tên theo cách đó, khi đó php cũng cung cấp cho chúng tôi một phương thức tạo không gian tên mã định danh .

-để tạo một mã định danh mới cho không gian tên trong php, chúng tôi sử dụng từ khóa as với cú pháp sau:

vd : Tạo mã định danh cho không gian tên connguoi ở trên.

5, nhiều không gian tên trong một tệp.

-Như trước đây mình đã nói, khi khai báo một vùng tên thì ta phải đặt nó ở đầu tệp, nhưng nếu trong tệp có nhiều vùng tên thì ta khai báo như sau:

ví dụ :

-tạo một tệp class.php với nội dung sau:

-và chúng ta sẽ tạo một tệp index.php để gọi hai lớp đó như sau:.

6, kết luận.

-Vậy là mình đã trình bày xong về namespace trong php mong mọi người nắm được kiến ​​thức này để khi học các framework php như laravel, zend, … khỏi hoang mang. trong bài đăng tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về đặc điểm trong php .

Related Articles

Back to top button